miercuri, 28 iunie 2017

CL Târgu-Mureș ajunge să dea bani, legal sau nu, pentru repararea mașinilor poliției, după ce a oferit sute de litri combustibil, lunar, poliției Târgu-Mureș! 26.000 de lei pentru liniștea lor și ale carnetelor de penali ?!CL Târgu-Mureș ajunge să dea bani, legal sau nu, pentru repararea mașinilor poliției, după ce a oferit sute de litri combustibil, lunar, poliției Târgu-Mureș! 26.000 de lei pentru liniștea lor și ale carnetelor de penali ?!
Ședință de CL mâine cu, nr. 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare pentru aplicarea Proiectului de interes public „ Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii”.
Dacă ați uitat, complicii din CL au votat acum ceva ani și pentru oferit bani pentru combustibilul mașinilor de poliție, 700 litri lunar. Poate bagă nasul DNA la afacere și poate tembelii noștri nu vor vota și norme de hrană din banii publici pentru poliție, dacă tot au fost prinși fraieri din poliția locală cu astfel de norme și poliția adevărată a salivat la bunătățurile date slugilor ex-sereistului Bretfelean. Atenție, DNA, vulturii albaștri ai beției, bani publici pentru...sportivi plus excursii pentru viermii cunoscuți în uniforme, bagă tare!

<< H O T Ă R Â R E A nr. _______
din ___________ 2017
privind aprobarea încheieri unui protocol de colaborare pentru
PROIECTUL DE INTERES PUBLIC
„OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANTA COMUNITATII”
Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mures nr. 34859 din 22.06.2017, privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC
„OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII”
În temeiul Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice modificările şi completările ulterioare , a art. 36 alin. 2 lit. şi alin. 7 si a art. 45 alin.1, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
H o t a r a s t e :
Art. 1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Judeţean Mureş pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII
Art. 2. Protocolul de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Judeţean Mureş pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII se constituie anexă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Tîrgu Mures – dr. Dorin Florea să semneze protocolul de colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului Mureş.
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R
Art. 4. Se aprobă alocarea sumei de 25.950,00 lei din bugetul local al Municipiul Tîrgu Mureş reprezentând reparaţii (revizii tehnice, distribuţii, direcţii) ale autovehiculelor care sunt alocate subunităţii Municipiul Tîrgu-Mureş.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu