marți, 2 august 2016

Finanțele publice se fac că nu înțeleg cum hoții PNL Târgu-Mureș dedică alte milioane de euro escrocului cu ASA care și acum e cu datorii la statFinanțele publice se fac că nu înțeleg  cum hoții PNL Târgu-Mureș dedică alte milioane de euro escrocului cu ASA care și acum e cu datorii la stat
Cu cei doi bandiți PNL și de primărie Târgu-Mureș trimiși în judecată alături de alte lepre, pentru furtul a peste un milion de euro din banii târgumureșenilor, ne așteptam ca finanțele publice și DNA Târgu-Mureș, instituții sesizate înainte de votul vrut de hoțul etnic și rezolvat de viermii din consiliul local, să se simtă. Ce a fost în stare să se răspundă de la Finanțe, la solicitarea legalității unui vot pentru alocarea de noi milioane de euro pe clubul escrocului Maior cu datorii la stat. Rețineți, DNA i-a trimis în judecată pe hoții (lui) Maior și Florea pentru alocare bani publici pentru retardatul care nu își plătea datoriile la stat și se lăuda ca un cretin pentru asta, în așteptarea banilor tot de la bugetul local, pentru ca avortonul să își achite obligațiile prin hoția lui Florea.
 http://supervizor.ro/wp-content/uploads/2016/06/ASA-TG-MURES-tabel-preliminar-creditori.pdf

Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm următoarele:

Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în rezolvarea problemelor locale de interes deosebit, potrivit prevederilor art. 2, alin (1), din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 3 din actul normativ mai sus menţionat, prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona, gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene şi preşedinţii acestora, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Autorităţile administraţiei publice locale administrează, sau după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile propietate publică sau privată ale comunelor oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale, potrivit prevederilor art. 10 din legea 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere că potrivit Legii admninistraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiului autonomiei locale, Ministerul Finanţelor Publice nu se poate implica în relaţiile contractuale pe care le au autorităţile administraţiei publice locale cu prestatorii de servicii şi diverşi terţi.
De asemenea, menţionăm că activitatea autorităţilor administraţiei publice locale este supusă verificării Curţii de Conturi.


Biroul de Presă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu