sâmbătă, 31 august 2013

SRI scrie, proștii preiauSRI scrie, proștii preiau
Un nou exemplu de manipulare de la proștii care publică articolele SRI. Unul îl aduce și îl bagă în ziar, banditul de la PDL îl preia, un alt mare român copiază, presa din Cluj-Napoca copiază ce a copiat așa și lanțul slăbiciunilor continuă. Vremea când același articol era trimis prin mail sau în plic de băieții cu ochi albaștri la presa mureșeană a trecut acum există bloguri și siteuri. A rămas același demers în slujba bandiților din PDL Mureș și împotriva dușmanului (UDMR) care nu îl lasă pe hoțul de român să fure liniștit și îndrăznește să-și facă campania electorală diferită față de pungașul PDL Mureș (cel cu cu autocolante din bani publici cu atacuri imaginare ale rataților din SRI, cu polițiști pupincuriști ai lui Florea, cu atacuri rasiste la adresa țiganilor răi (diferiți de rromii buni pentru care porcul din primărie construiește locuințe cu dedicatul Bența), cu scrisori deschise cu pliante care put a afacere din banii publici pe porcul pedelist de Mureș. Poate cândva presa mureșeană se va căuta de angajații aterizați de la SRI, poliția va scăpa de bețivanii SRI, administrația locală va scăpa de colaboratori securității și așa mai departe, iar SRI nu va munci după interesele borfașului de român. Până atunci rămânem cu scribii: inginerul Fodor, profesorul Gall, cetățeanul Istrate și alte asemenea personaje imaginare…

Cucuiet plătește taxe și impozite sau alea sunt pentru proști și inși care nu sunt din fauna porcilor PDL Mureș?!Cucuiet plătește taxe și impozite sau alea sunt pentru proști și inși care nu sunt din fauna porcilor PDL Mureș?!
Avem un șef de asociație, pe numele lui Cucuiet Ioan. Insul se bucură de vreo 8 ani de grădină de 40 mp sub bloc. Când am întrebat la primărie unde sunt autorizațiile, taxele și impozitele plătite de acesta, boul din primărie - cu semnătura lui Florea și ștampila lui Maior (sau invers) - a răspuns că acela are flori frumoase care… înfrumusețează cartierul! Între timp individul a fost pus de pungașii lui Florea să facă rost de semnături pentru parcările porcilor PDL Mureș, puse în contul firmei Senin și cum ai mei nu au fost de acord cu distrugerea spațiului verde șeful de asociație le-a oferit loc de… parcare, deși nu au mașină! Individul a fost trimis de porcii lui din PDL Mureș să plaseze câte 10 legitimații la clubul porcului din PDL Mureș, pe care le-am refuzat, bineînțeles, nefiind de acord să subvenționez retardați și nici porci agramați cu singura calitate  români. Insul a dat dovadă de pupincurism când s-a apucat să taie copaci și gardul viu, motivând că l-a rugat..Claudiu! Probabil borfașul cunoscut l-a trimis pe acesta ca pe ultima slugă, ca apoi să vină cu parcările de 800 de euro per loc de mașină, pe spațiul verde. Chemați fiind polițiștii pentru actul de vandalism, slujbașii sereistului Bretfelean au spus pe un ton conspirativ că… există un plan la primărie pentru zona verde, care nu poate fi prezentat pe loc, dar care va fi prezentat locuitorilor din zonă în curând(!).
Trecem de la borfașii care lipesc autocolante pe bani publici în campania derbedeului PDL Mureș, sub îndrumarea fostului sereist expulzat Bretfelean (fapt ascuns sub covor de DNA-ul lui Curcă) și trecem la curtea centralei termice. Pe care Cucuietul a pus mâna. La întrebarea ce chirie plătește slujbașii de la Energomur au dat din umeri, susținând că ar fi ceva, dar numai șeful știe(!) Cucuietul nu-și plătește cel puțin consumurile și la o familie de 3 insul apare cu două persoane, fără ca cineva să fi dat ortul popii. Cică, așa se face, dacă șeful de asociație e plătit trebuie să îi dai gratuitate, ca ultimului handicapat.
Așadar: ocuparea domeniului public(40 mp) cu grădină, ocuparea centralei termice (200 mp) cu parcări  și crescătorie de câini!), ocuparea locului de parcare pentru care trebuie plătită chirie (parcare cu acoperiș a borfașilor din primărie pe abonata Senin, cu costul de 800 de euro), scutirea de la plată pe motiv că nu știu ce borfaș a lui Florea nu îl trece la consum (ilegal, atenție!), plasarea de abonamente fotbalistice pentru cretinul din PDL Mureș, mită de locuri de parcare pentru inși care nu au mașini.  Cine îl ține în brațe pe Cucuiet, în afară de porcii lui de la PDL Mureș pentru care a făcut ce a făcut?! Alo, cetățeni, șefii de asociație nu au gratuitate, treziți-vă, e vorba doar de sfânta nesimțire și golănie românească a unor slugi pupincuriste!

Penelistul Ciprian Dobre cu soția cu afaceri cu primăria penelistă Iernut, Asociația condusă de primarul PNL cu bani de la Consiliul județean condus de Dobre?! Coincidențe…liberale 7200 de euro vs. 15000 de lei?!Penelistul Ciprian Dobre cu soția cu afaceri cu primăria penelistă Iernut, Asociația condusă de primarul PNL cu bani de la Consiliul județean condus de Dobre?! Coincidențe…liberale 7200 de euro vs. 15000 de lei?!
Cităm:

2. Ciprian Dobre – deputat PNL de Mureş

Un contract încheiat de Cabinet de Avocatura „Iuliana Dobre” (soţia deputatului) cu Primăria Iernut, cu durată iunie – decembrie 2009, în valoare de 7.200 euro.
Cum ar veni, soția lui Dobre a reușit performanța să obțină 7200 de euro în câteva luni de la un subordonat pe linie de partid a soțului!
Bun, o coincidență! Să vedem o altă coincidență liberală. Citiți, vă rog, contractul între Asociația Intercomunitară Iernuțeana și CJM Mureș. La una din instituții primarul PNL Nicoară, la alta președintele Dobre. La nici 2 ani de la știrea cu banii care au ajuns la nevasta lui Dobre apare hotărârea de consiliu județean, prin care Asociația primește o grămadă de bani. Asociație la care apare numele primarului PNL Nicoară! Căutați pe internet anexa_hot 117_2013, unde apar 150 de milioane de lei vechi cadou pentru asociația respectivă. O simplă coincidență liberală?! Poate derbedeii de la PDL Mureș care îl atacă pe Dobre pe motiv de culoarea tenului (păzea la CNCD!) găsesc subiecte mai adevărate  legate de banii primiți și dați prin inși de partid și verifică și ce se transportă cu mașina CJ Mureș la locuința distinsului domn. Asta dacă îi mănâncă să îl înjure pe Dobre!

ROMÂNIA                                                                            ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ
 JUDEŢUL MUREŞ                                                                                 IERNUŢEANA
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                            Nr.______/__________
  Nr.______/__________               

       CONVENŢIE
   privind cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana în vederea organizării Festivalului de cântec popular patriotic „La Oarba şi la Iernut”, ediţia a III-a


I. PREAMBUL:
          Având în vedere prevederile art.91, alin.(6), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Intenţionând promovarea judeţului Mureş din punct de vedere cultural şi turistic, în ţară şi străinătate,

1.1.    CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ cu sediul în Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, Nr.1, având cod fiscal 4322980, cod IBAN RO06TREZ47624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Tîrgu-Mureş, reprezentat prin Preşedinte – Ciprian Dobre, pe de o parte
     şi

1.2.    ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ IERNUŢEANA, cu sediul în loc. Iernut, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.9, tel: 0265-471410, cod fiscal 26275064, având cont bancar nr. RO 04 RNCB 0195119916590001 deschis la  BCR Iernut, reprezentată prin Preşedinte – Ioan Nicoară,  pe de altă parte, au convenit încheierea prezentei convenţii de cooperare, în următoarele condiţii:
II. OBIECTUL ŞI SCOPUL 
           Art.1. Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea organizării Festivalului de cântec popular patriotic „La Oarba şi la Iernut”, ediţia a III-a.
           Art.2. Convenţia de cooperare are drept scop promovarea intereselor comune ale părţilor, cu ocazia desfăşurării evenimentului menţionat la art. 1, asigurând vizibilitate oportunităţilor oferite de judeţul Mureş din punct de vedere cultural şi turistic.

III. DURATA 
            Art.3. Prezenta Convenţie de cooperare începe să producă efecte de la data semnării sale de către ambele părţi şi încetează la data de 01.09.2013.

IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR
            Art.4. (1) Consiliul Judeţean Mureş participă în calitate de partener la manifestările ocazionate de organizarea Festivalului de cântec popular patriotic „La Oarba şi la Iernut”, ediţia a III-a şi se obligă să acorde sprijin financiar constând în suma de 15.000 lei, în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate strict de organizarea evenimentului menţionat, conform Anexei nr.1 la prezenta Convenţie.
                 (2) Consiliul Judeţean Mureş va vira suma de 15.000 lei, în contul Asociaţiei Intercomunitare Iernuţeana, organizatorul Festivalului, în termen de 5 zile de la semnarea Convenţiei de cooperare.
Art.5.(1)Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana, are obligaţia să desfăşoare toate activităţile specifice evenimentului cuprins în Anexa nr.2 la prezenta Convenţie.
                                (2) Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana se obligă să justifice cheltuirea sumei de 15.000 lei, sumă primită de la Consiliul Judeţean Mureş, pentru desfăşurarea activităţilor potrivit destinaţiei cuprinse în art. 4 al.(1), în termen de 15 zile de la încheierea evenimentului, pe baza documentelor justificative.
                (3) În cazul în care sumele de bani primite de Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana nu au fost folosite integral, sau nu au fost folosite potrivit destinaţiei menţionate, aceasta se obligă să le restituie Consiliului Judeţean Mureş, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea activităţilor.
       (4) Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana are următoarele obligaţii referitoare la promovarea acţiunilor realizate în comun:
           - să menţioneze în toate documentele şi comunicatele mass-media referitoare la manifestările culturale în cauză (anunţuri de orice fel, articole de presă etc.) parteneriatul Consiliului Judeţean Mureş;
                             - să afişeze în locuri vizibile mash-ul şi bannerele  Consiliul Judeţean Mureş care atestă participarea la realizarea evenimentului.
         
V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - LITIGII
             Art.6. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a obligaţiilor asumate prin prezenta Convenţie, partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.

Art.7. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea prezentei convenţii pe cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti din judeţul Mureş.    

VI. DISPOZIŢII FINALE
Art.8. Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional scris.
Art.9. Prezenta Convenţie s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
CONSILIUL JUDEŢEAN MURES                            ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ IERNUŢEANA
              PREŞEDINTE                                                                      PREŞEDINTE
              Ciprian Dobre                                                                     Ioan Nicoară 
                                    Anexa 1 la Convenţia de cooperare

Buget estimativ
Festivalul de cântec popular  patriotic “ La Oarba şi la Iernut ”
15 August 2013Activitate    Suma
1.Prestaţie artişti   23.000 lei
2.Promovare eveniment  1.000 lei
3.Cheltuieli administrative      
Scena, sonorizare şi lumini       11.000 lei
Toalete ecologice  700 lei
Promovare   1000 lei
 Acţiuni şi activităţi adiacente  gratuit - colaborări
TOTAL       36.700 lei
                                                                                                                      Anexa 2 la Convenţia de cooperare

Proiect - Program
Festivalul de Cântec Popular  Patriotic – “ La Oarba şi la Iernut ”
15 August 2013

15 August 2013

ORA
         
DESFASURAREA PROGRAMULUI

13.00 – 14.00         Ceremonial militar religios – la Monumentul eroilor
14.00 - 14.30         Discursuri invitaţi
14.30 – 18.00         Program artistic – Ansamblul artistic “Sireagul”
                                    - interpret Cristina Gheorghiu
                                    - interpret Ioan Banzari, etc.
                            - Ansamblul artistic “Iernuteana”
                                    - interpret Stana Stepanescu
                                    - interpret Florin Boita
                                    - interpret Lucian Dragan, etc.
                          - Ansamblul artistic “Bistrita Muresului”
                                      - interpret Ioana Darstar
                                      - interpret Emilia Dorobantu, etc.
                       - Ansamblul Barbatesc din BIA – jud. Alba
                                       - interpret Ovidiu Purdea Somes
                                       - interpret Ionut Sidau
                                       - interpret Ioan Bocsa, etc. Program artistic – Ansamblul artistic “Sireagul”
                                    - interpret Cristina Gheorghiu
                                    - interpret Ioan Banzari, etc.
                            - Ansamblul artistic “Iernuteana”
                                    - interpret Stana Stepanescu
                                    - interpret Florin Boita
                                    - interpret Lucian Dragan, etc.
                          - Ansamblul artistic “Bistrita Muresului”
                                      - interpret Ioana Darstar
                                      - interpret Emilia Dorobantu, etc.
                       - Ansamblul Barbatesc din BIA – jud. Alba
                                       - interpret Ovidiu Purdea Somes
                                       - interpret Ionut Sidau
                                       - interpret Ioan Bocsa, etc.
Program artistic : - interpret Maria Marcu
                             - interpret Ovidiu Purdea Somes
Program artistic : - interpret Ioan  Bocsa
                             - interpret Sergiu Cipariu
Program artistic – Ansamblul artistic profesionist “Mureşul”

ASOCIATIA INTERCOMUNITARA IERNUTEANA

Judet: Mures
Oras: Iernut
Adresa: ***ASCUNSA***
Cod Postal: ***ASCUNS***
Telefon:***ASCUNS***
Fax:***ASCUNS***
Cod Unic de Identificare: 26275064
Nr. Registrul Comertului: -/-/-
Stare societate : INREGISTRAT din data 30 Noiembrie 2009
Anul infiintarii : 2011
La adresa
http://www.rjafsmures.ro/pdfs/descriereIernuteana.pdf îl găsiți menționat pe primarul PNL de Iernut ca președinte și ca membru al primei adunări generale pe penelistul și afaceristul cu bani publici Akos Mora. O nouă coincidență PNL?!