marți, 21 februarie 2017

Bandiții lui Florea, între livrat milioane de euro bani publici la pungași cu cluburi sportive private și rahatul uman cu proiecte pentru străzi gata făcute, mărit taxe de salubrizare după escrocheria cu Salubriserv și parcările cu plată pe borfașii etnici care trag linii pe asfalt cu vopsea cumpărată tot de escrocul din executiv!Bandiții lui Florea, între livrat milioane de euro bani publici la pungași  cu cluburi sportive private și rahatul uman cu proiecte pentru străzi gata făcute, mărit taxe de salubrizare după escrocheria cu Salubriservul gunoiului Țerbea și parcările cu plată pe borfașii etnici care trag linii pe asfalt cu vopsea cumpărată tot de escrocul din executiv!

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.683 din data de 17 februarie 2017 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 23 februarie 2017, orele 14,00, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

O R D I N E    D E    Z I :

1.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 1691 mp din Tîrgu Mureş, str. Remetea, f.n, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Gliga Dan.

2.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 616 mp din Tîrgu Mureş, str.Vasile Săbădeanu, f.n., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL.

3.Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “ Modernizare Bulevardul 1 Decembrie 1918, între intrarea în Municipiul Tîrgu Mureş – str. Lalelelor, respectiv str. Ştefan cel Mare - P-ţa Trandafirilor ”.

4.Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  “Modernizare strada Revoluţiei – Republicii – B-dul 22 Decembrie 1989”.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizare strada Gheorghe Doja între strada Recoltei – P-ta Trandafirilor”.

6.Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi  Declararea de utilitate publică de interes local, a obiectivului de investiţii “ Prelungire Calea Sighişoarei în direcţia DN 13, Tîrgu Mureş “.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Declararea de utilitate publică de interes local, a obiectivului de investiţii “Tronson de legătură între str. Budiului şi Autostrada Transilvania”.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării criteriului XII din anexa nr. 1 a Hotărârii de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 28 din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate, de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2017 precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora.

9.Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare a proiectelor de finanţare depuse pe domeniile învăţământ şi sport.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei de priorităţi” pentru anul 2017, în vederea repartizării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe aflate în patrimoniul municipalităţii.

11. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare a proiectelor de finanţare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 38/2016 şi nr. 86/2016 privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

13. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea duratei aferente contractelor de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2017.

14.Proiect de hotărâre  privind încheierea Contractului de asociere în vederea constituirii unei societăţi civile simple între MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ şi SC ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM SRL.

15.Proiect de hotărâre  în vederea  modificării art.1 al Hotărârii de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr.  17/28.07.2016, referitoare la reactualizarea  componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

16. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr.18 din 28  iulie 2016, privind reactualizarea componenţei Comisiei de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe.

17. Proiect de hotărâre  modificarea Hotărârii de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 379/27.11.2014 privind organigrama şi statul de funcţii ale Universităţii Cultural – Ştiinţifice Tîrgu Mureş.

18.Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 33/30.08.2016 privind componenţa Consiliului Ştiinţific al Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu Mureş.

19.Proiect de hotărâre  privind trecerea unui drum-teren în suprafaţă de 31 mp din Tîrgu Mureş, str. Zeno Vancea,  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Duca Filip- Olimpiu, în calitate de administrator al SC S&D Consulting SRL.

20.Proiect de hotărâre  privind trecerea unui  drum-teren în suprafaţă de 147 mp din Tîrgu Mureş, str. Zeno Vancea,  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Sîrbu Ileana Voichiţa, Sîrbu Dan,Portik Zoltan-Gabor, Suciu Adrian-George, Suciu Csilla.

21.Proiect de hotărâre  privind trecerea unui  drum-teren în suprafaţă de 136 mp din Tîrgu Mureş, str. Zeno Vancea,  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Sîrbu Ileana Voichiţa, Sîrbu Dan,Portik Zoltan-Gabor, Suciu Adrian-George, Suciu Csilla.

22.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi  Declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiţii  “ Pod de legătură peste râul Mureş, zona Aleea Carpaţi “ – Scenariul 1.

23.Proiect de hotărâre  privind aprobarea tarifului de închiriere către cluburi şi asociaţii sportive a sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş

24.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local Municipal Tîrgu Mureş.

25.Proiect de hotărâre  privind  alocarea de la bugetul local a sumelor reprezentând cota de participare a Municipiului Tîrgu-Mureş pentru sezonul competiţional  2016-2017 la asocierile cu cluburile sportive B.C. Mureş Tîrgu-Mureş, Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu-Mureş, A.C.S. Universitar Tîrgu-Mureş şi C.S. City’Us Tîrgu-Mureş

26.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Studiului de oportunitate referitor la concesionarea serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş, a străzilor pe care se va aplica regimul de parcare cu plată, a regimului administrării parcărilor şi desemnarea Comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractului.

27.Proiect de hotărâre  privind modificarea tarifelor de salubrizare a Municipiului   Tîrgu Mureş

28.Proiect de hotărâre  privind  revocarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 65/21.10.2016

29.Proiect de hotărâre  privind  revocarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 70/27.10.2016

30. Proiect de hotărâre  privind  contravaloarea serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2017

P R I M A R
dr. Dorin Florea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu