sâmbătă, 21 aprilie 2018

Atenție, DNA, alți 26.000 de lei din banii târgumureșenilor pentru reparat mașinile de poliție?! Protecție dorită de inculpații români de la uniforme pe care le vor slugi și care să nu îi mai amendeze


Atenție, DNA, alți 26.000 de lei din banii târgumureșenilor pentru reparat mașinile de poliție?! Protecție dorită de inculpații români de la uniforme pe care le vor slugi și care să nu îi mai amendeze
Inculpații români din Primăria Târgu-Mureș au inventat anul trecut, pentru iluzoria lor protecție, 26.000 de lei pomană pentru așa-zise reparații mașini poliție și direcții mașini poliție! Cum protecția se menține anul acesta în speranța inculpaților să folosească gratis chipiul cu neuron care primește pomana/mita/ajutorul social/taxa de protecție, DNA va răspunde ce e, se inventează o altă pomană, în 2018, din banii târgumureșenilor pentru poliția care are minister care să le repare troacele poliției cu 2 ani de școală peste ăia obligatorii Și așa poți pune indicatoare rutiere ilegale și bilingve de marșul secuilor sau de interdicția pe strada ta  în pantă și poți parca ca un bou lângă primărie sau când nu respecți regulile de transport pe două roți, când îți cari plodul fără cască. DNA Târgu-Mureș, verifică alea! Pentru că inculpații se folosesc de poliția care trebuie să le accepte orice mizerie sau dosar fals de șantaj, contra celor care critică inculpații și condamnații români!

21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unei convenții  de cooperare între Municipiul Tîrgu Mureș şi Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru aplicarea proiectului de interes public „POLITIE-AUTORITĂŢI PUBLICE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT".Să nu uitați când se dădea benzină din banii noștri și se șantajau cu ei pompierii că nu dau autorizație la gunoiul numit discoteca primăriei!

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş la realizarea proiectului „POLIŢIE – AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT”.
Cum sună afacerea:
EXPUNERE DE MOTIVE
          privind aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş la       realizarea proiectului  „POLITIE – AUTORITATI LOCALE SERVICII  PUBLICE  IN  PARTENERIAT”
          Inspectoratul General al Poliţiei Române a iniţiat proiectul partenerial „POLITIE – AUTORITATI LOCALE SERVICII PUBLICE IN  PARTENERIAT”. Acest Proiect se doreşte a fi un efort colectiv care vizează crearea şi întărirea unui parteneriat bazat pe încredere şi transparenţă între Poliţie şi comunitatea reprezentată prin administraţia publică locală, în scopul îmbunătăţirii nivelului de siguranţă publică în localităţile urbane de pe teritoriul judeţului Mureş.
          Fundamentarea juridică a unui parteneriat între poliţie şi administraţia publică locală are la bază conţinutul Legii nr.215/2001 privind administrat ia publica locala , republicată, care în art.38 alin.6 lit. a, precizează că, în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Local, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, între care şi ordinea publică; Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei române; Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţiei persoanelor; HGR nr.196/2005 privind aprobarea Strategiei MAI de realizare a ordinii şi siguranţei publice.
          Potrivit actelor normative invocate, consiliile locale pot aloca lunar din bugetul local cantităţi de carburant necesar îndeplinirii misiunilor specifice Poliţiei.
Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş , întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
          Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu-Mures nr. 2321 din 15.01.2015, privind  aprobarea asocierii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mures la realizarea PROIECTULUI „SERVICII  PUBLICE  IN  PARTENERIAT”,
Având în vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice; Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei române; Legea nr. 333/3003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor, H.G.R. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei M.A.I. de realizare a ordinii şi siguranţei publice, În baza prevederilor art. 36, alin. (1), (6), pct. 17 s i art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
H o t a r a s t e :
Art. 1. Se aprobă asocierea Consiliului local municipal Tîrgu Mureş cu Inspectoratul de Politie Judeţean Mureş  la realizarea proiectului  SERVICII  PUBLICE  IN  PARTENERIAT”, prin asigurarea  de către autoritatea publică contractantă a unei cantităţi lunare de carburanţi în valoare de 7500 lei la autoturismele din dotarea  Inspectoratului de Politie al Judetului Mureş - Poliţia  Municipiului Tîrgu-Mureş  pe perioada ianuarie – decembrie 2015.
Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Tîrgu Mures – dr. Dorin Florea să încheie contractul de asociere cu Inspectoratul de Poliţie al  judeţului Mureş.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Tîrgu Mures – dr. Dorin Florea, prin Direcţia Economică  si Serviciul Logistica.
  Viza de legalitate                                                 
Secretarul Municipiului Tîrgu Mures
  Maria Cioban

Poliția primește reparații mașini de 27.000 de lei din banii târgumureșenilor, iar poliției locale i se face, prin inculpații români, cadou tabere de pictură, sport sindicalist și cupe ale fotbalului poliției cu 12 clase! Cine să aplice legea în orașul hoției etnice, Târgu-Mureș?!


Poliția primește reparații mașini de 27.000 de lei din banii târgumureșenilor, iar poliției locale i se face, prin inculpații români, cadou tabere de pictură, sport sindicalist și  cupe ale fotbalului poliției cu 12 clase! Cine să aplice legea în orașul hoției etnice, Târgu-Mureș?!
Niște neterminați au montat la treceri de pietoni târgumureșene niște indicatoare ilegale, așa cum au recunoscut și doi polițiști locali întrebați separat. Care polițiști locali nu au făcut nimic, ca să nu suporte consecințele și să strice afacerile vreunui escroc român. Indicatoare bilingve, nu în halul acela, nu din plastic, nu pe drum european. Cine fură și aici banii târgumureșenilor, prin inculpații din primărie? Așteptăm cu interes răspunsul de la ministerul de resort, de la polițist care nu ia ce pute a  mită în excursii și cupe/tabere, care nu e șantajabil, care nu e angajat cu 12 clase pe rubedenii și așa mai departe și care să fie capabil să răspundă la o întrebare a celui care le plătește salariile nesimțite!
P.S. După modelul orice nebun își face indicatoare/tăblițe cu numele străzii aparte, cum se apropie 15 martie, nici o provocare de la profesioniștii serviciului, foști sau actuali, pe motiv că maghiarii au făcut-o?!


MUNICIPIUL TÂRGU MURES                         P R I M A R                                                                                         
DIRECŢIA ECONOMIC                                                                   dr. Dorin Florea
Nr.34859 din 22.06. 2017


EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea încheieri unui protocol de colaborare pentru
  PROIECTUL DE INTERES PUBLIC  
„OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANTA COMUNITATII”

          Inspectoratul General al Poliţiei Române a iniţiat protocolul  de cooperare  partenerial „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANTA COMUNITATII”.
          Acest Protocol  se doreşte a fi un efort colectiv care vizează crearea şi întărirea unui parteneriat bazat pe încredere şi transparenţă între Poliţie şi comunitatea reprezentată prin administraţia publică locală, în scopul îmbunătăţirii nivelului de siguranţă publică în localităţile urbane de pe teritoriul judeţului Mureş.
          Fundamentarea juridică a unui parteneriat între poliţie şi administraţia publică locală are la bază conţinutul Legii nr.215/2001 privind administraţia ia publica locala , republicată, care în art.38 alin.6 lit. a, precizează că, în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Local, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, între care şi ordinea publică; Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei române; Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţiei persoanelor; HGR nr.196/2005 privind aprobarea Strategiei MAI de realizare a ordinii şi siguranţei publice.
          Potrivit actelor normative invocate, consiliile locale pot aloca din bugetul local sprijin financiar necesar îndeplinirii misiunilor specifice Poliţiei.
          Având în vedere cele mai sus precizate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

                    Avizat,
          Director Economic                                                                 Director Executiv,
              ec. Naznean Ana                                                                     Korpadi Gyorgy

                                                                                                Sef  Serviciu  Logistica,
                                                                                                      Onac Anamaria   
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu