miercuri, 17 august 2016

DNA Târgu-Mureș, atenție la afacerile banditului din primărie pe Insta cea sponsor de...IglesiasDNA Târgu-Mureș, atenție la afacerile banditului din primărie pe Insta cea sponsor de ...Iglesias
Firmă cadorisită de banditul cu mită și hoție ASA, firmă cu apropieri periculoase și pomană de la bandit, posibil cu instalație gratuită, din banii publici, pentru cel care a cumpărat centrala termică de pe strada George Coșbuc. Cum întreținuții banditului cu mită în primărie își permit să întrerupă curentul electric după cum au chef și fără să avertizeze și cum întreținuții dublează stâlpii de iluminat în fața unor garaje, pentru ca porcul din primărie să deconteze fără număr, DNA, hai să vă sesizez și aici. Ce învârteli face porcul din primărie pentru Insta, care e povestea cu postul de transformare făcut special la centrală? Dacă nu deranjați mafia etnică a dementului din primărie.


Atenție, DNA Târgu-Mureș, la afacerea Insta Grup pe străzi reabilitate din banii publici și la conexiunea posibil din banii publici pentru centrala termică de pe Coșbuc!

Atenție, DNA Târgu-Mureș, la afacerea Insta Grup pe străzi reabilitate din banii publici și la conexiunea  posibil din banii publici pentru centrala termică de pe Coșbuc!
Niște abonați la scursura etnică din primărie au prestat de zor la cabluri și conexiuni pentru un post de transformare situat foarte convenabil lângă centrala termică de pe strada Coșbuc. Inșii săpaseră șanțurile cu 3 luni înainte, pe care le-au lăsat semi-acoperite și se pare că este o lucrare exclusiv pentru cel care a cumpărat centrala, după modelul Romgaz, tot din banii publici, în condițiile în care cei de la Electrica au trebuit să decupleze centrala. Până când DNA Târgu-Mureș va ancheta cazul care poate să conducă tot la porcul penal român cu cadouri etnice din banii publici, priviți ce stâlp de iluminat au plantat cei de la Insta Grup, exact lângă un garaj privat. Ce interese au unii acolo sau e vorba doar de decontat fără număr, dacă tot e banditul la primărie? Așteptăm ca DNA să reacționeze! Mai bine înainte, decât după o altă eventuală hoție a bandiților etnici ai lui Florea!

Centrala termică din strada George Coșbuc, din nou în atenția unora. DNA Târgu-Mureș, încă nimic!Centrala termică din strada George Coșbuc, din nou în atenția unora. DNA Târgu-Mureș, încă nimic!
Până când instituțiile statului răspund la subiectul alimentare cu energie electrică centrală termică din strada George Coșbuc, probabil afacere din banii publici, cu dedicație, după modelul Romgaz și hoția pentru Bența, cu execuție pe abonații Insta la penalul jegos din primărie: ce firmă învârte și ce aici? O păsărică a șoptit că e o afacere pe Tarța, Benedek sau Mugociu cel mituitor de Florea. Are vreunul dintre ăștia rezolvată alimentarea cu energie electrică prin banditul din primărie? Răspunde, probabil, DNA, instituție sesizată de locuitori din zonă.


În atenția DNA Târgu-Mureș, racord pentru centrala termică din banii publici?!În atenția DNA Târgu-Mureș, racord pentru centrala termică din banii publici?!
DNA Târgu-Mureș, atenție la afacerea săpat șanțuri lângă centrala termică de pe strada G.Coșbuc. Șanțurile au fost lăsate descoperite 3 luni, protejate doar de panouri cu atenție, pericol de electrocutare și au fost astupate de cei de la Insta Grup, când inșii au ajuns cu racordurile în zona dorită. Toate elementele pentru o verificare DNA, în caz că bandiții din primărie au folosit banii publici pentru afacere la cheie pentru inși gen Benedeck, Musgociu sau Țarța, în condițiile în care cei de la Electrica au avut treabă doar la alimentare blocuri!
P.S. Atenție, DNA, la porcul penal din primărie care a folosit 50.000 de euro din banii publici pentru dărâmare centrală termică. O altă afacere la cheie a excrementului etnic din primărie și PDL?!
 50.000 de euro de la proștii de târgumureșeni pentru demolare centrală. Termie a la bandiții din primărie și CL!
invitatia numarul 313173

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Cod de identificare fiscala: 4322823

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

Telefon: 0265-268330

Fax: 0365-801856

Detaliu invitatie

Denumire invitatie: Lucrari de demolare Centrala Termica , P-ta Victoriei, nr. 1 din Municipiul Tirgu-Mures

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

CPV: 45111100-9 – Lucrari de demolare (Rev.2)

Tip contract: Lucrari

Obiectul contractului: Lucrari de demolare Centrala Termica P-ta Victoriei, nr. 1, din Municipiul Tirgu-Mures.

Stare procedura: In Desfasurare

Data publicarii: 06.09.2011 15:40

Data limita de depunere a ofertelor: 19.09.2011 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Tirgu Mures , P-ta Victoriei nr. 3, camera 13 (registratura).

Data si ora deschiderii ofertelor: 19.09.2011 11:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Municipiul Tirgu Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45.

Limba de redactare a ofertei: Romana

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

Tip Autoritate: Sectorial: Nu

Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

Valoare estimata: 196,554 RON

Criterii de calificare:Decl.priv.eligib.; Decl.priv.inexist. starii de falim.; Certif. constat. de la Bug.de Stat si de la Bug. Local; Certif.emis de O.R.C.; Decl. priv.neincadrarea in preved. art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006; Certif. de particip. la licit. cu of. independ.

-Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu val. egala sau mai mare de 393.100lei; Exp. sim.- finaliz. in totalit. sau a unor faze specifice in ultimii 5 ani de lucrari sim. cu val. egala sau mai mare de 196.550 lei; Recom. din partea altor beneficiari; Lista priv. princip. contr. de lucrari in desfasurare; Decl.priv. echip., utilaje, instalatii; Decl priv. efectivele medii anuale ale person. tehnic si de specialitate si asig. a calit.; Asig. respect.legisl.in vigoare cu priv. la prot. mediului in ceea ce priv. mod. de depunere a deseurilor inerte;

ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echiv., ISO 14001 sau echiv.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire este atasata prezentei invitatii de participare.

Gar. de particip. este in cuantum de 3.900 lei.

Gar. de buna executie este in cuantum de 10% din val. contr. fara TVA.

Citeste mai mult: Energomur, fă pomana porcului (porcilor) : Gaşca de la Primăria Târgu-Mureş vrea demolarea centralei termice din piaţa Victoriei 1 !
Afacerea 2000 de centrale pe Lasprom, abonată la primăria lui Florea!
Anunt de atribuire numarul 95385/20.11.2010

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 106009 / 17.08.2010

Denumire contract: “Achizitionarea de centrale termice de apartamente si executia lucrarilor de instalare a acestora , pentru asigurarea energiei termice si a apei calde”

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www. e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

“Achizitionarea de centrale termice de apartamente si executia lucrarilor de instalare a acestora , pentru asigurarea energiei termice si a apei calde”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta

Locul principal de executare: Muncipiul Tirgu Mures

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Furnizarea si executia lucrarilor de instalare a unui numar de maxim 2000 de echipamente de incalzire centrala, (centrale de apartament) cod C.P.V 45331100-7 lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala si lucrari de constructii de conducte de incalzire urbana , cod C.P.V. 45232140-5.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45331100-7 – Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)

45232140-5 – Lucrari de constructii de conducte de incalzire urbana (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

18,143,462 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2010/S159-245720 din 18.08.2010

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 282 Denumirea: Furnizare si executie a lucrarilor de instalare a unui nr. de max. 2.000 de centrale

V.1) Data atribuirii contractului 10/7/2010

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC LASPROM SRL ( LIDER AL ASOCIERII DINTRE SC LASPROM SRL SI SC LOIAL IMPEX SRL)

Adresa postala: str. Cuza Voda nr. 35 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540027 , Romania , Tel. 0265-264436 , Fax: 0265-264436

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20626410.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18143462.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel Tirgu-Mures

Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

Sponsorul Iglesias sapă după...ureche! Insta, sponsorul hoților din primărie!Sponsorul Iglesias sapă după...ureche! Insta, sponsorul hoților din primărie!
O firmă care primește dedicații de la Primăria Târgu-Mureș și întoarce banii ca…sponsor - Insta Grup -  s-a apucat să sape dimineața pe spațiul verde din strada George Coșbuc, după…. conducte și țevi ! La  doar doua zile după ce banditul lui Florea, trogloditul cu mită Coral, hoție  și dosare penale, a venit și a dat ordine pentru hoțiile lui etnice. Interesant este că firma lui pește care întoarce banii la hoții din primărie și taie crengile la copaci (!) habar nu are unde sunt țevile de încălzire sau alte conducte, din moment ce întreabă locatarii! Orice prost sapă după ureche, dobitocii nu mai au proiecte, să ghicim, hoții lui Florea au primit ordine, nu și planuri! Poate ia cineva cretina din primărie la întrebări și pe ceilalți borfași care se numesc arhitecți! Atenție, hoții lui Florea vor să rezolve alimentarea cu curent electric pentru javra servită cu centrală termică! După modelul hoției Bența - Romgaz și scursurile etnice din primărie! Atenție, DNA, porcul etnic a furat 50.000 de euro și pentru demolarea unei centrale termice, pentru că scursura hoață avea de oferit teren la...cheie. Hoție de 50.000 de euro!

1)Afacerea demolare pe bani publici.
Autoritate contractanta
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Cod de identificare fiscala: 4322823
Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures
Telefon: 0265-268330
Fax: 0365-801856
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Lucrari de demolare Centrala Termica , P-ta Victoriei, nr. 1 din Municipiul Tirgu-Mures
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 45111100-9 – Lucrari de demolare (Rev.2)
Tip contract: Lucrari
Obiectul contractului: Lucrari de demolare Centrala Termica P-ta Victoriei, nr. 1, din Municipiul Tirgu-Mures.
Stare procedura: In Desfasurare
Data publicarii: 06.09.2011 15:40
Data limita de depunere a ofertelor: 19.09.2011 10:00
Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Tirgu Mures , P-ta Victoriei nr. 3, camera 13 (registratura).
Data si ora deschiderii ofertelor: 19.09.2011 11:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Municipiul Tirgu Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
Tip Autoritate: Sectorial: Nu
Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
Valoare estimata: 196,554 RON
Criterii de calificare:Decl.priv.eligib.; Decl.priv.inexist. starii de falim.; Certif. constat. de la Bug.de Stat si de la Bug. Local; Certif.emis de O.R.C.; Decl. priv.neincadrarea in preved. art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006; Certif. de particip. la licit. cu of. independ.
-Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu val. egala sau mai mare de 393.100lei; Exp. sim.- finaliz. in totalit. sau a unor faze specifice in ultimii 5 ani de lucrari sim. cu val. egala sau mai mare de 196.550 lei; Recom. din partea altor beneficiari; Lista priv. princip. contr. de lucrari in desfasurare; Decl.priv. echip., utilaje, instalatii; Decl priv. efectivele medii anuale ale person. tehnic si de specialitate si asig. a calit.; Asig. respect.legisl.in vigoare cu priv. la prot. mediului in ceea ce priv. mod. de depunere a deseurilor inerte;
ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echiv., ISO 14001 sau echiv.
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire este atasata prezentei invitatii de participare.
Gar. de particip. este in cuantum de 3.900 lei.
Gar. de buna executie este in cuantum de 10% din val. contr. fara TVA.
Citeste mai mult: Energomur, fă pomana porcului (porcilor) : Gaşca de la Primăria Târgu-Mureş vrea demolarea centralei termice din piaţa Victoriei 1 !


Castigator:
S.C. CONSTRUCTII COMERT DENCO S.R.L. RO1220063 Str. Remetea, nr. 174, Targu-Mures, 540267, Mures
Total (fara TVA): 179,779 RON
Iti place acest articol? Salveaza-l!
Citeste mai mult: S.C. CONSTRUCTII COMERT DENCO ia 180.000 de lei de la Primăria Târgu-Mureş, cu singura ofertă depusă, pentru a demola o centrală termicăAici au fost banii europeni și ai dumneavoastră!Aici au fost banii europeni și ai dumneavoastră!
Cu banditul etnic penal și cu mită în primărie și furt pe retardatul pe PFA și ASA, cu firme etnice asociate pentru banii europeni, care întorc banii la porcul lui Florea pe motiv de… sponsorizare ASA/FCM, găinarii români sunt acoperiți. Chiar și când cei de la Electrica și Insta distrug trotuarele cu garanție maximum 3 ani! Atenție, DNA Târgu-Mureș, alimentare gratuită a centralei termice de pe George Coșbuc, căutați ce a umflat din banii publici Insta și ce găinar al lui Florea e servit și acolo! Până la denunțul oficial! Pentru că șnapanii săpaseră gropile necesare cu luni înainte!P.S. Interesul sponsorilor hoților din primărie se leagă de fosta centrală termică pentru care cei  doi borfași penali și trimiși în judecată din primărie au planuri. Hoție pur românească, SRI veghează și...scrie!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu