marți, 4 iunie 2019

În caz că nu v-ați prins, Dumitru Pavel e bun de Zoo Târgu-Mureș pentru că ANI nu se bagă la condamnările tribunalelor militare!


În caz că nu v-ați prins,  Dumitru Pavel e bun de Zoo Târgu-Mureș pentru că ANI nu se bagă la condamnările tribunalelor militare!
Stimate domn,             Urmare a petițiilor dumneavoastră înregistrate la Agenţia Naţională de Integritate cu nr. 2576/2019 și 4132/20019 vă comunicăm următoarele:1. Situația de fapt analizată: care este situația lui Dumitru Pavel, condamnat de un Tribunal militar și cu interdicție de a alege și a fi ales.

2. Dispoziții legale aplicabile:

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare:

„Art. 8

            (1) Scopul Agenţiei este asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, prin exercitarea de responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1, pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice. În îndeplinirea acestui scop, Agenţia poate dezvolta relaţii de colaborare prin încheierea de protocoale cu entităţi din ţară sau din străinătate.

            (2) Activitatea de evaluare efectuată de inspectorii de integritate din cadrul Agenţiei se desfăşoară cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul prezentei legi, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.

(3) Principiile după care se desfăşoară activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidenţialitatea, imparţialitatea, independenţa operaţională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum şi prezumţia dobândirii licite a averii.”

Din cele expuse de dumneavoastră și din interpretarea sistematică a dispozițiilor legale incidente, vă comunicăm că punerea în executare a sentințelor pronunțate în materie penală nu fac obiectul activității Agenției Naționale de Integritate.Agenţia Naţională de Integritate


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu