sâmbătă, 24 iunie 2017

Hermann Mark Christian sau o voce aproape singulară în noianul de slugi și de complici ai lui Florea și Maior din CL, cu afaceri sau nu prin primărie în schimbul votului pentru penaliHermann Mark Christian sau o voce aproape singulară în noianul de slugi și de complici ai lui Florea și Maior din CL, cu afaceri sau nu prin primărie în schimbul votului pentru penali
Episodul nesimțirea lui Maior, ins care nu cunoaște legile, dar căruia borfașii din primărie îi fac imagine de om bun la toate prin gașca lui Căptană și inepții din presă și rudele din birourile de presă ale primăriei. Asta până la condamnarea meritată din dosarul ASA, nu? Așteptăm și răspunsul DNA la amenințare martor cu procese și șantajare prin convocare la poliție pe dosare pentru care un nimeni ar putea lua 1-5 ani de pușcărie pentru inducerea în eroare a organelor de anchetă.
În luna Septembrie al anului 2013 Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a dat publicităţii un raport în baza căruia s-a anunţat constatarea stării de incompatibilitate şi al conflictului de interese în care se afla numitul Maior Sergiu Claudiu în perioada iulie 2013 –  aprilie 2014, întrucât în timpul exercitării mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş în anul 2012 pe durata mandatului 2012-2016 în calitate de persoană fizică autorizată a încheiat cu Primăria Municipiului Tîrgu Mureş un “contract de prestări servicii” în valoare totală de 35.840 lei, prin P.F.A MAIOR SERGIU CLAUDIU, încălcând astfel dispoziţiile Art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 şi Art. 75 din Legea nr. 393/2004. 
Legea nr. 161 din 2003 privind privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei  SECŢIUNEA a 4-a, Incompatibilităţi privind aleşii locali, Art. 90 alin (1): 
“Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ- teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.”
RAPORT DE ACTIVITATE Hermann Mark Christian – consilier local al Municipiului Tîrgu Mureș  
Pagina 17
 
 La data de 1 martie 2016 prin sentinţa judecătorească rămasă definitivă, emisă sub Nr. 581/2016 (dosar de judecată nr. 328/43/2013), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) prin decizia pe care a pronunţat-o a menţinut raportul de evaluare întocmit de către inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate și pe cale de consecinţă Maior Sergiu Claudiu pe fondul conflictului de interese existent a fost declarat incompatibil, fiind totodată dispusă şi măsura de interzicere a ocupării unei funcţii publice sau demnități alese pe o perioadă de 3 ani.
 Ca urmare a deciziei instanţei supreme Maior Sergiu Claudiu a fost nevoit să demisioneze din funcţia de consilier local şi din funcția de viceprimar. Însă imediat după demisia din funcţia de viceprimar, primarul municipiului a încheiat cu Maior Sergiu Claudiu un contract de muncă pe perioadă determinată în baza unei dispoziţii de primar emise conform Art. 66 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, numindu-l pe Maior Sergiu Claudiu în funcţia de “consilier personal al primarului” , deci în aceeași funcție față de care care s-a constatat conflictul de interese, raportat la statutul de consilier local.
 Prevalându-se de calitatea de “consilier personal al primarului”, Maior Sergiu Claudiu a continuat să își  exercite competenţele înr-o formă identică a unei funcţii / demnități publice, prezentându-se în aceeaşi postură de factor decizional şi „lider suprem” al orașului, ca fiind o persoană de neatins, aflată deasupra legii, cu aceeași autoritate pe care o exercita în calitate de viceprimar, antemergător pronunţării sentinţei privind constatarea incompatibilității, ducând în derizoriu sancțiunea interdicţiei de a ocupa o funcţie sau demnitate publică. În acest sens, de la momentul dobândirii funcţiei de “consilier personal al primarului” până la momentul prezent și-a exercitat direct și nemijlocit influenţa asupra actului decizional respectiv asupra aducerii la îndeplinire al actului administrativ public pe latura executivă (semnând acte administrative, inclusiv documente cu impact bugetar), conducând și dirijând un întreg aparat executiv din cadrul instituţiei Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş. 
 Din aceste motive mi-am exprimat în repetate rânduri dezacordul față de situația în care o persoană incompatibilă care deține o funcție strict contractuală, și a cărei atribuții și competențe se rezumă strict la consilierea primarului, să se așeze de fiecare dată la aceeași masă de dezbateri cu consilierii locali aleși în mod legitim, să ia cuvântul și să
RAPORT DE ACTIVITATE Hermann Mark Christian – consilier local al Municipiului Tîrgu Mureș  
Pagina 18
influențeze cursul actului decizional, făcând uz de aceleași drepturi pe care le dețin aleșii locali și funcționarii publici. În mod regretabil însă majoritatea consilierilor locali nu s-au arătat deranjați de încălcarea principiilor integrității funcției publice și elective, formând un paravan în jurul persoanei în cauză.
 Deasemenea am denunțat caracterul nelegal și imoral al denaturării scopului contractual în ceea ce privește contractul încheiat  de municipiu pentru servicii de publicitate, prin care din banii publici alocați la bugetul Municipiului Tîrgu Mureș, capitolul „Servicii de publicitate – promovarea imaginii Municipiului Tîrgu Mureș și al Consiliului Local”  – sume care se ridică la cuantumul de 2.000.000 lei! –  80 % din anunțurile publicitare plătite din bani publici să servească de fapt la promovarea imaginii și al cultului personalității a unei persoane declarate incompatibile care are interdicția de a ocupa o funcție sau demnitate aleasă, eclipsându-l aproape în totalitate pe primar (reprezentantul legal al municipiului) în aparițiile în spațiul public și mediatic. Aceste apariții mediatice excesive reflectă o situație inedită, din care reiese că practic s-au externalizat atribuțiile și competențele primarului. Singura nemulțumire sesizată rareori de alți câțiva colegi consilieri locali a fost doar faptul, că din aceste fonduri nu se alocă bani deloc pentru promovarea imaginii consiliului local (eu personal însă nu consider, că ar fi necesar să ne promovăm „imaginea” din banii contribuabililor, aceasta fiind bazându-se în primul rând pe prestația noastră în consiliul local).
 Datorită faptului, că majoritatea aleșilor locali acceptă această situație de fapt, concluzia mea este că instituția consiliului local se confruntă azi cu o amplă criză morală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu