duminică, 5 noiembrie 2017

Poliția Târgu-Mureș se mișcă ca ochii mortului, fără stimulente?!Poliția Târgu-Mureș se mișcă ca ochii mortului, fără stimulente?!
Este drept că eu nu dau cadouri/mite din banii publici, ca orice penal român din primăria Târgu-Mureș, dar în calitate de contribuabil le plătesc ăstora din cei 26.000 de lei primiți cadou de la penal, pentru așa-zise reparații mașini și direcții mașini poliția târgumureșeană! Nimic nici despre dosarul penal întocmit lui Maior, pentru amenințare și șantajarea martor DNA în dosarul bani ilegal pentru  ASA! Curios, poliția asta, cu 2 ani de școală, sărea din păpuci și făcea acte fără număr, chiar și la dosar fals de șantaj, faptă pedepsită de codul penal pentru inducerea în eroare a organelor de anchetă. Sau la Târgu-Mureș românismul bolnav are interese? Aștept cu…interese răspunsul de la DNA în ceea ce privește cadouri/mite pentru poliția locală și poliție-poliție și continuăm la tribunal...polițiștilor cu sau fără cadouri/mite din banii publici ! 


Ședință de CL în care bandiții penali din Primăria Târgu-Mureș și CL vă cheltuiesc banii publici pentru cumpărarea de carburanți pentru poliție!Ședință de CL în care bandiții penali din Primăria Târgu-Mureș și CL vă cheltuiesc banii publici pentru cumpărarea de carburanți pentru poliție! 7.500 lei lunar!
O mică-mare afacere a Poliției Mureș cu primăriile, pe banii fraierilor de contribuabili. Doar la Târgu-Mureș se topesc 7500 de lei! Poate verifică contribuabilul ce bandiți din Primăria Târgu-Mureș au pază din banii publici, 24 din 24 și de ce hoțul etnic fură banii publici decontând și transportul angajaților primăriei! Până când tribunalul Harghita va trimite hoții români și maghiari la binemeritata pușcărie! Asta dacă vrea si SRI-ul cel scriitor pentru banditul mare al PDL, în campania electorală a dejecției!
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş la realizarea proiectului „POLIŢIE – AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT”.
Cum sună afacerea:
EXPUNERE DE MOTIVE
          privind aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş la       realizarea proiectului  „POLITIE – AUTORITATI LOCALE SERVICII  PUBLICE  IN  PARTENERIAT”
          Inspectoratul General al Poliţiei Române a iniţiat proiectul partenerial „POLITIE – AUTORITATI LOCALE SERVICII PUBLICE IN  PARTENERIAT”. Acest Proiect se doreşte a fi un efort colectiv care vizează crearea şi întărirea unui parteneriat bazat pe încredere şi transparenţă între Poliţie şi comunitatea reprezentată prin administraţia publică locală, în scopul îmbunătăţirii nivelului de siguranţă publică în localităţile urbane de pe teritoriul judeţului Mureş.
          Fundamentarea juridică a unui parteneriat între poliţie şi administraţia publică locală are la bază conţinutul Legii nr.215/2001 privind administrat ia publica locala , republicată, care în art.38 alin.6 lit. a, precizează că, în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Local, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, între care şi ordinea publică; Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei române; Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţiei persoanelor; HGR nr.196/2005 privind aprobarea Strategiei MAI de realizare a ordinii şi siguranţei publice.
          Potrivit actelor normative invocate, consiliile locale pot aloca lunar din bugetul local cantităţi de carburant necesar îndeplinirii misiunilor specifice Poliţiei.
Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş , întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
          Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu-Mures nr. 2321 din 15.01.2015, privind  aprobarea asocierii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mures la realizarea PROIECTULUI „SERVICII  PUBLICE  IN  PARTENERIAT”,
Având în vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice; Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei române; Legea nr. 333/3003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor, H.G.R. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei M.A.I. de realizare a ordinii şi siguranţei publice, În baza prevederilor art. 36, alin. (1), (6), pct. 17 s i art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
H o t a r a s t e :
Art. 1. Se aprobă asocierea Consiliului local municipal Tîrgu Mureş cu Inspectoratul de Politie Judeţean Mureş  la realizarea proiectului  „SERVICII  PUBLICE  IN  PARTENERIAT”, prin asigurarea  de către autoritatea publică contractantă a unei cantităţi lunare de carburanţi în valoare de 7500 lei la autoturismele din dotarea  Inspectoratului de Politie al Judetului Mureş - Poliţia  Municipiului Tîrgu-Mureş  pe perioada ianuarie – decembrie 2015.
Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Tîrgu Mures – dr. Dorin Florea să încheie contractul de asociere cu Inspectoratul de Poliţie al  judeţului Mureş.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Tîrgu Mures – dr. Dorin Florea, prin Direcţia Economică  si Serviciul Logistica.
  Viza de legalitate                                                  
Secretarul Municipiului Tîrgu Mures
  Maria Cioban


Penalul Florea inițiază HCL pentru pomana poliției Târgu-Mureș, 26.000 de lei pe așa-zise reparații și direcții, Prefecturii Mureș nu i se pare nimic dubios în pomana de la amendatul poliției și trimisul în judecată pentru ilegalitățile retardatului ASA
Oricum, am trimis la DNA, să judece ei dacă e ceva corupție în banii livrați poliției Târgu-Mureș pe motiv reparații mașini, direcții. Numai 26.000 de lei! Iar după HCL-ul respectiv, angajații penali ai primăriei, Florea și Maior, depun plângeri pe tema scrisului pe facebook și blog și poliția se execută și nu verifică nimic. Chiar și când se fac plângeri pe șantaj fictiv în dosare de 2 lei! DNA, ia proștii  pe abuz în serviciu și pentru banii dați lui Bretfelean, 15.000 de lei prin Asociația vulturii albaștri, pe așa-zise tabere de pictură, caută excursiile ăluia, caută concediile unora în uniformă cu mașina de serviciu și cei 45.000 de lei pe As sindicală a primăriei și poliției locale și cei 45.000 de lei pe As sindicală a poliției locale. Bani de la penal și consilierul penal și condamnat al primarului, ghici pentru ce?! Atenție, aveți și șantajul lui Florea la adresa pompierilor, pentru aviz discoteca primăriei. Gagiul a recunoscut că nu dă banii stabiliți prin CL, altă taxă de protecție, nu?, până nu primește hârtia și după ce a primit la câteva zile s-a scris de către borfași că e cea mai…sigură discotecă din oraș! Șantaj pe față, DNA, e suficient să citiți data eliberării actului și data efectuării șantajului, prin presă și, tati, e zi de ridicat gunoiul, cum ar spune pușcăriașul Țerbea dacă nu ar avea gura plină de pământ.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu