vineri, 30 decembrie 2011

Proces câștigat, pregătim executarea silită.Pentru că există și ziariști neșantajabili

Proces câștigat, pregătim executarea silită.Pentru că există și ziariști neșantajabili
Așa cum am mai scris, am câștigat un proces de mai multe mii de euro cu ziarul Cuvântul liber. Cum decembrie e luna cadourilor, pregătim și noi un cadou, sub forma unei executări silite. Și ca să nu fie emoții pentru unii și alții, tot aici ajungeam și dacă nu exista o concediere la comandă politică. Pentru că acela care nu e adus de milă, nu e de la servicii, nu e pupincurist sau turnător, nu e unealtă de derbedeu politic, cel care are școală și concurs, care nu e amant, văr sau altă rudă își permite să se judece, fie și pentru drepturile retroactive pentru 3 ani. Și pentru că există un contract colectiv de muncă la nivel național orice jurnalist cu ceva în cap poate să realizeze că are drepturi și de el depinde ca să le primească sau să fie furat. Așa că, pentru scuturarea de emoții a unora și altora, tot la proces câștigat pe CCM  ajungeam și dacă plecam de bună voie la alt ziar, așa cum mi s-a și propus, de altfel. Pentru că unora le pasă de legi, de demnitate, de mândrie și nu acceptă ca unii să își bată joc la infinit. Prostia costă, fie și în instanță și de asta se vor convinge și alții, probabil, în curând, pentru există semnale în presa mureșeană, fie ea cerșetoare la omul de partid sau la partid, cu oameni cu drepturi neplătite, șantajați politic sau economic, că se termină cu șmecheria, cu ilegalitatea și cu găinăriile unora de la PDL sau cu cele  ale politrucilor cerșetori care au trecut de la blugi rupți în fund la costume de…aleși. Să fie într-un ceas bun!

joi, 29 decembrie 2011

Cum lucrează ITM la Târgu-Mureș și cum lucrează Inspecția muncii la București sau cum a trebuit să mă lupt 14 luni ca statul să își ia banii pe care nu îi vroia

Cum lucrează ITM la Târgu-Mureș și cum lucrează Inspecția muncii la București sau cum a trebuit să mă lupt 14 luni ca statul să își ia banii pe care nu îi vroia
Este știută, de către cei din branșă, mafia care există într-o bună parte din presa din România. O mafie economică, care presupune ca angajatului să nu i se facă carte de muncă, să nu i se plătească drepturi, să se angajeze oameni sub acoperire, să se facă sluj în fața dobitocului de partid care are publicitatea pe mâna firmelor sale de partid, să fie trimiși angajații să facă bani negri/gri pentru patronul fără scupule și care încalcă și alte nenumărate legi, printre care și legea dreptului de autor, prin folosirea programelor piratate de calculator. Această mafie stă liniștită sub pulpana unor interese politice, doar din când în când explodând câte un caz în care se cere și se obține control la instituția de presă, dar și atunci în funcție de interese. Pentru a arăta cum se face un control în provincie și în Capitală și cum se verifică aplicarea normelor legale este suficient să arătăm sesizarea pe care am făcut-o eu, în calitate de angajat al ziarului Cuvântul liber din Târgu-Mureș și răspunsul primit de la instituția cu conducere politică, comparativ cu răspunsul dat Mediasindului, la o sesizare referitor la neregulile la un ziar central.  Ca bomboană pe coliva ITM am atașat răspunsul dat de la București de Inspecția muncii, în care se face analiză pe textul reclamantului și nu pe controlul efectuat. Cum în momentul sesizării eram angajat, nu mă interesează că ITM se trezește a treia zi după scripturi și mă trimite să mă judec și că nu aplică normele CCM unic pe ramură, dar informează angajatorul prin mail că nu respectă respectivele norme! Ca angajat, ITM trebuia să îmi apere drepturile, mai ales că solicitam  plata retroactivă a 36 de salarii la valoarea reală, așa cum prevede CCM pe ramură.  Aceștia fiind indivizii care nu au vrut banii cuveniți la stat, de ce trebuie să fac eu cadou statului, prin procesul câștigat recent, ceea ce statul nu a vrut să încaseze?!


Iar sesizările trimise la ITM Mureș și Inspecția muncii sunt acestea:
                                             Conducerii ITM Mureş,

                                                        Cerere

            Subsemnatul Deac Florentin Valeriu, posesor al ..., angajat al SC Cuvântul liber SRL -  persoană juridică cu sediul în Târgu-Mureş, str. Gheorghe Doja, nr.9, judeţ Mureş, CUI 13798002, J26/254/2001 -  conform Carnetului de muncă seria MPS nr. 1117640, în prezent în funcţia de redactor, domiciliat în ..., formulez prezenta cerere, prin care vă solicit:

-    Verificarea modului în care SC „Cuvântul liber” SRL, în calitate de angajator, a respectat dispoziţiile Legii nr. 130/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la iniţiativa negocierii contractului colectiv de muncă, potrivit art. 3 alin.5 din actul normativ menţionat.
-    Modul în care societatea comercială, în calitate de angajator, respectă dispoziţiile art.241 alin.1, lit.c din Codul muncii şi prevederile legale aplicabile în cazul dimensionării drepturilor salariale.
-    Verificarea îndeplinirii obligaţiilor angajatorului de la art.40 alin.2, lit.a şi d din Codul muncii, privind obligativitatea informării periodice a angajaţilor cu privire la situaţia financiară a unităţii, precum şi verificarea respectării art.5, alin. 1 lit.b din Legea nr. 467 din 2006, potrivit căruia angajatorul trebuie să consulte reprezentanţii angajaţilor privitor la structura şi evoluţia probabilă a ocupării forţei de muncă.
-    Verificarea ca patronul, până la negocierea şi încheierea unui contract colectiv de muncă aplicabil la nivelul unităţii, să acorde salariaţilor cel puţin toate drepturile salariale sau băneşti negociate şi prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivelul ramurii mass-media nr. 993 din 2006, în funcţie de condiţiile de acordare negociate de partenerii sociali pentru fiecare spor sau drept salarial în parte, respectiv acordarea a 1.500 lei pentru studii superioare de lungă durată).
-    Verificarea, în baza contractului colectiv de muncă la nivelul ramurii mass-media, nr. 993, a neacordării de spor de vechime, spor de fidelitate, plata orelor suplimentare, mai ales că nu beneficiez de spor de vechime din 2004.
-    Verificarea deciziei nr.10, emisă de SC Cuvântul liber SRL în 20 iulie, care desfiinţează din motive datorate declarativ „dificultăţilor economice” postul  singurului jurnalist angajat prin concurs în ultimii 13 ani - cel puţin - şi care este plătit aproape cel mai prost, în timp ce unii angajaţi veniţi după mine nu au nici concurs, nici activitate profesională comparabilă şi sunt plătiţi şi mai bine şi rămân pe posturi. Motivaţia reală o leg de contractul de publicitate făcut de Imagine Communication Primăriei şi Consiliului local, de pierderea căruia se speriau unii acţionari după ce publicam articole documentate privind unele licitaţii, deşi articolele erau supervizate chiar de respectivii!  În decizie se vorbeşte de desfiinţarea postului de redactor, dar consider această măsură  special pentru mine, deoarece, dacă se aplicau prevederile art.81 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, nu putem fi concediat, trebuind să fie concediaţi salariaţii cu două funcţii şi cei care cumulau salariul cu funcţia, persoanele care au condiţiile de vârstă standard şi stagiu de cotizare, etc., adică puteau fi concediaţi cel puţin 7 acţionari-angajaţi, care au şi salariul mult mai mare ca al meu!
-    Verificarea nerespectării articolului 74 din Codul muncii, care prevede la aliniatul 1, literele c şi d, criterii de stabilire a ordinii de priorităţi, respectiv lista locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariatul urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant. Aceste criterii nu sunt menţionate nici pe decizia de concediere a subsemnatului, iar acţionarii nu s-au îndurat să-şi concedieze rudele şi prietenii aduşi la ziar, fapt pentru care susţin că a fost un tratament discriminatoriu care poate fi dovedit verificându-se cine a dat concurs pe post, cine a fost plătit aproape cel mai prost, cine a fost singurul jurnalist – neacţionar care a fost obligat să facă pagină săptămânală – „Economie – Finanţe – Trai” timp de, cred, 3 ani, adică în jur de 150 de pagini, şi cine este concediat. 
-    Verificarea nerespectării articolelor 128 şi 129 din Codul muncii, în sensul că normarea muncii nu s-a aplicat la toate categoriile de salariaţi, adică numai jurnaliştii aveau normă, pe când restul angajaţilor nu ! Verificarea şi a modului prin care angajatorul a reuşit să impună, de peste 12 ani, doar jurnaliştilor, să facă o sarcină suplimentară – redactor de serviciu - de 2-3 ori lunar, neplătindu-i pentru orele suplimentare, în condiţiile în care alte categorii profesionale nu erau obligate să presteze acest serviciu şi aveau plătite, după cum am fost informat, ore suplimentare pentru munca specifică.
Anexez copie dupa Carte de muncă, ultimul fluturaş de salariu, dovada anunţării singurului concurs pentru post de redactor din ultimii cel puţin 13ani şi decizia de concediere.
-    18 august 2010                                           FLORENTIN DEAC                        Către Inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii,
        
            Subsemnatul Deac Florentin Valeriu, domiciliat în ..., membru MEDIASIND, vă rog respectuos să analizaţi rezultatul controlului făcut de ITM Mureş la sediul SC Cuvântul liber SRL Târgu-Mureş, în luna august 2010, precum şi măsurile luate. În luna menţionată am fost concediat, ceea ce a impus acţionarea în judecată a angajatorului pentru neplata la valoarea prevăzută în CCM la nivel de ramură a studiilor superioare, pentru neplata vechimii şi a fidelităţii, pentru ultimii 3 ani. De asemenea, am cerut reangajarea şi plata salariilor până la reintegrare, motivul fiind că s-a făcut o concediere abuzivă, fără să mi se prezinte posturi corespunzătoare pregătirii sau criteriile în baza cărora am fost concediat (sunt şi singurul ziarist cu facultate şi concurs din istoria ziarului) şi pentru ce s-a făcut o discriminare, păstrându-se în funcţie acţionarii de 70 de ani şi rudele acţionarilor, cei care sunt ziariştii la Cuvântul liber şi între care am ajuns în baza concursului din martie 1998. La data depunerii sesizării la ITM Mureş (sesizare în urma căreia s-a făcut controlul), în 18 august, eram angajat al societăţii respective, iar inspectorii veniţi în control, în 26 august, nu au făcut altceva decât să confirme deficienţe (de la lipsa contract de muncă, lipsă sindicat, neplata studiilor, a vechimii şi a altor sporuri ) şi să mă trimită să mă judec pentru drepturile mele, ceea ce am şi făcut. Am câştigat în instanţă plata diferenţei de salariu pentru studii superioare, vechimea şi fidelitatea, dar cum la data solicitării controlului eram încă angajat, consider că ITM Mureş nu a făcut nimic pentru a mi se apăra şi plăti drepturile băneşti pe ultimii 3 ani! Ceea ce a mai trecut ITM cu vederea a fost şi existenţa a peste 20 de angajaţi-neacţionari, dintre care unii nu sunt plătiţi conform studiilor superioare avute. Toţi nu îşi primesc sporul de fidelitate (25 la sută) şi vechimea, de încă 5-15 la sută, iar dacă cer aşa ceva li se răspunde: suntem patroni, nu trebuie să vă dăm!  În fapt, decizia 15, din 2 februarie 2004, a consiliului de administraţie al SC Cuvântul liber a creat o discriminare gravă între acţionari şi neacţionari! Decizia a fost: începând cu 1 ianuarie 2004 vechimea cuvenită fiecărui salariat să fie introdusă în salariul de încadrare pentru ca salariatul să beneficieze de viitoarele majorări salariale la salariul de încadrare inclusiv sporul de vechime. Este evident că cei care au fost păgubiţi au fost angajaţii neacţionari, care au pierdut, în 6 ani, între 5 şi 10 la sută spor de vechime, pe când acţionarii (toţi cu peste 25 de ani vechime) şi-au luat în fiecare lună limita maximă de spor (de 25 la sută). Aceste deficienţe au fost trecute cu vederea, iar angajaţii ziarului nu au nici acum, cum spun ei, vechimea şi fidelitatea plătită, ceea ce demonstrează că legea e mai prejos de un ziar de provincie! În sprijinul celor enunţate, ataşez câteva copii ale actelor şi vă rog respectuos să analizaţi dovezile trimise, pentru a se vedea că am fost prejudiciat prin lipsa de reacţie a celor de la ITM Mureş, cei care, culmea, le-au trimis ulterior celor de la ziar un mail conţinând prevederile contractului colectiv de muncă pe ramură, în două fişiere redactate chiar de unul dintre inspectorii prezenţi, Nicuşor Maier,  dovedindu-se că ITM Mureş a vrut doar să informeze, nu să aplice prevederile legale, aşa cum a aplicat la România liberă, Realitatea, Adevărul ş.a.m.d. Vă mai rog să se ia în acest caz măsuri legale urgente şi să dispuneţi recuperarea prejudiciului de aproximativ 36.000 lei (diferenţă de salarii, vechime şi fidelitate), plus actualizarea cu inflaţia a sumei şi plata celor 3 salarii la plecare, conform CCM pe ramură (fiind concediate 5 persoane, adică peste 10 la sută din numărul angajaţilor) şi poate reuşiţi să vedeţi şi ce s-a făcut pentru ca restul angajaţilor-neacţionari, cam 20, să îşi primească şi ei vechimea cuvenită şi sporul de fidelitate cerut printr-un act semnat de fiecare dintre angajaţii-neacţionari. Adunând salariile cuvenite celor 20 de angajaţi-neacţionari, veţi vedea cu cât au fost păgubiţi respectivii şi se poate calcula cu cât a fost păgubit şi statul român.
                                                                                                     Vă mulţumesc.

                                                                                                       Florentin Deac
11.10.2011
P.S. Din motive de...blog, datele referitoare la controalele de la București le puteți obține de siteul Mediasind!

miercuri, 28 decembrie 2011

Moș Nicolae e mai tare ca Moș Crăciun sau cum am câștigat procesul cu ziarul Cuvântul liber

Moș Nicolae e mai tare ca Moș Crăciun sau cum am câștigat procesul cu ziarul Cuvântul liber
În acest an, Moș Nicolae s-a dovedit pentru mine, dar și pentru statul român, mult  mai generos ca Moș Crăciun. Motivul e procesul pe care l-am câștigat, după 14 luni,  iar sentința, după recursul din 6 decembrie, spune clar: am câștigat, am de încasat diferențele de salarii pe 3 ani, vechimea și fidelitatea care mi-au fost…uitate, ca să folosim un eufemism, de cei de la Cuvântul liber. Toată afacerea de recuperat în contul salariului meu e peste 30.000 de lei brut, dar angajatorul mai are de plătit contribuția sa la noul meu salariul, cheltuielile de judecată și altele. Prin proces i-am făcut cadou statului român o căruță de bani, pe care acest stat cu indivizi puși politic și neprofesioniști nu a știut să o ia de la angajator, nici măcar după sesizare! Dar despre cum controlează ITM Mureș, cum se scoate Inspecția muncii, cine sunt șmecherii de partid care șantajează presa târgumureșeană și alte minuni – cu alt prilej. 

Când jigodia e om și nu câine

Masacru de Craciun VIER PFOTEN cere aplicarea legii in cazul uciderii cainilor de la Targu Jiu 28 decembrie 2011
Fundatiile VIER PFOTEN si Speranta condamna actele de cruzime de la Targu Jiu, unde zeci de caini fara stapan au fost ucisi si abandonati pe un teren viran de la marginea orasului. ONG-urile solicita politiei locale declansarea unei investigatii amanuntite si ofera o recompensa de 2000 de lei pentru furnizarea de informatii corecte si relevante care sa conduca la descoperirea vinovatilor. ”Din pacate astfel de acte barbare nu sunt o noutate in Romania si ele ar trebui sa fie pedepsite cu inchisoarea. Avem o lege pentru protectia animalelor inca din 2004, iar autoritatile trebuie sa o aplice”, a declarat Ioana Dungler, director de proiecte al VIER PFOTEN. Actuala lege pentru protectia animalelor [1] prevede pedeapsa cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda penala de la 1.000 si 10.000 de lei pentru persoanele care se fac vinovate de acte de cruzime asupra animalelor. Acesta este al treilea masacru comis asupra cainilor fara stapan din Targu Jiu in acest an. In urma cu doua luni, tot pe raza municipiului au fost gasiti 12 caini morti, iar analizele de laborator realizate de Directia Sanitar Veterinara (DSV) Gorj au aratat ca fusesera otraviti cu Furadan. Un caz similar s-a petrecut in luna ianuarie, cand in cartierul Varsatui au fost gasite zeci de cadavre de caini. Politia nu a gasit vinovatii, iar dosarul a fost inchis. Descoperirea si sanctionarea vinovatilor este singura metoda prin care se poate pune capat acestor acte de cruzime premeditata asupra animalelor fara stapan. Acestea sunt comise de persoane iresponsabile, care de cele mai multe ori raman nepedepsite si se simt incurajate sa comita acte din ce in ce mai grave. Fundatiile VIER PFOTEN si Speranta ofera o recompensa de 2000 de lei pentru persoana care va furniza indicii corecte si relevante menite sa ajute politia la solutionarea cazului. Cei care detin aceste informatii sunt rugati sa le semnaleze atat politiei locale Targu Jiu, precum si apeland la urmatoarele contacte: VIER PFOTEN Livia Cimpoeru – 0734.660.726 Ioana Dungler – 0043.664.877.48.28 Fundatia SPERANTA Relu Deliu – 0728.899.313 [1] M.Of. nr. 29/ 15.01.2008- Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 205 din 26 mai 2004 privind protectia animalelor http://www.vier-pfoten.ro/website/uploads/legeaprivindprotectiaanimalelor_9din_2008.pdf

marți, 27 decembrie 2011

Bani praf pe Piața Teatrului (de prost gust), pe acord de Hrușcă

Bani praf pe Piața Teatrului (de prost gust), pe acord de Hrușcă
După cum ne-a obișnuit, Hrușcă face două cântări la Târgu-Mureș în luna decembrie. De pe vremea când era abonat la evenimentele lui Zereș, cantautorul venea și presta, ca la distanță de câteva zile să fie chemat oficial și pe bani publici, din partea primăriei. Obicei bun, ca și colinda, repetat anul acesta. După ce este anunțat concert in 12 decembrie, angajații dumneavoastră din primărie țin să îl cheme de data aceasta oficial, pentru a mai cheltui ceva pe bani publici. Locul ales - Piața Teatrului. Adică, pentru proști: locul de care șmecherașii din primărie nu s-a îngrijit 2/3/4 mandate, pentru a băga sute de mii de euro în ani de criză și preelectoral. Până să aflăm cât ia Hrușcă de la primăria Târgu-Mureș și cum se face plata, ca evenimente singulare sau la pachet, să ne amintim niscaiva afaceri de an de criză. Începem, desigur cu patinoarul pentru care s-a cheltuit prin 2009 doar vreo 200.000 de euro. Cum așa e moda la primării PDL nu ne putem supăra prea tare, pentru că invenții de gen avea și primarul săltat pentru mită în Cluj-Napoca.  În cele ce urmează doar 5 licitații prin care în an de criză s-au scos unii, dintre care unii abonați la pomana banului public. În aceste condiții să tot le cânte pe bani publici Hrușcă târgumureșenilor, când ceea ce le lipsea acestora era Holograf, cu Banii vorbesc! Acolo sunt banii dumneavoastră, că de lipsa de bun gust a asfaltatorilor de serviciu nu mai spunem nimic.
2. Anunt de atribuire numarul 145039/02.11.2011

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: 0265-268330 , Fax: 0365-801856

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract Furnizare si montare de mobilier urban pentru Piata Teatrului din Tirgu Mures

II.2) Obiectul contractului Furnizare si montare de mobilier urban pentru Piata Teatrului din Tirgu Mures

II.3) Tip contract Furnizare

II.4) CPV 34928400-2 – Mobilier urban (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut

II.6) Invitatie de participare 310586/19.08.2011 19:59

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite 1

Valoare estimata totala 520,080 RON

III.2) Lista contracte

341 / 04.10.2011 518,819 RON

Castigator:

S.C.PANIMAN S.R.L. RO 6734529 STR.NOJORIDULUI,NR.56, Oradea, 410542, Bihor

Total (fara TVA): 518,819 RON

Citeste mai mult: Furnizare şi montare de mobilier urban pentru Piaţa Teatrului din Târgu-Mureş, de peste 100.000 de euro, prin firmă abonată la primăria Oradea
3. Lucr de canalizatie pt retele de transmitere de informatie in zona Pietei Teatrului din Mun Tg. Mures.

Anunt de atribuire numarul 143309/05.10.2011

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: 0265-268330 , Fax: 0365-801856

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract Lucr de canalizatie pt retele de transmitere de informatie in zona Pietei Teatrului din Mun Tg.Mures

II.2) Obiectul contractului Lucr de canalizatie pt retele de transmitere de informatie in zona Pietei Teatrului din Mun Tg. Mures.

II.3) Tip contract Lucrari

II.4) CPV 45231000-5 – Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut

II.6) Invitatie de participare 301486/27.06.2011 17:42

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite 1

Valoare estimata totala 250,000 RON

III.2) Lista contracte

289 / 29.08.2011 238,572 RON

Castigator:

SC INSTA GRUP S.RL RO 9808027 str. Caminului, nr. 35,, Tirgu- Mures, 540243, Mures

Total (fara TVA): 238,572 RON

Citeste mai mult: Insta Grup pune mâna pe 238.000 pentru lucrări de canalizație Piața Teatrului
4. Anunt de atribuire numarul 117278/02.11.2011

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Farcasan Rodica , Tel. 0265-268330 , Email: rfarcasan@tirgumures.ro , Fax: 0265-260571 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Actualizarea proiectului Modernizare Piata Teatrului, Tg.Mures

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

12 – Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica

Locul principal de prestare: piata Teatrului Tg.Mures

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

actualizare proiectului Modernizare Piata Teatrului

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

62,201 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

* Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 66703 Denumirea: Actualizarea proiectului Modernizare Piata Teatrului

V.1) Data atribuirii contractului 9/14/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC PLANWERK SRL

Adresa postala: str. George Clemenceau nr.3 , Localitatea: CLUJ NAPOCA , Cod postal: 400021 , Romania , Tel. 0264-439488 , Fax: 0264-439472

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 62904.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 62201.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

Citeste mai mult: SC PLANWERK SRL, din Cluj-Napoca, primeşte 62.000 de lei prin Primăria Târgu-Mureş
5. Anunt de atribuire numarul 114345/02.09.2011

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Gurghian Ana-Maria , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

ACIZITIONAREA DE CORPURI DE ILUMINAT PENTRU PIATA TEATRULUI

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Tirgu-Mures, P-ta Teatrului

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Furnizare aparate de iluminat cu distributie luminoasa indirecta simetrica sau asimetrica si stalp de aluminiu vopsit – un numar de 16 buc, precum si aparat de iluminat de tip incastrat in perete – un numar de 20 buc.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34928500-3 – Echipament de iluminat stradal (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

71,680 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

* Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 256 Denumirea: Achizitionare si montare de corpuri de iluminat Piata Teatrului

V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC INSTA GRUP SRL (lider al asocierii dintreSC INSTA GRUP SRL si SC ENERGOBIT SCHREDER LIGHTING SRL)

Adresa postala: str Caminului nr35 , Localitatea: Targu- Mures , Cod postal: 540243 , Romania , Tel. 0265 253997 , Fax: 0265 253997

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 72041.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 71680.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

Citeste mai mult: INSTA GRUP şi ENERGOBIT SCHREDER LIGHTING câştigă mână în mână 71.680 lei ,pentru corpuri de iluminat în Piaţa Teatrului din Târgu-Mureş!

Socaciu vrea să muncească. Iar. Pe când ajunge să facă ceva și pentru cei care l-au votat?

Socaciu vrea să muncească. Iar. Pe când ajunge să facă ceva și pentru cei care l-au votat?
Avem un deputat de Mureș. Scump la vedere. Are și scuza că a fost bolnav. Dar cum voturile sale au venit din teritoriu, mai precis mureșenilor fiindu-le băgat pe gât de către PSD, de la centru, ne-am aștepta ca Socaciu să aibă idee pentru cine trebuie să muncească. Domnul deputat a venit cu idei generale, ba legate de dublarea filmelor în română, ba legate de prezența unor elemente  din colinde și personalități în spoturi publicitare. Azi-mâine, domnul deputat va cere și interzicerea reclamei la Moș Crăciun de ciocolată, pe motiv că Moșul apare în colindele românești și nu e frumos să sugerezi că insul cu cadourile este un element (domn) de consumație! Până când domnul Socaciu se hotărăște să muncească și pentru cei care l-au ales și l-au trimis în Parlament poate că vin următoarele sărbători de iarnă și se trezește… aut (afară, cum ar trebui dublat!) și la periferia politicii, cam cum a pățit altă deputată de Mureș, actriță de profesie, care era mai interesată de ce face primarul din Vaslui și de obligativitatea menționării play-backului pe micile ecrane, decât de cum să ajute comunitatea care a propulsat-o la București. Dar poate că artiștilor nu le poți cere lucruri mari și ei trebuie  lăsați să se cantoneze la ce le place și pentru care au vreo mică idee despre ce trebuie făcut.
Adevărul.ro dixit:
Deputatul PSD Victor Socaciu a depus la Parlament o iniţiativă legislativă prin care se interzice folosirea în spoturile publicitare difuzate la radio şi televiziune a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural naţional, cum ar fi Ateneul Român, statuia poetului Mihai Eminescu sau colinde vechi. În expunerea de motive, Victor Socaciu apreciază că elemente ale patrimoniului cultural sunt folosite în mod “abuziv” în spoturile publicitare, el dând drept exemplu clădirea Ateneului Român, statuia poetului Mihai Eminescu sau un vechi colind românesc. El susţine că interzicerea folosirii acestora în spoturile publicitare ar contribui la protejarea patrimoniului cultural naţional. Iniţiativa legislativă a lui Socaciu vizează modificarea Legii audiovizualului, respectiv introducerea acestei condiţii între cele prevăzute la articolul 29 şi pe care trebuie să le respecte comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale. Legea 82 din 2008 defineşte patrimoniul cultural imaterial drept totalitatea practicilor, reprezentărilor, expresiilor, cunoştinţelor, abilităţilor – împreună cu instrumentele, obiectele, artefactele şi spaţiile culturale asociate acestora – pe care comunităţile, grupurile sau, după caz, indivizii le recunosc ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural.

Sorcoviți pe banii voștri politrucul mult iubit

Sorcoviți pe banii voștri politrucul mult iubit
Cum era de așteptat, băieții deștepți din Primăria Târgu-Mureș au mai pus de-o tură de cadouri pentru colindători, după principiul: mă sorcovești, pe mine, conducătorul iubit, adică pe banii și pe votul tău și eu îți dau pachete cu cadouri prin vreo distribuitoare pe care o salvez de criză. Și astfel am avut parte de cadouri până și pentru elevi, încolonați de tovarășele învățătoare și trimiși să presteze la șăful de partid. Acesta, generos, a golit vistieria, adică bugetul local, oferind alimente sănătoase micuților, cum ar fi  biscuiţi cu ciocolată Joe, batonul Laura și nelipsitele chipsuri cu 75 la sută mai puține grăsimi. După cum spuneau micuții, de data aceasta măcar nu li s-a mai dat…Coca-Cola, așa cum merită orice copil în creștere. Pentru a se vedea ce nivel are la Târgu-Mureș afacerea cadouri pentru colindători, vă invităm să citiți ceea ce urmează, cu datele din 2009, pentru că nu avem date despre afacerea din 2011, an și mai de criză și mai preelectoral decât 2009, verificabil prin numărul de licitații câștigate de abonați, de membri de partid, de rude ale membrilor PDL, de foști angajați și așa mai departe.
Documentaţia necesară pentru elaborarea şi prezentarea ofertei privind achiziţia de dulciuri pentru Pachetele de Craciun
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I.1 . AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ
Denumire : Municipiul Tg. Mureş
Adresa : P- ţa Victoriei nr. 3 , Tg. Mureş , jud. Mureş
Telefon/fax – 0265-268330, fax 0365-801856
E-mail : licitatie@tirgumures.ro
I.2  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante – autoritate publică locală şi achiziţionează  în  nume propriu
Alte informaţii şi sau clarificări pot fi obţinute la adresa mai sus menţionată şi prin fax la nr.0365-801856
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări  25.11.2009
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări 27.11.2009
Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor :
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor , str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucureşti,cod postal 030084 telefon 021-3104641, fax 021-3104642, E-mail office@cnsc.ro.
I.3.Sursa de finanţare : Bugetul Consiliului Local al Municipiului Tg. Mureş
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI
II .1 )   Descrierea produselor  –dulciuri pentru pachetele de Craciun, cod C.P.V 15842300-5
- Locul de livrare al produselor : Primaria Municipiului Tg.Mures
- Procedura se finalizează prin  – contract de achiziţie publică
- Termen de livrare –  7 de zile de la semnarea contractului, pe baza de comandă în funcţie de solicitările achizitorului
- Contractul nu este divizat pe loturi
- Nu se acceptă oferte alternative
III: PROCEDURA
III.1 )  Procedura selectată   – cerere de oferta
III.2)  Etapa finală de licitaţie electronică  – Nu
III.3 )  Legislaţie aplicată :
1.    O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică , a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , publicată în M. Of. nr. 418/15.05.2006
2.    H.G.R. nr. 925/19.07.2006 privind aprobarea normelor de aplicare a  O.U.G. nr. 34/2006 publicată în M.Of. nr. 925/19.07.2006
IV. CRITERII DE CALIFICARE
IV .1 ) Situaţia personală a ofertantului
- Declaraţie privind eligibilitatea cu valabilitate pe perioada de valabilitate a ofertelor, conform Formularului 8 din Secţiunea III Formulare
- Declaraţie referitoare la falimentul societăţii conform Formularului 17 din Secţiunea III Formulare
- Să aibă îndeplinite obligaţiile exigibile de plată către Bugetul consolidat de Stat şi către Bugetul Local de la sediul ofertantului, prezentând în acest sens certificate constatatoare eliberate de instituţiile abilitate, eliberate cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor.
IV. 2 ) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale :
Pentru persoanele juridice române : – autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă minimă obligativitatea prezentării Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie de la sediul ofertantului.
Pentru persoanele juridice străine -  autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă minimă obligativitatea prezentării a oricăror documente care dovedesc o formă de înregistrare /atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional , în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident.
IV.3). Documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara:
1. Fisa de informatii generale (Formularul 5 din sectiunea III)
2. Proiect de contract semnat si stampilat.
V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1 ) Limba de redactare a ofertei – limba română
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei – 60 zile
V.3 ) Cuantumul garanţiei de participare –  900 lei
V.4)  Perioada de valabilitate a garanţiei de participare -  60 de zile
V.5 ) Modul de constituire a garanţiei de participare – prin ordin de plată în contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mureş sau prin achitare directă la caseria autorităţii contractante, camera 22 din sediul instituţiei.
V.6 ) Modul de prezentare a propunerii tehnice – oferta tehnică trebuie să conţină:
1. Fisa de informatii generale (Formularul 5 din sectiunea III)
2.Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare; subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca mai mult de 10% (in exprimare valorica) din contractul de achizitie publica trebuie sa completeze cu propriile date Formularul B2 din sectiunea III.
3. Contract cadru semnat şi stampilat.
Notă:    În vederea analizarii si compararii  preturilor ofertate, se vor lua in considerare doar ofertele care contin preturi pentru toate categoriile de produse solicitate, adjudecarea facandu-se pe oferta totala.
V.7 ) Modul de prezentare a propunerii financiare – ofertantul va completa formularul de ofertă prezentat în Formularul 2 din Secţiunea III Formulare,
V.8) Data pentru care se determină echivalenţa leu-euro – cursul oficial comunicat de B.N.R. din  23.11.2009
V. 9 ) Prezentarea ofertei :
a) adresa la care se depune oferta – Primăria Municipiului Tg. Mureş , P-ţa Victoriei nr. 3 , cam 12 registratura instituţiei
b) Data limită pentru depunerea ofertei -03.12.2009 ora  10
c) Numărul de exemplare în copie – 1
d Modul de prezentare a ofertelor  – Originalul (conţinând documentele în original sau copie legalizată) cât şi copia vor fi sigilate în plicuri separate, însoţite de scrisoarea de înaintare ( Formularul I din Secţiunea III Formulare) şi de dovada achitării garanţiei de participare. Plicurile vor fi marcate corespunzător cu menţiunea COPIE şi ORIGINAL. Atât copia cât şi originalul vor fi îndosariate (sau spiralate), numerotate, ştampilate şi semnate pe fiecare pagină. Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia ”A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 03.12.2009 ORA 11”
e) Modificarea şi retragerea ofertei – ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de şi modifica oferta după expirarea datei limită de depunere a ofertelor sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare la licitaţie.
f) Oferte întârziate – nu se acceptă oferte întârziate
g) Oferta comună – mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune oferta comună : acestea vor completa Formularul 13 din Secţiunea III Formulare.
V.10) Ofertele se vor deschide la – sediul primăriei Municipiului Tg. Mureş, P-ţa Victoriei nr.3 , cam 45 , la data de  03.12.2009 , ora 11
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire a contractului – preţul cel mai scăzut
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VII.1 Ajustarea preţului contractului – nu se accepta ajustarea preţului contractului
VII.3. – Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare este de 5 % din valoarea contractului de furnizare fara TVA, şi se va constitui în termen de 3 zile de la semnarea contractului.
-  Garanţia de bună execuţie se va restitui în termen de 14 zile de la semnarea P.V de receptie pentru livrarea produselor, dacă achizitorul nu a ridicat pretenţii asupra ei şi daca riscul pentru vicii ascunse este minim.
Atentie!!!
Este obligatoriu ca fiecare pagină a ofertei să fie numerotată, semnată şi ştampilată de către persoanele autorizate să semneze oferta, precum şi de a prezenta un opis al documentelor prezentate.
Pachete cu dulciuri
1800 de pachete de dulciuri conţinând
1.    Ciocolată  lapte – 100 g
2.    Ciocolată lapte- 30 g
3.    Napolitane cu diferite creme- 40 g
4.    Biscuiţi cu cremă de cacao- 72 g
5.    Ciocolată  lapte cu crema – 30 g
6.    Chipsuri- 72g
7.    Snacks- 57g
8.    Chec diferite arome- 60g
4000 de pachete de dulciuri conţinând
1.    Ciocolată  lapte cu cremă tiramisu- 100 g
2.    Ciocolată cu lapte- 100 g
3.    Napolitane cu aromă diferite arome- 33 g
4.    Napolitane cu cremă de vanilie- 40 g
5.    Biscuiţi cu cremă de cacao – 72 g
6.    Bomboane cu fructe- 80 g
7.    Snacksuri- 57 g
8.    Baton de ciocolată- 30 g
9.    Ciocolată cu lapte- 30
10.    Mini croasant-65 g
11.    Chec diferite arome-35g
12.    Cipsuri – 72 g
650 de pachete de dulciuri conţinând
1.    Ciocolată  lapte cu cremă tiramisu- 100 g
2.    Baton de cocos acoperit cu ciocolată cu lapte- 44 g
3.    Ciocolată cu lapte-100g
4.    Snacks- 57g
5.    Ciocolată  lapte cu caramel şi nugat – 40 g
6.    Biscuiţi cu cremă- 72g
7.    Suc de portocale- 1 l
8.    Mini croasant- 200g
9.    Cipsuri- 75 g
NOTĂ: Prestatorul va asigura furnizarea produselor în pachete (pungi ) care vor conţine fiecare dintre ele numărul şi natura produselor conform celor mai sus menţionate.
O mică afacere în 2009 de 6.000 de pachețele pentru colindători și motiv de a se plăti multe zeci de mii de lei date pentru vreo firmă cu nevoi. De demnitate nu mai vorbim, pentru că să își bați joc de tine colindând un ins care nu e gospodar și care își oferă cadou din banii tăi din taxe și impozite. Colindul are altă semnificație, pentru că se colindă cel care a adunat pentru familia lui și care oferă din preaplinul său, nu politrucul de partid. Dar suntem prea aproape de comunism ca să nu pupe unii ceva,  pentru ca tovarășul să fie mai îngăduitor. Să ne trăiți, conducători iubiți!

Dorin Florea – Cavalerul tristelor figuri de partid

Dorin Florea – Cavalerul tristelor figuri de partid
Florea e cavaler și tu nu scrii nimic, a fost reproșul adresat recent de un cunoscut. Ei, bine, să scriem, dacă asta e dorința și de la început o scriem apăsat: dacă Don Quijote este cavalerul tristei figuri, Dorin Florea e cavalerul tristelor figuri de partid. Păi unde s-a mai pomenit așa densitate de firme care au aparținut/aparțin/vor aparține pedeliștilor decât la instituția condusă de tătucul  de partid? E suficient să vă amintiți afacerea închiriere mini-primărie de la Borșan, numirea nevestei lui Borșan ca directoare la Casa tineretului, după debarcarea lui Vasile Dorel, apoi desființându-se instituția, transformată într-un serviciul al altui serviciu al primăriei, pentru băieții deștepți din partid să pună mâna mai ușor pe spațiu, de afacerile pe firmele lui Poruțiu, de afacerile cu Borșan și cu alți pedeliști actuali și fugari din PNȚCD, PNL, PSD și PRM. Cavalerul tristelor figuri de partid  a fost de acord cu asocierea instituției cu firme ale unor angajați ai televiziunii de propagandă PDL, de gen Manoilă, Suciu, Chiorean, Blăjuț, Cătană etc., așa că oricine face parte din anturaj e deja câștigător. Să nu mai menționăm afacerile cu Siletina lui Maior, firmă cu care fostul peremist a intrat în primărie și pe care acum nu o mai poate deține oficial, afacerile cu fotbalul pe loc șmecherit de la primarul PDL de Sânnicolau Mare și pe prostirea lui Duru și Studcardul în campanie electorală, afacerile cu constructori abonați, gen Bența, dar și de cei de pe la Ploiești, Cluj-Napoca. Și dacă ați uitat, licitatiapublica vă dă exemplu cum decurg afacerile la instituția condusă de cavaler, adică afacerile pe firma pe care o deține/o deține/o va deține Maior, de sute de mii de euro pentru transportul terestru al primăriei Târgu-Mureș, indiferent de ce ar înseamna aceast transport, pentru rromi în campanie, enoriași, pensionari, elevi. Aici sunt datele atribuirilor afacerilor de sute de mii de euro fiecare: 24.09.2009, 6.01.2010, 16.02.2010, 16.06.2010, 22.06.2010. Foame mare la viitorul candidat PDL pentru primărie, nu, pentru imaginea căruia asudă pe bani publici cei de la biroul de presă apolitic, desigur, mai puțin cretinii cu statut de funcționari publici care își folosesc vocea în campanie.
1.  Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str.Bega nr.2 , Localitatea: Tg.Mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448 , Fax: 0265-268448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 840336.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 378151.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
2. SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 258 Denumirea: Transport terestru de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 9/24/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str. Bega nr. 2 , Localitatea: Tg Mures , Cod postal: 540320 , Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 420168.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 420168.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
3. Contract nr: 370 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 10/13/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str.Bega, nr.2 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 105042.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
4. Contract nr: 166 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str.Bega, nr.2 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 420168.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
5. Contract nr: 40 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 2/16/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str. Bega nr. 2 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 806451.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Desigur, ca la cavaleri, oferta e singulară și nimeni nu are curaj să meargă la licitații!

DNA îl trimite în judecată pe Astărăstoae. Pe când o curățenie generală în rândul rectorilor miliardari și cu familia angajată la instituțiile de stat pe care le conduc?

DNA îl trimite în judecată pe Astărăstoae. Pe când o curățenie generală în rândul rectorilor miliardari și cu familia angajată la instituțiile de stat pe care le conduc?
O veste bună pentru cei care s-au săturat de tristele figuri de la stat numite rectori, care adună cu obrăznicie venituri mai mari decât ministrul învățământului sau președintele țării. Măcar în parte, se face curățenie! S-a început cu foști rectori, se continuă cu rectori actuali și sperăm să se meargă mai departe pentru a se scoate la iveală învârtelile unor rectori care și-au aranjat venituri nesimțite și și-au angajat la stat rubedeniile, plus că au distrus învățământul desființând examenele de admitere și introducând taxele, pentru ca toți proștii să își cumpere o diplomă și să le asigure rectorilor veniturile de zeci de mii de euro.
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
ASTARASTOAE VASILE, rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi (U.M.F. Iaşi), manager de proiect şi preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie a platformei de e – learning, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele,
- conflict de interese, în formă continuată;
CIUREANU IOAN-ADRIAN, director al Centrului de Comunicaţii din cadrul UMF „Gr. T. Popa” Iaşi, coordonator tehnic al proiectului şi membru al comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie a platformei de e-learning, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- trei infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fiecare în legătură directă cu infracţiuni de corupţie şi din care două în formă continuată;
- dare de mită,
- complicitate la infracţiunea de conflict de interese,
- luare de mită;
DRUGUŞ DANIELA, director general administrativ al U.M.F. Iaşi, responsabil financiar al proiectului şi membru al comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie a platformei de e-learning, în sarcina căriea s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- luare de mită,
- fals intelectual;PUGHIN CORVIN-GABRIEL, administrator al SC ”MAGUAY IMPEX”SRL Bucureşti, în sarcina căruia s-au reţinut următoare infracţiuni:
- complicitate la infracţiunea abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- dare de mită, în formă continuată,
- două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, în legătură directă cu infracţiuni de corupţie;
TĂNĂSESCU LAURIAN-GABRIEL, reprezentant al S.C. EURO MANAGEMENT GRUP S.R.L. Bucureşti , consultant şi auditor IT în cadrul proiectului de e – learning , în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la infracţiunea abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- instigare la dare de mită;
ASTĂRĂSTOAE DANIELA, asistent comunicare – promovare relaţii publice, parteneriate şi mass – media în cadrul Institutului de Medicină Legală (I.M.L.) Iaşi, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de complicitate la infracţiunea de conflict de interese;
MUŞAT DĂNUŢ şi VERNER DAN-ALEXANDRU, ambii consilieri în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (M.C.S.I – O.I.P.S.I.), în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la infracţiunea de tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false , inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- luare de mită,
- participaţie improprie la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- fals intelectual şi uz de fals;
PIEPTU DRAGOŞ, prorector al U.M.F. Iaşi, în sarcina căruia s-a reţinut complicitate la infracţiunea de conflict de interese;
VĂTUIU RALUCA ISABELA, angajat în cadrul M.C.S.I. – ofiţer principal al proiectului, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- fals material în înscrisuri oficiale,
- fals intelectual,
- uz de fals, în formă continuată;
SC”Congrex.Net”SRL Iaşi, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de:
- luare de mită,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;
SC”EURO MANAGEMENT GRUP”SRL Bucureşti, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de:
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial;
SC”MAGUAY IMPEX”SRL Bucureşti, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de:
- complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- dare de mită,
- două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, în legătură directă cu infracţiuni de corupţie.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
Proiectul „Platformă de e-learning la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi” pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi rezidenţi” a fost aprobat spre finanţare de către reprezentanţii Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – Organismul Intermediar de Promovare a Societăţii Informaţionale (M.C.S.I.-O.I.P.S.I.) urmare a faptului că, în calitatea sa de ofiţer principal al proiectului, inculpata Vătuiu Raluca-Isabela a modificat fraudulos grila de evaluare tehnico-economică a cererii de finanţare întocmite procedural de un expert evaluator, astfel că punctajul a fost mărit în mod artificial. Ca urmare, la data de 17 septembrie 2009, U.M.F. Iaşi a devenit, în mod ilegal beneficiara sumei de 5.285.523 lei, provenind din Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R.) şi bugetul de stat în vederea punerii în practică a acestui proiect, modalitate în care s-a cauzat, pe de o parte, un prejudiciu în valoare de 4.758.774 lei în dauna Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului De Afaceri, iar pe de altă parte – un avantaj patrimonial, în acelaşi cuantum, în favoarea U.M.F. Iaşi.
În cadrul acestui proiect, inculpaţii Astărăstoae Vasile, rector al U.M.F. Iaşi şi preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor, Druguş Daniela, director general-administrativ al U.M.F. Iaşi şi membru al comisiei de evaluare a ofertelor şi Ciureanu Ioan-Adrian, director al Centrului de calcul al U.M.F. Iaşi şi membru al comisiei de evaluare a ofertelor, cu încălcarea principiilor transparenţei, proporţionalităţii, nediscriminării şi liberei concurenţe în domeniul achiziţiilor publice, au decis atribuirea ilegală a contractului de lucrări în favoarea SC”MAGUAY IMPEX”SRL BUCUREŞTI, firma inculpatului Pughin Corvin-Gabriel. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul inculpaţilor Tãnãsescu Laurian-Gabriel, administrator al SC”EURO MANAGEMENT GRUP”SRL şi Pughin Corvin-Gabriel. Pe parcursul derulării proiectului, inculpatul Ciureanu Ioan-Adrian a confirmat în fals efectuarea de către SC”MAGUAY IMPEX”SRL a serviciilor de instruire deşi această activitate nu a fost realizată, astfel că U.M.F. Iaşi a plătit ilegal aceste servicii în sumă de 160.000 lei.
La data de 16 decembrie 2010, inculpatul Astărăstoae Vasile, a întocmit şi depus la M.C.S.I.- O.I.P.S.I. mai multe documente prin care a solicitat rambursarea sumei de 1.292.714,64 lei (cerere de rambursare, raport de progres) şi în care a atestat în mod nereal că proiectul a fost finalizat atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere al instruirii personalului, în condiţiile în care platforma era nefuncţională. Ca urmare a efectuării cercetărilor în acest dosar penal, M.C.S.I.- O.I.P.S.I. a suspendat această plată. De asemenea, în cursul lunii noiembrie 2009, inculpaţii Astărăstoae Vasile şi Druguş Daniela, cu ajutorul inculpatului Tãnãsescu Laurian-Gabriel, au atribuit în mod ilegal firmei acestui inculpat (SC”EURO MANAGEMENT GRUP”SRL) un contract de prestări servicii de audit a securităţii IT în cadrul aceluiaşi proiect. U.M.F. Iaşi a fost prejudiciată cu suma de 30.000 lei, sumă ce a fost recuperată. În scopul de a obţine în mod preferenţial contractul de prestări servicii în cadrul proiectului şi pentru a încasa plata serviciilor prestate la diferite etape de implementare, inculpatul Pughin Corvin-Gabriel a oferit şi dat inculpaţilor Ciureanu Ioan-Adrian şi Druguş Daniela, la solicitarea acestora, cu titlu de mită, mai multe bunuri, după cum urmează: – Druguş Daniela a pretins şi primit un laptop în valoare de 10.248 lei (echivalentul a 2.476,47 euro). Pentru a crea aparenţa de legalitate, inculpaţii Ciureanu Ioan-Adrian şi Pughin Corvin-Gabriel, în cursul lunii ianuarie 2010, au întocmit în fals mai multe documente ce atestă în mod nereal că respectivul laptop a fost dat cu titlu provizoriu U.M.F. Iaşi sub pretextul testării şi apoi a fost restituit firmei inculpatului Pughin Corvin-Gabriel. – Ciureanu Ioan-Adrian a pretins şi primit, în cursul lunii iulie 2010, echipamente IT în valoare de 93.518 lei, bunuri ce au fost înregistrate, pe baza unor documente contabile false, în evidenţele firmei lui Ciureanu Ioan-Adrian SC ”CONGREX.NET”SRL IAŞI.
- Druguş Daniela şi Ciureanu Ioan-Adrian au pretins suma de 54.000 lei în folosul U.M.F. Iaşi în vederea finanţării unui eveniment al instituţiei de învăţământ desfăşurat în cursul lunii decembrie 2010. Din banii pretinşi, Pughin Corvin-Gabriel a achitat universităţii, prin firma sa, suma de 4.000 lei cu titlu de „sponsorizare” a evenimentului, iar diferenţa a fost plătită în contul unor alte firme sub pretextul prestării de servicii pentru eveniment şi pe baza unor documente justificativ false, întocmite la instigarea inculpatei Druguş Daniela.
De asemenea, Ciureanu Ioan-Adrian a dat inculpaţilor Verner Dan -Alexandru şi Muşat Dănuţ, consilieri din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, suma de 2.000 lei pentru a-i determina să consemneze date nereale în raportul de control din data de 26 ianuarie 2011. Cei doi consilieri aveau obligaţia de a verifica realitatea datelor cuprinse în cele patru cereri de rambursare făcute de reprezentanţii U.M.F. Iaşi în cadrul proiectului şi să întocmească un raport. În baza acestui raport, cererea finală de rambursare a fost aprobată de reprezentanţii O.I. – P.S.I la data de 15.02.2011, fiind ulterior suspendată la plată datorită declanşării cercetărilor în prezenta cauză. Suma de 2.000 lei a fost dată celor doi pentru a-şi achita cheltuielile de cazare ocazionate de exercitarea activităţilor de verificare. Ulterior, cei doi consilieri au solicitat şi obţinut decontarea ilegală a cheltuielilor de cazare , deplasare şi diurnă pentru o perioadă de timp mai mare decât cea reală.
La data de 31 martie 2010, între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Institutul de Medicină Legală Iaşi, a fost încheiat un contract, finanţat în principal prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltare Resurse Umane” (AM POS DRU) ce are ca obiect punerea în practică a proiectului intitulat „Standarde europene pentru programe post-doctorale competitive de formare în domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale”. În acest context, inculpatul Astărăstoae Vasile, în calitate de director al Institutului de Medicină Legală Iaşi şi manager al proiectului, a dispus includerea în proiect şi angajarea la I.M.L. Iaşi, pe durata celor 3 ani de implementare, a fiicei sale Astărăstoae Daniela şi a inculpaţilor Pieptu Dragoş, prorector al U.M.F. Iaşi şi Ciureanu Ioan-Adrian, pentru a le facilita acestora obţinerea unor sume de bani cu titlu de drepturi salariale (în total 19.270 lei – suma celor trei salarii brute lunare).
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Autoritatea de Management Pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, s-a constituit parte civilă cu suma de 4.758.774 lei (inclusiv TVA) reprezentând sumele efectiv virate către U.M.F. Iaşi, în baza contractului de finanţare numărul. De asemenea, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale s-a constituit parte civilă cu suma de 852 lei, reprezentând valoarea prejudiciului cauzat de inculpaţii Verner Dan-Alexandru şi Muşat Dănuţ.
Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi a comunicat că nu se constituie parte civilă cu suma totală de 1.400.407,98 lei, reprezentând partea de cofinanţare de 2% aferentă primelor trei cereri de rambursare aprobate şi echivalentul ultimei tranşe achitate SC”MAGUAY IMPEX”SRL şi SC”EURO MANAGEMENT GRUP” SRL.
În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Astărăstoae Vasile, Tănăsescu Laurian-Gabriel, Pughin Corvin-Gabriel, Ciureanu Ioan – Adrian, Druguş Daniela, Muşat Dănuţ, Vătuiu Raluca Isabela, Verner Dan Alexandru, SC”MAGUAY IMPEX”SRL, SC”EURO MANAGEMENT GRUP”SRL Bucureşti.
De asemenea, s-a dispus ridicarea în vederea confiscării speciale, a unor bunuri care au făcut obiectul infracţiunilor de dare şi luare de mită reţinute în sarcina inculpaţilor , respectiv un laptop şi o parte din echipamentele IT.
La data de 18 octombrie 2011, Curtea de Apel Iaşi a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 29 de zile a inculpaţilor Ciureanu Ioan-Adrian, Druguş Daniela şi Pughin Corvin-Gabriel (detalii în comunicatul nr. 641/VIII/3 din data de 19 octombrie 2011). La data de 26 octombrie 2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus înlocuirea arestării preventive cu cea a obligării de a nu părăsi ţara pe o perioadă de 30 de zile, măsură ce a fost prelungită. La data de 21 octombrie 2011, procurorii anticorupţie au luat faţă de inculpatul Astărăstoae Vasile măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Iaşi.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

luni, 26 decembrie 2011

Școala politică și politica școlii

Școala politică și politica școlii
Primim des informații privind școlile politice. Fie că sunt organizate de PSD, PNL PDL, scopul acestor școli este de informare a acelor cadre (tineri, femei) care nu ajung automat cu dreptul de a fi alese, așa cum se întâmplă în cazul bărbaților. Urmărind știrile, aflăm că nu există doar școala politică, ci și… politica școlii. Să ne amintim, întâi, că s-a dorit să fie numiți directorii de școli cu aprobarea primarilor, să ne uităm cum se repară și reabilitează termic școli, prin acordul directorului, care trebuie să se supună voinței primarului care are niște afaceri de partid. Ca în comunism, directorii trebuie să-și trimită profesorii cu elevii la colindat în fața conducătorului iubit, ca acesta să mai dea câteva sute de mii de lei din bani publici pe pachețelele pregătite de vreun crizat din partid care are firmă de distribuție. Politica școlii s-a făcut simțită și prin acordarea de tichete cadou profesorilor în timpul campaniei electorale, un exemplu de gen fiind afacerea dedicată Real, cu mesajul: Azi, 4.12.2009, personalul didactic, auxiliar și nedidactic va fi prezent în unitatea de învățământ pentru ridicarea tichetelor cadou oferite de Primăria Târgu-Mureș. Politica școlii a însemnat și acceptarea de afișaje electorale în fața școlii, în disprețul legii, pentru șmecherii de la putere, precum și afișarea unor poze în școli cu președintele! Avem, deci, o politică a școlii, mult mai nocivă ca aceea a școlilor politice. Și dacă vă închipuiți că doar pedeliștii fac din astea, dăm un alt exemplu. În urmă cu ani, Păunescu a venit cu cenaclul său în Târgu-Mureș. Nemulțumit de prea puținii tineri din sală, maestrul a tunat la adresa inspectorului general PSD și s-a legat de promovarea soției sale. Rezultatul: o mobilizare generală și peste o lună, la spectacolul lui Păunescu, elevii aveau pancarte pe care scria: Școala nr. 1, Școala nr. 2., Școala nr. 3 și așa mai departe, ca să știe șăful că ordinele se execută!

Un brand adevărat pentru România

Un brand adevărat pentru România
Avem un brand turistic al epocii Udrea-Cocoș, în fapt o inepție, pentru că brandul reprezintă o valoare câștigată în timp și nu una declarată! Cu voia dumneavoastră, să căutăm un brand dovedit și nu unul denumit și poate cel mai important brand al ultimilor 65 de ani este…comunismul ! Înainte să sară cineva, 45 de ani România a fost țara în care s-a născut și din care a fugit Nadia, țara lui Hagi, Țiriac, Năstase, țara fugarului Pacepa, țara lui Ceaușescu și a comunismului. După decembrie 1989, l-am înlocuit pe Escu cu Escu și cuvinte cu sufixul -ism, dar vestigiile comuniste au rămas lângă și printre noi. Continuăm că circulăm pe străzile realizate în comunism, pentru că în capitalism avem mai multe promisiuni decât realizări, locuim în blocurile comuniste, chiar dacă șmecheri de pe lângă primari PDL le fac izolații termice și le dau un start de vopsea pentru a părea ca noi, ne trimitem copiii la școlile realizate în comunism. Mai mult, ne conduc oamenii formați și îndoctrinați în comunism, numai că acum ei au carnet PDL, PNL, PSD, UDMR. Am râs de omagiul adus conducătorilor iubiți, dar copiii ne sunt trimiși la primărie și prefectură, la Ploiești, Târgu-Mureș, Cluj-Napoca sau oriunde, pentru a ura politrucilor și a-și încasa pachețelele din banii publici și pregătite de vreun distribuitor al partidului aflat în criză. Și dacă unii aveau vreo nostalgie pentru sportul dinainte de 1989, foștii tovarăși au inventat echipe pe bani publici în campanii electorale și le-au vopsit în culorile partidului! Dacă mai adăugăm că oamenilor le e frică să vorbească, pentru ca tovarășii reprofilați să nu îi dea afară, că se fură de la stat ca pe vremuri și că se angajează tot cu PCR (pile…), că presa este a partidului, în cea mai mare măsură, ca în 1989, că securitatea are corespondent care ne ascultă, am avea motive să spunem că brandul de țară al României este comunismul! Cel făcut cadou la Yalta, precum și cel moștenit.
P.S. Articol publicat și în ziarul Adevărul.

Citeste mai mult: florentin deac

duminică, 25 decembrie 2011

Demenții de la OTV lovesc din nou în CNA

Demenții de la OTV lovesc din nou în CNA
Profitând că CNA cam doarme și îi dă o amendă la 6 luni, pentru propagandă electorală contra normelor consiliului, televiziunea lui Diaconescu își bate mereu joc. Un exemplu și în ceea ce urmează iar dacă se spune că trebuie să te porți cu mănuși cu unii mai zbuciumați suntem siguri că tratamentul adecvat nu sunt medicamentele, ci amenzile.
23 decembrie
Dan Diaconescu își confirmă titlul de politicianul anului în România. Singurul politician care a cinstit memoria eroilor revoluției a fost Dan Diaconescu. L-ați văzut pe Ponta să depună vreo floare? Dar pe Antonescu? Iar pe Boc și Băsescu nici atât. Le-a fost frică de huiduielile mulțimii. Poporul român nu-i mai vrea, nu-i mai suportă.(…) Politicienii ar trebui să se plece în fața poporului român, dar pentru asta le trebuie sânge în instalație. Fraților, ne punem să facem curat!
Demența de mai sus este livrată ca News Alert și poartă un supratitlu: Dan Diaconescu, liderul adevărat al poporului român, primit cu dragoste la Giurgiu. Chiar nu mai există presa normală în România, ci numai nebuni care se cred fie una, fie alta, numai condamnați și cercetați, numai inși care joacă cartea românismului, închizând ochii la hoțiile banditului din etnie, numai oameni sub acoperire, amante și rubedenii și alți neterminați și tovarăși profitori ai vechiului sistem și care fac din presă doar un mizerabil vehicul electoral?!

Citeste mai mult: florentin deac

joi, 22 decembrie 2011

Prima săptămână de Cinema City şi câţiva ani de sfori trase la Cinema Arta de politrucii de la putere

Prima săptămână de Cinema City şi câţiva ani de sfori trase la Cinema Arta de politrucii de la putere

Avem, iată, prima săptămână de film la Cinema City, primul multiplex din Târgu-Mureş! Contrar intereselor unor băieţi deştepţi, acesta este şi primul din Târgu-Mureş. După ce borfaşii de partid au ochit cinema Arta, cinema al unei regii, deci, tocmai bun de pus mâna, s-au inventat licitaţii pentru alţi băieţi deştepţi care trebuiau ca să muncească în an de criză şi preelectoral. Şi ne-am trezit cu un cinematograf al statului care este dat unor politruci, adică băieţilor veseli din primărie şi consiliul local, ca apoi să vină, fiindcă e criză, alţi băieţi veseli, care să reamenajeze spaţiul şi să îl doteze! Dacă aţi uitat, licitaţia a avut textul de mai jos, a costat în jur de 500.000 de euro şi a avut un cunoscut ca fiind din partid la o firmă câştigătoare. Ceea ce este normal într-un oraş în care unii mai slabi de înger/mândrie nu înţeleg că răul cel mai mare e doar cel etnic, un oraş controlat financiar şi politic şi cu inşi care şi-au făcut veacul pe la diverse ministere în… uniformă.

Anunt de atribuire numarul 116222/13.10.2011

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 123183 / 09.06.2011

Denumire contract: Reparatii, recompartimentari si dotari in vederea refunctionalizarii Cinematografului Arta din Mun. Tirgu Mures

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Reparatii, recompartimentari si dotari in vederea refunctionalizarii Cinematografului Arta din Mun. Tirgu Mures

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Municipiul Tirgu Mures, Cinematograful Arta, P-ta Trandafirilor

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrari de renovare, recompartimentari si reparatii in vederea refunctionalizarii salii de spectacole a Cinematografului Arta din Tirgu Mures si dotarea acestuia cu doua sisteme digitale cinema 2D/3D dp 12 m si un sistem digital 2D/3D DP 14 m.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45453100-8 – Lucrari de renovare (Rev.2)

32321100-0 – Aparatura video si cinematografica (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

1,977,032 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Criterii Pondere

1. Pretul ofertei 75 %

Descriere:

2. Propunerea tehnica 25 %

Descriere:

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2011/S112-184638 din 11.06.2011

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 262 Denumirea: Reparatii,recompartimentari si dotari in vederea refunctionalizarii cinematografului Arta

V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC COMSIS SERVICE SRL lider al asocierii dintre SC ENERGOPLUS SRL,SC COMSIS SERVICE SRL si SC AVITECH CO SRL

Adresa postala: Calea Turzii, nr.295 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400562 , Romania , Tel. 0264-598777 , Fax: 0264-598777

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 1979612.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 1977032.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Adresa postala: Adresa: P-ta Victoriei nr. 3, , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330, , Fax: 0265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

07.10.2011 14:17

Demenţa OTV miroase a propagandă politică ordinară. CNA, ia măsuri!

Demenţa OTV miroase a propagandă politică ordinară. CNA, ia măsuri!

Jegul de la OTV iese la suprafaţă în fiecare seară prin propaganda ordinară şi contrară normelor CNA, instituţie care doarme pe ea şi nu aplică sancţiuni săptămânale la tâmpeniile repetate de propagandă în afara campaniei electorale. Un exemplu şi astăzi: News Alert, 21 decembrie, ora 22.41. Poate analfabeţii de la OTV vor afla cu acest prilej şi ce înseamnă News Alert – noțiune pe care au compromis-o pe viață – şi se vor dumiri cum de poporul român este în preferinţele românilor(sic!) și cum se fură Crăciunul (nu de către Grinch!).

Sondajele nu mint! Dan Diaconescu şi poporul român sunt în topul preferinţelor românilor ! Într-o Românie tot mai tristă, trădată de politicienii actuali, românilor le-a fost furat Crăciunul şi trădate speranţele…

Demenţa va fi semnalată CNA, iar instituția respectivă este așteptată să își facă datoria față de derapajele de anii 50 ale postului fostului cercetat pentru șantaj.


Citeste mai mult: florentin deac

miercuri, 21 decembrie 2011

Citeste mai mult: Atlas Company, umflă 144.000 de lei pentru faţade de liceu din Blaj

Atlas Company, umflă 144.000 de lei pentru faţade de liceu din Blaj

O abonată a banului public târgumureşean se descurcă şi afară, culmea, cu licitaţii cu 7 participanţi. Afacerea faţade este una, însă, anunţată de pedelişti, prin vocea lui Udrea-Cocoş, aşa că nu ar trebui să mai avem surprize pe viitor ca unele firme abonate la banul public gestionat la PDL să câştige la primarii PDL.

Anunt de atribuire numarul 119157/08.12.2011

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 131033 / 23.09.2011

Denumire contract: Lucrari de refacere a fatadelor la liceul „Timotei Cipariu” din municipiul Blaj

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Municipiul Blaj

Adresa postala: PIATA 1848, NR. 16, , Localitatea: Blaj , Cod postal: 515400 , Romania , Punct(e) de contact: ISAILA DAN , Tel. 0752242306 , Email: achizitiipublice@primariablaj.ro , Fax: 0258710014 , Adresa internet (URL): www.primariablaj.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Lucrari de refacere a fatadelor la liceul „Timotei Cipariu” din municipiul Blaj

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta

Locul principal de executare: Municipiul Blaj

Codul NUTS: RO121 – Alba

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrari de refacere a fatadelor liceului Timotei Cipariu din municipiul Blaj

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45443000-4 – Lucrari de fatade (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

144,000.06 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Da

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

15

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 17890 Denumirea: Lucrari de refacere a fatadelor la liceul Timotei Cipariu din municipiul Blaj

V.1) Data atribuirii contractului 11/24/2011

V.2) Numarul de oferte primite 7

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

ATLAS COMPANY S.R.L.

Adresa postala: Str. Plopilor nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540282 , Romania , Tel. 0265 312 923 , Email: emanueltoma@atlascompanysrl.ro , Fax: 0265 312 140

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 144000.06 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Alba

Adresa postala: Piata Iuliu Maniu nr. 24 , Localitatea: Alba Iulia , Cod postal: 510118 , Romania , Tel. 0258813510

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor

Adresa postala: strada Stravopoleos nr. 6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 0213104641 , Email: office@cnsc.ro , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul Juridic al Primariei municipiului Blaj

Adresa postala: Piata 1848 nr. 16 , Localitatea: Blaj , Cod postal: 515400 , Romania , Tel. 0258710110

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

06.12.2011 15:43