marți, 30 aprilie 2013

Produse balastiere de 125.000 de euro pentru Primăria Reghin, în doar 10 luni! Să nu se spună că Las prom e abonata găștii lui Florea, pentru că pupă 250.000 de euro doar de la primăria Reghin, în nici 2 ani.Produse balastiere de 125.000 de euro pentru Primăria Reghin, în doar 10 luni! Să nu se spună că Las prom e abonata găștii lui Florea, pentru că pupă 250.000 de euro doar de la primăria Reghin, în nici 2 ani.
Mega-afacerile găștii din Primăria Târgu-Mureș cu Las prom  sunt urmate de mega-afaceri ale celor din Primăria Reghin. Firma e una dependentă la banul public și nimeni nu vrea să strice obiceiul. Pentru cei cu stomacul tare căutați cine e la firma respectivă și alte afaceri de milioane de euro prin interesul găștii portocalii. Doar de la Primăria Reghin Las prom a umflat 250.000 de euro pe produse balastiere în vreo 15 luni! Cam cât a luat într-un an abonata la porcii PDL Mureș  Asociație Protecting People (balon, tractor, aspirator, unelte).

Anunt de atribuire numarul 135661/17.04.2013

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 141053 / 12.12.2012
Denumire contract: Produse balastiere pentru Primaria Municipiului Reghin- anul 2013

Tip legislatie: OUG nr.34/2006


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN
Adresa postala: REGHIN,P-TA PETRU MAIOR NR.41 , Localitatea: Reghin , Cod postal: 545300 , Romania , Punct(e) de contact: CAMELIA HARSAN-DIACONU , Tel. +40 265511112 , Email: cameliaharsan@primariareghin.ro , Fax: +40 265512542 , Adresa internet (URL): www.primariareghin.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Publica Locala
Activitate (activitati)
Altele: Autoritate Publica Locala

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Produse balastiere pentru Primaria Municipiului Reghin- anul 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare:
Produsele sunt pentru Sectia de Drumuri a Primariei Mun. Reghin, str. Apalinei nr.118
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. PENTRU PREPARAT MIXTURA ASFALTICA: nisip natural sort 0-4 = 3.000 t., agregat grosier concasat sort 4-8 = 3.000 t., agregat grosier concasat sort 8-16 = 4.000 t. 2. PENTRU REPARATII STRAZI: agregat grosier concasat sort 0-63 = 7.000 t., balast brut = 7.000t. 3. MATERIAL ANTIDERAPANT: Nisip natural SORT 0-4 = 2.500 t.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14212310-6 - Balast (Rev.2)
14210000-6 - Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
537,680 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S241-396488 din 14.12.2012SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 11/08.04.2013 Denumirea: Produse balastiere pentru primaria Municipiului Reghin - anul 2013
V.1) Data atribuirii contractului 08.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LAS PROM S.R.L.
Adresa postala: STR. CUZA VODA,NR. 35,AP.1 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540027 , Romania , Tel. 0265/264436 , Email: aurel.lazar@lasprom.ro , Fax: 0265/311884 , Adresa internet (URL): www.lasprom.ro


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 571300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 537680.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 10
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Conform prevederilor art.11 alin. 4 si 5 din Hg nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o dexclaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. Ofertantul are obligatia de a prezenta/ completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Autoritatea va incheia contractul cu un singur operator economic pentru o perioada de 12 luni de la data intrarii in vigoare( de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor). Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire - pretul cel mai scazut. Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul in care exista oferte financiare cu preturi egale clasate pe locul I, la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune noi oferte financiare in plic inchis. Deoarece Primaria Mun. Reghin nu are posibilitati de depozitare in totalitate a cantitatilor solicitate, aceste produse se vor achizitiona esalonat, in functie de necesitatile achizitorului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Primariei mun. Reghin
Adresa postala: P-ta Petru Maior, nr. 41 , Localitatea: Reghin , Cod postal: 545300 , Romania , Tel. +40 265511112 , Email: office@primariareghin.ro , Fax: +40 265512542 , Adresa internet (URL): www.primariareghin.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2013 11:54


SC LAS PROM concurează singură și câștigă la Primăria Reghin produse balastiere de 100.000 de euro
Celebra și abonata la primăria Târgu-Mureș, SC LAS PROM, devine celebra și abonata firmă și la Primăria Reghin. Afacerea îi costă de data aceasta pe reghineni în jur de 100.000 de euro, pe ceea ce este numit produse balastiere.

Anunt de atribuire numarul 150296/02.04.2012


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN
Adresa: REGHIN,P-TA PETRU MAIOR NR.41 , Localitatea: Reghin , Cod postal: 545300 , Mures , Romania , Email: cameliaharsan@primariareghin.ro , Tel.: +40 265511112 , Fax: +40 265512542


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA


II.1) Denumire contract PRODUSE BALASTIERE PENTRU PRIMARIA MUN. REGHIN ANUL 2012
II.2) Obiectul contractului 1.AGREGATE PENTRU AMESTECURI BITUMINOASE: Amestec agregat sort 0-4 mm concasat - 1.500 to; Nisip sort 0-4 mm = 1.500 to;Agregat grosier sort 4-8 mm concasat = 3.000 to; Agregat grosier sort 8-16 mm concasat= 4.000 to; 2.AGREGATE PENTRU REPARATII STRAZI: Amestec agregat sort 0-40 mm concasat = 5.000 to; Balast natural = 2.000 to; 3.MATERIAL ANTIDERAPANT: Nisip natural = 2.500 to; 4.AGREGATE STABILIZATE 6% CIMENT (0-30 mm) = 200 to 5.BALAST STABILIZAT 6% CIMENT = 200 to
II.3) Tip contract Furnizare
II.4) CPV 14212310-6 - Balast (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut
II.6) Invitatie de participare 319828/31.01.2012 14:14


Sectiunea III: ATRIBUIRE


III.1) Numar de oferte primite 1
Valoare estimata totala 485,914 RON
III.2) Lista contracte

32 / 16.03.2012 450,550 RON

Castigator:
SC LAS PROM SRL RO17057184 str. Cuza Voda nr.35, Targu-Mures, 540027, Mures

Total (fara TVA): 450,550 RON


Concurs cu taxă de înscriere 100 de lei la Curtea de Apel Târgu-Mureș. Pentru post de ….șofer!Concurs cu taxă de înscriere 100 de lei la Curtea de Apel Târgu-Mureș. Pentru post de ….șofer!
Omul gras sau cum era definit bugetarul  are chef de… glume. Cam cât credeți că cere Curtea de Apel Târgu-Mureș taxă de înscriere la concurs pentru post de șofer, care, printre altele, necesită să se știe limba română? Nu mai puțin de 100 de lei! Oamenii ăștia, bugetari cu mii de lei salariul, au idee ce sume pretind?! Sau ăștia cred că le faceți un favor mergând la concurs? Concurează ăștia facultățile târgumureșene care s-au prins că proștii plătesc pentru concursuri inexistente, în realitate liste cu fraierii care vor să își plătească  facultatea?