sâmbătă, 7 octombrie 2017

Eu primesc amendă 200 de lei de la poliție și dosar fals de șantaj, pentru că l-am făcut pe baza sentințelor definitive…escroc. Poliție cadorisită de penalul consiliat de ăsta, cu 26.000 de lei, pentru reparații mașini, din banii târgumureșenilor! DNA, cum rămâne cu premiile de la penal și pentru poliția locală (tabere pictură, norme de hrană, sport sindicalist, excursii în niscaiva țări și delegații...folclorice)?!Eu primesc amendă 200 de lei de la poliție și dosar fals de șantaj,  pentru că l-am făcut pe baza sentințelor definitive…escroc. Poliție cadorisită de penalul consiliat de ăsta, cu 26.000 de lei,  pentru reparații mașini, din banii târgumureșenilor! DNA, cum rămâne cu premiile de la penal și pentru poliția locală (tabere pictură, norme de hrană, sport sindicalist, excursii în niscaiva țări cu...frați și delegații...folclorice)?!
Ardealnews.ro zicere:
 Decizia a fost luată ieri de Curtea de Apel Târgu Mureş care a respins ca tardivă contestaţia formulată fostul consilier al primarului, Claudiu Maior, împotriva încheierii penale pronunţate la data de 29.09.2017 de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Mureş.

În baza art. 4251 alin. 7 pct. 1 teza finală C. pr. pen, menţine hotărârea atacată. În baza art. 275 alin. 2 C. pr. pen, obligă inculpatul să suporte cheltuielile judiciare avansate de stat în judecarea contestaţiei, în cuantum de 100 lei. Hotărârea este definitivă.

Asta înseamncă că în continuare nu are voie să contactateze părțile implicate în acest caz, nu poate intra în biroul primarului Municipiului Tirgu Mures şi nu se poate întâlnii cu consilierii. De asemenea pentru părăsirea ţării fostul viceprimar şi consilier al primarului are nevoie de încuvinţarea procurorului.
 << H O T Ă R Â R E A nr. _______
din ___________ 2017
privind aprobarea încheieri unui protocol de colaborare pentru
PROIECTUL DE INTERES PUBLIC
„OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANTA COMUNITATII”
Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mures nr. 34859 din 22.06.2017, privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC
„OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII”
În temeiul Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice modificările şi completările ulterioare , a art. 36 alin. 2 lit. şi alin. 7 si a art. 45 alin.1, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
H o t a r a s t e :
Art. 1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Judeţean Mureş pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII
Art. 2. Protocolul de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Judeţean Mureş pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII se constituie anexă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Tîrgu Mures – dr. Dorin Florea să semneze protocolul de colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului Mureş.
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R
Art. 4. Se aprobă alocarea sumei de 25.950,00 lei din bugetul local al Municipiul Tîrgu Mureş reprezentând reparaţii (revizii tehnice, distribuţii, direcţii) ale autovehiculelor care sunt alocate subunităţii Municipiul Tîrgu-Mureş.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu