miercuri, 28 iunie 2017

Complicii lui Florea din CL sunt invitați să-și voteze viceprimarul care să apere și orașul în dosarul hoției ASA și pomană pentru poliția Târgu-Mureș, de 26.000 de lei din banii publici! l hoției de 1,7 milioane de euro pe scursurile ASA și noua afacere pentru poliție, nu cu combustibil, ci cu reparații mașini din banii publici!Complicii lui Florea din CL sunt invitați să-și voteze viceprimarul care să apere și  orașul în dosarul hoției de 1,7 milioane de euro pe scursurile ASA și noua afacere pentru poliție, nu cu combustibil, ci cu reparații mașini din banii publici!
Atenție la 26.000 de lei care se vor duce pe reparațiile mașinilor poliției, după modelul CJM, după celebra cotă de 700 de litri de combustibil, lunar,  pentru mașinile MAI.
Atenție și la înființarea liceului pentru care Someșan s-a lăcomit pentru cei 400.000 de euro pe care îi spărgeau pungașii din PNL sau PSD, cu sau fără familie în partid. Adevărata miză a liceului, cei 400.000 de euro pentru compartimentări și dotări și probabil că știți numele borfașilor care urmau să primească pomana.În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.774 din 22  iunie 2017 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 29 iunie 2017, orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

O R D I N E    D E    Z I :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureș pe anul 2017.

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - reconformare zonă în vederea construirii de locuinţe unifamiliale" str. Unomai - Jean Monnet, fnr., cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiatori- Beneficiari: Varga Zsolt, Ceuşan Alexandru, Pop Ioan.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - reconversie funcţională teren din UTR"L1" în UTR"CM3" str. Secuilor Martiri, nr.1, cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator- Proprietar- Beneficiar: Fiko Istvan.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Zona Metropolitană Tîrgu Mureș.

5. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.

6. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Baja / Ungaria, în perioada 7 - 9  iulie 2017.

7. Proiect de hotărâre privind unele modificări la Statul de funcţii și Organigrama  Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tîrgu Mureș -  Direcția economică.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare pentru aplicarea Proiectului de interes public „ Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii”.
 << H O T Ă R Â R E A nr. _______
din ___________ 2017
privind aprobarea încheieri unui protocol de colaborare pentru
PROIECTUL DE INTERES PUBLIC
„OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANTA COMUNITATII”
Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mures nr. 34859 din 22.06.2017, privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC
„OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII”
În temeiul Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice modificările şi completările ulterioare , a art. 36 alin. 2 lit. şi alin. 7 si a art. 45 alin.1, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
H o t a r a s t e :
Art. 1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Judeţean Mureş pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII
Art. 2. Protocolul de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Judeţean Mureş pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII se constituie anexă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Tîrgu Mures – dr. Dorin Florea să semneze protocolul de colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului Mureş.
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R
Art. 4. Se aprobă alocarea sumei de 25.950,00 lei din bugetul local al Municipiul Tîrgu Mureş reprezentând reparaţii (revizii tehnice, distribuţii, direcţii) ale autovehiculelor care sunt alocate subunităţii Municipiul Tîrgu-Mureş.

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea  contractului de închiriere  pentru  spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, situat în str. Apaductului      nr. 74, aflat în proprietatea municipalităţii.

10. Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din Municipiul Tîrgu Mureş

11. Proiectul de hotărâre privind vânzarea sau concesionarea prin licitație publică a imobilului situat pe str. Depozitelor, nr. 24, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 23 mp din Tîrgu Mureș, str. Constantin Hagi Stoian, nr. 26 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș de la Miron Olivia

13. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Păcii nr. 2  în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş.

14. Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 2 a Hotărârii Consiliului local nr. 110 din data 24.10.2016 privind aprobarea Regulamentului  taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul național de evidența persoanelor.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii ce  frecventează creşa în anul şcolar 2017-2018.

16. Proiect de hotărâre privind completarea art.9 a Hotărârii Consiliului local nr.130 din data de 06.04.2017 privind reglementarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport “Mureşul”.

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor locații pentru artă stradală în municipiul Tîrgu Mureș.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local Municipal Tîrgu Mureș.

19. Proiect de hotărâre privind înființarea Liceului Vocațional Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Tîrgu Mureș, pentru activități nonprofit pentru tineri ,,Tîrgu Mureș Sprijină Tinerii"

21. Proiect de hotărâre privind organizarea unei noi sesiuni de primire de cereri de subvenție în baza Legii 34/1998 pentru asociațiile și fundațiile cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Tîrgu Mureș

22. Proiect de hotărâre privind alegerea unui Viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureș.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu