marți, 31 iulie 2012

Mega-afacere pe 6 firme abonate la primăria lui Florea, pentru 7 milioane de euro!

Mega-afacere pe 6 firme abonate la primăria lui Florea, pentru 7 milioane de euro!

Mega-afacere pe 6 firme abonate la primăria lui Florea, pentru 7 milioane de euro!
Cum e an de criză și electoral, șmecherașii din primărie au nevoie să cheltuiască milioane de euro din banul public. Amărâtul de orășel de 150.000 de  locuitori are o afacere de peste 7 milioane de euro pe firmele abonate la Primăria Târgu-Mureș, din mandatele lui Florea. Pentru necunoscători: valoarea inițială e și finală, vin 6 firme(recordul afacerilor la primăria lui Florea se pare că e 8!),  mână în mână și banii se dau pe S.C. ASTOR COM S.R.L., S.C. ASPHAROM S.R.L., S.C. ASPHADRUM S.R.L., S.C. CITADIN PREST S.A., si S.C. ENERGOPLUS S.R.L. si S.C. LAS PROM S.R.L. Astor e firma abonată la mai multe primării PDL, plus apare în dosarul amatorului de mită fost primar de Cluj-Napoca, mânjitul Apostu, Citadin e firma cunoscută ca fiind a lui Lăurean, care ar fi trecut de la nivelul de denunț la DNA a camarilei primăriei la nivelul de... câștigător la primăria lui Florea, Energoplus e firma cu Borșan, un abonat al banilor publici pe minidiscotecă, construcții la Weekend, cu premii pentru el și soție la fosta Casă a tineretului și la Direcția de sport, iar Las Prom e alt abonat al primăriei lui Florea. Firmele menționate au și alte afaceri împreună pe banii publici!

Anunt de atribuire numarul 126940/27.07.2012

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 134011 / 16.03.2012
Denumire contract: Acord-cadru de lucrari de „ Interventii si reparatii strazi, trotuare, parcari si lucrari edilitare (apa-canal) in Municipiul Targu-Mures”

Tip legislatie: OG 34


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de lucrari de „ Interventii si reparatii strazi, trotuare, parcari si lucrari edilitare (apa-canal) in Municipiul Targu-Mures”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Targu-Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru de lucrari de „ Interventii si reparatii strazi, trotuare, parcari si lucrari edilitare (apa-canal) in Municipiul Targu-Mures”
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
32,258,065 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S55-089527 din 20.03.2012SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 246 Denumirea: Acord-cadru de lucrari de „ Interventii si reparatii strazi, trotuare, parcari si lucrari edilitare
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ASTOR COM S.R.L. (lider al asocierii dintre S.C. ASTOR COM S.R.L., S.C. ASPHAROM S.R.L., S.C. ASPHADRUM S.R.L., S.C. CITADIN PREST S.A., si S.C. ENERGOPLUS S.R.L. si S.C. LAS PROM S.R.L.)
Adresa postala: Str. Depozitelor, nr. 4, telefon/fax / , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540204 , Romania , Tel. +40265-267823 , Fax: +40265-306971


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32258065.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32258065.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii vor depune proiect de acord-cadru semnat si stampilat.-Plata se va efectua in termen de 180 de zile de la data emiterii facturilor. Plata se va face pe baza creditelor de angajament in limita creditelor bugetare aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Targu-Mures, pentru anul 2012.In cazul in care doua sau mai multe oferte obtin, acelasi punctaj maxim/oferta totala, respectiv reprezinta pretul cel mai scazut/total operatii unitare necesare , atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care intruneste, dupa recalculare, punctajul maxim/total oferta, respectiv pretul cel mai scazut/total operatii unitare necesare.-In cazul unei asocieri, autoritatea contractanta, la solicitarea in scris a asociatilor, formulata prin liderul asocierii, poate accepta facturarea si plata lucrarilor executate catre fiecare asociat in parte in functie de situatiile de lucrari prezentate de acestia. -Formularele F2, F3, F4 , mentionate in caietul de sarcini, nu se gasesc in Sectiunea Formulare, ci in cadrul anexelor la caietul de sarcini.-Datorita faptului ca sistemul informatic/tehnic nu ne-a permis indicarea a mai mult de un cod CPV venim cu inca 2(doua) coduri CPV principale:45223300-9 - lucrari de constructii de parcari si 45232151-5 - lucrari de construtii de renovare a conductelor de apa, precum si inca 3 (trei) coduri CPV suplimentare(secundare) : 45233161-5 - lucrari de constructii de trotuare;45232400-6 - lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale si 45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa.Pt Sectiunea II.1.1-II.1.4. - Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente : pentru primul an al acordului-cadru, 4 contracte subsecvente, iar in anii urmatori cate 5 contracte subsecvente, frecventa de atribuire fiind stabilita la interval de 2 luni.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265-268330 , Fax: +40 265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2012 10:22


Javrele lui Florea din primărie îl promovează pe ăsta pe site, pe bani publici. Tembelii de la PDL încurcă cocina de partid cu organul instituției pe bani publici. Ce urmează, ca Maior să condamne comportamentul gregar al... furnicilor roșii?! Bandiții pe bani publici nu au pic de rușine!


Javrele lui Florea din primărie îl promovează pe ăsta pe site, pe bani publici. Tembelii de la PDL încurcă cocina de partid cu organul instituției pe bani publici. Ce urmează, ca Maior să condamne comportamentul gregar al... furnicilor roșii?!
Bandiții pe bani publici nu au pic de rușine! Pupincuriștii lui Florea publică pe site toate inepțiile politice ale găștii PDL. Astăzi bandiții condamnă CNA! Cât mai acceptați ca javrele de partid și pe bani publici să vă sfideze?!
Referitor la politicile editoriale agresive ale unor mass media, primarul municipiului dr. Dorin Florea este de părere că exprimările jignitoare fac „rating”, numai din dorinţa de a respecta „indicaţiile preţioase” ale şefilor, dovedind nu numai lipsă de profesionalism cât şi un narcisim păgubos.
În perspectiva eleborării unui cod etic al politicienilor, prima lege pe care edilul şef ar iniţia-o ar fi una drastică şi se referă la limitarea exchibiţiei mediatice în România.
În opinia primarului Dorin Florea, Consiliul Naţional al Audiovizualului este principala instituţie vinovată pentru întreţinerea şi perpetuarea unei atmosfere de imbecilizare voită a populaţiei, a non problemelor şi isteriei care, din păcate, găseşte un teren fertil în rândul clasei politice. O clasă politică în rândul căreia „cuşluiala” cu unele mass media este mai mult decât suspectă.
În esenţă, este vorba de o cârdăşie care are drept scop şi efect deturnarea opiniei publice de la problemele reale, nu puţine şi nu simple cu care se confruntă societatea românească.
Pentru gunoaiele postate pentru promovarea  lui Florea, pentru provocările și instigările rasiste cu vandali, pentru propaganda pe bani publici cineva trebuie să plătească! Care borfaș din primărie se face vinovat? DNA, te simți? P.S. Individul vorbește de narcisim păgubos! Păi ăla e să apari zilnic cu rahaturi, tu și afaceriștii din partidul propriu, pe bani publici!

Cretinii din primăria Târgu-Mureș folosesc siteul oficial pentru propaganda PDL!


Cretinii din primăria Târgu-Mureș folosesc siteul oficial pentru propaganda PDL!
Nu e o noutate, javrele din primărie se cred pe moșia lor, atunci când fac campanie electorală nesimțită, pe bani publici, pentru Florea sau Maior. Ia priviți ce le-a mai fătat mintea jigodiilor pe banii dumneavoastră și vorbim de primăria care a inventat vandali, care a cheltuit banii publici pe propaganda lui Florea, atenție la autocolante, plicuri, sondaje și publicitate, DNA! Florea mulțumește celor care au înțeles mascarada la care a fost supusă țara. Cretinilor, mascarada se numește referendum și dacă sunteți în administrație publică și votați ca porcii etnic ar trebui să mulțumiți șli pentru lipsa de reacție a maghiarilor! PDL Mureș, pregătește banii pentru propaganda electorală! Târgumureșeni, cât mai acceptați să vă folosească banii pentru propagandă  tembelii din PDL, după modelul, probabil, al comuniștilor în orașul Stalin? Și, are curaj cineva din primărie să spună dacă a fost împiedicat să voteze?!
Primarul municipiului, dr. Dorin Florea:

„Să refacem, împreună, imaginea României în Europa!”
Mulţumesc tîrgumureşenilor, români şi maghiari, deopotrivă, pentru că au înţeles mascarada la care a fost supusă ţara, prin recentul referendum, şi au dat dovadă de înţelepciune prin modul exemplar în care au sancţionat această pată urâtă în istoria României. Trebuie să demonstrăm Europei că nu mai înghiţim umilinţe din partea unor oameni politici care acţionează nu în numele valorilor europene, ci al lor personal sau al grupurilor pe care le reprezintă.

Din punctul meu de vedere, mai mult decât DA sau NU la adresa preşedintelui României, am spus DA valorilor europene, şi NU întinării statului de drept şi practicilor unor politicieni al căror grad de obrăznicie a atins cote supreme.

Ceea ce aţi văzut în această perioadă reprezintă dovezi şi exemple suficiente ale situaţiei grave în care a ajuns România din cauza unora care, de peste două decenii se autointitulează „oameni politici”, dar nu slujind interesul naţional, ci pe cel al liderilor de partide.

Stimaţi târgumureşeni, va trebui ca, împreună, să corectăm învrăjbirile între diverse zone geografice, să arătăm că trebuie să ieşim din starea de izolare şi blazare, să construim o altă clasă politică, cu alte figuri, cu oameni responsabili care ştiu ce înseamnă interesul naţional şi, mai ales, evoluţia noastră într-o Europă a valorilor.

Să apărăm şi să respectăm legea, legalitatea şi instituţiile statului – valori ale democraţiei, şi nu oficine de partid, cum cred unii lideri.

De aceea, sunt convins că, dincolo de ura şi dezbinarea pe care încearcă unii lideri politici s-o strecoare în rândurile noastre, se impune o analiză lucidă şi responsabilă a situaţiei în care au adus ţara, precum şi un efort comun şi constructiv pentru a reface, împreună imaginea României în Europa, prin apel la solidaritate în apărarea locului pe care Tîrgu-Mureşul şi l-a câştigat în rândul valorilor ei.

Apreciez că dumneavoastră, mai mult decât alţii, aţi înţeles şi aţi arătat întregii ţări că acesta şi nu altul este parcursul firesc, european, pe care trebuie să-l urmăm cu toţii. http://www.tirgumures.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1901%3As-refacem-impreun-imaginea-romaniei-in-europa&catid=37%3Acomunicate-de-presa&Itemid=313&lang=ro
P.S Bandiții din primărie inventau chair ei dezbinări, cu sprijinul unor SRI-iști actuali sau foști. Bandiții nu au plătit pentru minciunile pe bani publici și găinarii sunt încă în funcție!
Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş deţine informaţii certe potrivit cărora reprezentanţi ai unor formaţiuni politice, în cârdăşie cu grupuri de interlopi, vor vandaliza, în nopţile premergătoare alegerilor din 10 iunie, imobilele şi autoturismele din oraş, prin lipirea de afişe denigratoare, atentând la ordinea şi liniştea publică precum şi la siguranţa şi integritatea bunurilor cetăţenilor municipiului.Pentru preîntâmpinarea unor astfel de acţiuni menite a crea derută, confuzie şi nelinişte în rândul locuitorilor precum şi pentru protejarea bunurilor acestora, Primăria solicită sprijinul autorităţilor competente, în sensul depistării acestor acţiuni, identificării şi sancţionării făptuitorilor conform legislaţiei în vigoare.Primarul municipiului Tîrgu-Mureş, dr. Dorin Florea, se adresează, în egală măsură, cetăţenilor oraşului, rugându-i să sesizeze orice act de vandalism, apelând – prin Dispeceratul Integrat de Urgenţă – tel. 112 (apel gratuit) instituţiile statului abilitate a lua măsuri pentru protejarea bunurilor cetăţenilor, respectiv să se adreseze echipajelor de ordine publică aflate în misiune de patrulare în cartiere.Primarul municipiului are încredere în puterea de discernământ a târgumureşenilor, fără deosebire de naţionalitate, precum şi în corecta apreciere a eforturilor primăriei pentru asigurarea integrităţii bunurilor cetăţenilor şi ale oraşului.

Citeste mai mult: Siteul Primăriei Târgu-Mureș, troaca comunicatelor de susținere PDL și locul unde se adună informațiile catastrofale despre vandali și interlopi! Atenție, golănie pe bani publici!

luni, 30 iulie 2012

Dacă tot se poartă denunțurile, unde sunt decontările PDL Mureș pe reclama electorală pentru Florea, strecurată cu nesimțire pe bani publici. Șo pe ei, DNA! SRI Mureş, dormi în pace!


Dacă tot se poartă denunțurile, unde sunt decontările PDL Mureș pe reclama electorală pentru Florea, strecurată cu nesimțire pe bani publici. Șo pe ei, DNA! SRI Mureş, dormi în pace!
Dacă tot se poartă denunțurile privind manipularea și ilegalitățile cu referendum, să ne întoarcem, pentru că nu avem vreun răspuns, la minunile electorale de acum vreo lună în contul pedelistului Dorin Florea. Așadar, DNA, dacă nu ești prea plictisită, ghici ce coincidenţă, şmecheraşii vroiau să cumpere autocolante A4 și prostovanii de subordonaţi ai lui Florea au pus autocolante A4, gaşca din primărie vrea pliante A4, îndoite în 3 şi tipărite faţă verso şi târgumureşenii primesc un rahat de promovare pentru Florea, A4, împăturită în 3 şi tipărită în limba română şi pe spate în maghiară!
1)    Cum plătește PDL reclama la adresa candidatului Florea, pe bani publici, ascunsă  ca fiind comunicate ale primăriei sau Comunicat de presă?
2)    Cum plătește PDL afacerea  scrisori deschise adresate târgumureșenilor băgate în plic și adresate personal fiecărui ins cu cutie poștală, pe banii publici?
3)    Cum plătește PDL afacerea autocolante cu text asumat și cu semnătura lui Florea, pe banii publici ?
4)    Unde e litera care îi permite funcționarului public să facă reclamă electorală pentru Florea?Banii publici au fost cheltuiți pe propaganda pentru candidat PDL, prin intermediul poliţiştilor comunitari plătiţi din bani publici, care au pus autocolante din banii publici!
5)    Unde e dovada că bandiții din primărie, SRI,Poliție au identificat vandalii? Afacerea e dedicată candidatului PDL, cineva trebuie să plătească pentru minciuni şi pentru folosirea a mii de euro furaţi din bugetul târgumureşului pe propaganda PDL!
6)    Cine a plătit sondajul pe Info Statistics, societate omenită de primăria lui Florea cu sute de mii de euro din publicitate, pe care această societate trebuie să o împrăștie la presa obedient?
7)    Ce au plătit șmecherașii din primărie pe firma care apare ca a lui Munteanu?
Făcând un calcul, minimum afacerilor care pot fi dovedite sau bănuite pe primărie cu scop de reclamă pentru candidatul Florea este de peste 7.000 de euro din banii publici. Aduce banii gaşca de la PDL sau orice prost poate deturna fonduri pentru găinării de partid din banii târgumureşenilor?

Dovezile sunt aici:
1)Siteul primăriei folosit de şmecheraşii de partid şi de funcţionarii publici pupincurişti pentru promovarea lui Florea, cu atacuri la contracandidat, cu menţiuni că Florea merge la emisiunea electorală la televiziunea PDL, cu golănia inventării unor vandali de către nişte escroci ai pseudo-informației plătiţi din banii publici şi fiind din camarila lui Florea.

2)Afacerea este asta, iar posibila licitație a șmecherașilor din primărie și PDL pe bani publici este urmîtoarea. DNA, anchetezi cheltuirea banilor publici pe interesele jigodiilor PDL?
Ofertant: RECLAME MURES SRL
Cod de identificare fiscala: RO 22417689
Adresa: STR. NICOLAE BALCESCU 8B/30, Targu Mures

Telefon: +40 744528403

Fax:
Detaliu produs / serviciu / lucrare
Denumire: Pliant A4
 CPV: 22140000-3 -Pliante (Rev.2)
 Unitate de masura: bucata
Data publicare: 06.02.2012 09:51
Descriere:

CDCL / mat 150 gr/mp, tipar digital full color fata-verso, finisare, biguire, pliere, ambalare, livrare;
 Detaliu achizitie
 Denumire: [DA2695527]Pliant A4
Cantitate: 5000.00
 (bucata)
Data initiere: 02.03.2012 09:16
Data limita etapa: 07.03.2012 17:00
 ( Deliberare )
Pret maximal: 2.42 RON
 (0.56 EUR)
Descriere:
 - pentru fiecare serviciu prestat a€“ pret în LEI/serviciu (fara TVA), respectiv pentru fiecare produs tiparit (ex. afis, brosura, pliant) a€“ pret în LEI/bucata (fara TVA).
 - suport tipar a€“ hârtie dublu cretat lucioasa 150gr./ m²;
 - imprimare full color fata-verso;
 - biguire, pliere în 3, finisare;
 - ambalare a€“ top 1000 de bucati;
 Citeste mai mult: Afacere cu 5000 de pliante prin Primăria Târgu-Mureș, exact A4, îndoită în 3 și tipărită față-verso, adică ce au primit târgumureșenii în cutii poștale!
                    3)Bandiţii din poliţia locală, unii chiar fraieri funcţionari publici care nu au voie să facă campanie electorală, deci nici să îl pupe în fund pe Florea, au pus autocolante în ultima zi de campanie, noaptea, ca hoţii! Poliţia a găsit 1000 de bucăţi la sediul proştilor, iar afacerea se pare că este exact asta, dacă pramatiile din primărie nu găsesc o scuză! Atenție, faceți control la Media Factory, firmă cam abonată la afacerile cu primăria?
http://www.jurnalul.ro/observator/comunicat-naucitor-al-primariei-targu-mures-vezi-de-ce-se-teme-administratia-orasului-in-urmatoarele-doua-nopti-615082.htm

Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş deţine informaţii certe potrivit cărora reprezentanţi ai unor formaţiuni politice, în cârdăşie cu grupuri de interlopi, vor vandaliza, în nopţile premergătoare alegerilor din 10 iunie, imobilele şi autoturismele din oraş, prin lipirea de afişe denigratoare, atentând la ordinea şi liniştea publică precum şi la siguranţa şi integritatea bunurilor cetăţenilor municipiului.Pentru preîntâmpinarea unor astfel de acţiuni menite a crea derută, confuzie şi nelinişte în rândul locuitorilor precum şi pentru protejarea bunurilor acestora, Primăria solicită sprijinul autorităţilor competente, în sensul depistării acestor acţiuni, identificării şi sancţionării făptuitorilor conform legislaţiei în vigoare. Primarul municipiului Tîrgu-Mureş, dr. Dorin Florea, se adresează, în egală măsură, cetăţenilor oraşului, rugându-i să sesizeze orice act de vandalism, apelând – prin Dispeceratul Integrat de Urgenţă – tel. 112 (apel gratuit) instituţiile statului abilitate a lua măsuri pentru protejarea bunurilor cetăţenilor, respectiv să se adreseze echipajelor de ordine publică aflate în misiune de patrulare în cartiere. Primarul municipiului are încredere în puterea de discernământ a târgumureşenilor, fără deosebire de naţionalitate, precum şi în corecta apreciere a eforturilor primăriei pentru asigurarea integrităţii bunurilor cetăţenilor şi ale oraşului.
DNA, verifică dacă bandiţii nu au folosit banii publici pe escrocheria cu vandalii, pe bani publici, pentru propaganda lui Florea!
Ofertant: MEDIA FACTORY INTERNATIONAL SRL
Cod de identificare fiscala: RO28492078

Adresa: STRADA LUNGA NR 1, Sangeorgiu de Mures

Telefon: +40 757058059

Fax:
Detaliu produs / serviciu / lucrare
Denumire: Autocolante A4
CPV: 22462000-6 -
Materiale publicitare (Rev.2)
Unitate de masura: bucata
Data publicare: 01.04.2012 20:58
Descriere:

Autocolante a€“ format A4, suport PVC, print digital real solvent ink, 4+0
Detaliu achizitie
Denumire: [DA2850300]

Autocolante a€“ format A4
Cantitate: 3000.00

(bucata)
Data initiere: 23.04.2012 14:27
Data limita etapa: 26.04.2012 17:00

( Ofertare )
Pret maximal: 2.78 RON
(0.64 EUR)
Descriere:
Autocolante a€“ format A4, suport PVC, print digital real solvent ink, 4+0
Dovezi pe siteul primăriei şi episodul gangsterilor prinşi de poliţie. Bretfelean a fost motivat de Florea, ştie ce vorbeşte e fost SRI-ist! Totuşi, ăsta are statut de funcţionar public, plus că e implicat îm manipularea etnică menită să creeze haos în Târgu-Mureş şi să-l promoveze pe Florea ca factor de siguranţă! Bandiţii ăştia se cred la manipulare în 1990?!
5) Primăria solicită sprijinul autorităţilor competente, în sensul depistării acestor acţiuni, identificării şi sancţionării făptuitorilor conform legislaţiei în vigoare.Unde sunt dovezile la Poliţie, SRI, înregistrările telefonice doveditoare că bandiţii au informat organele?
6)Sursa e tirgumureseanul.ro, site înregistrat  pe consilier de viceprimar PDL, deci sursă de partid!
7)Gaşca din primărie şi PDL era interesată de 3 sondaje făcute de subordonatul de partid Munteanu. Ce sondaje a făcut membrul de partid pentru primăria... şefului lui de partid?!
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures

                   Cod de identificare fiscala: 4322823

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

Telefon: +40 0265268330

Fax: +04 0365801856
                    Ofertant: SONDAJE MARKETING RELATII PUBLICE S.R.L.Cod de identificare fiscala: RO 19060640

Adresa: str. Rozelor nr. 13A ap. 2, Targu Mures

Telefon: 0744298194

Fax: 0265233416

Detaliu produs / serviciu / lucrareDenumire: Studii de piata si cercetare economica, sondaje si statisticaCPV: 79320000-3 -

Servicii de sondaje de opinie (Rev.2)Unitate de masura: bucataData publicare: 20.02.2012 11:23Descriere:

Sondaj de opinie efectuat in resedinta de judet cu o populatie de maxim 300 000 de locuitori, pe un esantion de 1100 subiecti, cu o marja de eroare de +/- 3 %, pe tematica stabilita de client, cu un numar maxim de 20 intrebari.

Detaliu achizitieDenumire: [DA2676066]

servicii de sondaje de opinieCantitate: 3.00

(bucata)

                     Data initiere: 27.02.2012 10:18Data limita etapa: 03.03.2012 17:00

( Deliberare )Pret maximal: 21,333 RON

(4,900.2 EUR)Descriere:

Servicii de sondaje de opinie vor include:constructia esantionarilor, elaborarea instrumentelor de cercetare specifice fiecarei comenzi de sondare a opiniei publice primite de la autoritatea contractanta,aplicarea pe teren a chestionarului in perioade cat mai scurte de timp, eleborarea de rapoarte de cercetare continand concluzii ale cercetarii, utile din perspectiva scopurilor administratiilor locale,realizarea de sondaje de opinie in functie de interesele specifice ale contractului.Se vor realiza in principiu 3 sondaje de opinie , in intervalul de 6 luni al perioadei contractului

Se va elabora rapoarte de cercetare cu concluzii si recomandari.Marja de eroare a sondajelor trebuie sa fie de +/- 3 %.Oferta financiara va fi structurata in lei/sondaj de opinie cu reprezentarea pretului total al contractului.

Citeste mai mult: În caz că ați uitat, primăria lui Florea cumpără sondaje de la pedelistul și consilierul de prefectură Munteanu, de maximum 4900 euro!