duminică, 16 februarie 2020

25 de milioane de lei pomană într-un an pentru firma cartelului taxi, Siletina!25 de milioane de lei pomană într-un an pentru firma cartelului taxi, Siletina!
Dincolo de pomană între albi, români, subordonați de partid, gașcă de bisericuță și restul, cum a rămas, DNA, cu banii furați de la Transport local pentru a se plăti amenda Siletinei? Vreo 80 de mii de euro furt?! Rahat românesc de cea mai bună calitate etnică în orașul controlat etnic și în care SRI și polițiile sunt ce nu trebuie să fie.


Cartelul hoției româno-maghiare și furtul banilor pentru amenda Siletina aici. Nici o zi de pușcărie pentru escrocul român?! Uite de asta urăsc gunoaiele rromii, pentru că unii, precum cel de la Pluto taxi, nu vor în cartelul hoției și nu pot fi șantajați scoțându-se câțiva zeci de taximetriști ca să protesteze, de la neterminați care se dau și patroni și sindicaliști.
Plus, a ce pute, flăcăi, banii dați găștii subordonatului de partid?! Căutați pensionarii unguroaicei tolerate de la șefia ălora, excursiile în țară sau afară, elevii, credincioșii și sectanții de peste ocean, galeriile care au primit și gratuitate la Weekend, în contul urletelor animalice pe stadioane controlate de escroci, profesorii și pensionarii, mii per un singur eveniment, cărați de escrocul dovedit de Consiliul Concurenței de la Siletina la  hotelul cadavru viu Țerbea sau la alte locuri de spart banii publici și de pozat cu maimuțe electorale aferente. Ceva deranj, ca la revelionul pe bani publici al escrocilor în uniforme și pupincurism controlat de ochii albaștri ai SRI?!

Hoția din banii Transport local aici:
1. Afacerea de 537.000, transporturile terestru ocazional de pasageri!
Anunt de atribuire numarul 152434/21.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: +40 0265268330 , Fax: +04 0365801856
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II.1) Denumire contract Servicii de transport terestru ocazional de pasageri
II.2) Obiectul contractului Servicii de transport terestru ocazional de pasageri
II.3) Tip contract Servicii
II.4) CPV 60112000-6 – Servicii de transport rutier public (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut
II.6) Invitatie de participare 321636/12.03.2012 12:11
Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1) Numar de oferte primite 1
Valoare estimata totala 537,000 RON
III.2) Lista contracte
116 / 19.04.2012 537,000 RON
Castigator:
S.C. SILETINA IMPEX S.R.L. RO2532276 B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 92/4, Targu-Mures, 540447, Mures
2) afacerea de 378.000 de lei, tot pentru transport prin primărie!
Anunt de atribuire numarul 77154/28.01.2010
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 90042 / 04.11.2009
Denumire contract: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
primaria Municipiului Tirgu-mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: targu mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Orosan Claudia , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www. e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport terestru ocazional de persoane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 – Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: intern si international
Codul NUTS: RO125 – mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere autobuze, microbuse si autocare pentru transport ocazional de pasageri
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60112000-6 – Servicii de transport rutier public (Rev.2)
60172000-4 – Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
378,151 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S213-307828 din 05.11.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str.Bega nr.2 , Localitatea: Tg.mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448 , Fax: 0265-268448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 840336.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 378151.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
3)Afacerea 306.000 de lei!
Contract nr: 392 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 21.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str.Bega nr.2, , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448 , Fax: 0265-268448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 306451.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 306451.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265-260813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2011 10:47
4)Afacerea de 500.000 de lei
Anunt de atribuire numarul 105254/06.04.2011
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 112898 / 15.12.2010
Denumire contract: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Lazar Oana , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport terestru ocazional de persoane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Municipiul Tirgu-Mures, la cerere, transport intern si international
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport terestru ocazional de persoane
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60112000-6 - Servicii de transport rutier public (Rev.2)
60172000-4 - Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
500,000 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S245-374554 din 17.12.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 40 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 2/16/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str. Bega nr. 2 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 806451.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262.010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311.827
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262.010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311.827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.03.2011 12:26
5) afacerea de 105.000 lei
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 370 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 10/13/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str.Bega, nr.2 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 105042.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Numar anunt departicipare al procedurii initiale - 47091/20.03.2008 Numar anunt de atribuire al procedurii initiale - 31.936/21.05.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Tirgu-Mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2010 09:54

.