miercuri, 3 august 2016

Hoții lui Florea și ai lui Maior au luat peste bot și cu contestațiile fotbaliștilor furați de mafioții ASAHoții lui Florea și ai lui Maior au luat peste bot și cu contestațiile fotbaliștilor furați de mafioții ASA


http://infodosar.ro/d.php?dosar=165/1371/2016/a44&submit=Cauta

Data: 2016-07-22 Ora: 08:30
Complet: C43 sindice
Solutie: Admis Pronuntata in data de 2016-07-22
Solutia pe scurt: I. Admite în parte contestaţia formulată împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş de contestatoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, cu sediul în Targu-Mureş, strada Gheorghe Doja nr.1-3, judeţul Mureş. Dispune în sarcina administratorului judiciar înscrierea creditorului contestator în tabelul de creanţe al debitoarei după cum urmează: - în categoria creanţelor garantate, cu titlu provizoriu, pană la întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie obiectul garanţiei, prevăzut de art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu drept de preferinţă asupra bunurilor mobile menţionate în declaraţia de creanţă, exceptand bunul mobil constand în cazan încălzire centrală marca SIZE RS 172Kk II, serie fabricaţie 3807301542, putere (kw) 194.2, cu suma în cuantum de 3.117.732 lei; - în categoria creanţelor bugetare, cu suma în cuantum de 5.277.988,57 lei. Respinge restul solicitărilor contestatoarei ca neîntemeiate. II. Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, raportat la dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014. Admite contestaţia formulată împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş de contestatorul Balaur Ionuţ. Dispune în sarcina administratorului judiciar înscrierea creditorului contestator în tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 66.267,78 lei în categoria creanţelor salariale – art. 161 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014. III. Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, raportat la dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014. Admite contestaţia formulată împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş de contestatorul Jazvic Filip. Dispune în sarcina administratorului judiciar înscrierea creditorului contestator în tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 162.038,33 lei – creanţă pură şi simplă şi 51.600 lei nescadentă, în categoria creanţelor salariale – art. 161 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014. IV. Respinge ca neîntemeiată contestaţia împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş de contestatorul Spatafora Matteo. V. Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, raportat la dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014. Admite contestaţia formulată împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş de contestatorul Bus Laurenţiu Cosmin. Dispune în sarcina administratorului judiciar înscrierea creditorului contestator în tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 45.554,67 lei în categoria creanţelor salariale – art. 161 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014. VI. Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, raportat la dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014. Admite în parte contestaţia formulată împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş de contestatorul Velayos Rodriguez Javier. Dispune în sarcina administratorului judiciar înscrierea creditorului contestator în tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 156.056,56 lei în categoria creanţelor salariale – art. 161 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014. Respinge restul solicitărilor contestatorului ca neîntemeiate. VII. Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, raportat la dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014. Admite contestaţia formulată împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş de contestatorul Brandan Pablo Daniel. Dispune în sarcina administratorului judiciar înscrierea creditorului contestator în tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 365.176.00 lei creanţă pură st simplă si 72.213,28 lei creanţă nescadentă, în categoria creanţelor salariale – art. 161 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014. VIII. Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, raportat la dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014. Admite contestaţia formulată împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş de contestatorul Gonzalez Lopez Ivan. Dispune în sarcina administratorului judiciar înscrierea creditorului contestator în tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 73.813,8 lei în categoria creanţelor salariale – art. 161 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014. IX. Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, raportat la dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014. Admite contestaţia formulată împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş de contestatorul Costa Ramiro. Dispune în sarcina administratorului judiciar înscrierea creditorului contestator în tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 73.813,8 lei ca o creanţă pură şi simplă, în categoria creanţelor salariale – art. 161 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014. X. Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, raportat la dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014. Admite contestaţia formulată împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş de contestatorul Gorobsov Nicolas. Dispune în sarcina administratorului judiciar înscrierea creditorului contestator în tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 252.416,67 lei în categoria creanţelor salariale – art. 161 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014. XI. Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, raportat la dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014, invocată de administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL. Admite în parte contestaţia formulată împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş de contestatorul Fejer Csongor-Bela,. Dispune în sarcina administratorului judiciar înscrierea creditorului contestator în tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 14.792 lei în categoria creanţelor salariale – art. 161 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014. Respinge celelalte solicitări contestatorului ca neîntemeiate. XII. Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, raportat la dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014, invocată de administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL. Admite în parte contestaţia formulată împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş de contestatorul Borza Adrian Dumitru. Dispune în sarcina administratorului judiciar înscrierea creditorului contestator în tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 162.839,57 lei în categoria creanţelor salariale – art. 161 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014. Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 200 de lei, reprezentand taxă judiciară de timbru. Respinge celelalte solicitări contestatorului ca neîntemeiate. XIII. Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, raportat la dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014, invocată de administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL. Admite contestaţia formulată împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş de contestatorul Golanski Pawel Jan. Dispune în sarcina administratorului judiciar înscrierea creditorului contestator în tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 234909,01 lei în categoria creanţelor salariale – art. 161 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014. XIV. Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, raportat la dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014. Admite contestaţia formulată împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş de contestatorul Axente Mircea Ionuţ. Dispune în sarcina administratorului judiciar înscrierea creditorului contestator în tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 116.127 lei în categoria creanţelor salariale – art. 161 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014. Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 200 de lei, reprezentand taxă judiciară de timbru. XV. Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, raportat la dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014, invocată de administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL. Admite contestaţia formulată împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş de contestatorul Băcilă Cosmin Nicolae. Dispune în sarcina administratorului judiciar înscrierea creditorului contestator în tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 116.127 lei în categoria creanţelor salariale – art. 161 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014. Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 200 de lei, reprezentand taxă judiciară de timbru. XVI. Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, raportat la dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014, invocată de administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL. Admite în parte contestaţia împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş formulată de contestatorul Stăncioiu Eduard Cornel. Dispune în sarcina administratorului judiciar înscrierea creditorului contestator în tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 65295,2 lei, în categoria creanţelor salariale – art. 161 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014. Ia act de faptul că, în temeiul art. 406-art. 407 Cod procedură civilă, contestatorul înţelege să renunţe la cererea de înscriere la masa credală a debitoarei cu suma de 20.098,80 lei. Respinge celelalte solicitări ale contestatorului ca nefondate. XVII. Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, raportat la dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014, invocată de administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL. Admite contestaţia formulată împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Targu Mureş de contestatorul Bruno Martins de Jesus. Dispune în sarcina administratorului judiciar înscrierea creditorului contestator în tabelul de creanţe al debitoarei cu suma de 192.200,76 lei în categoria creanţelor salariale – art. 161 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014. Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 200 de lei, reprezentand taxă judiciară de timbru. Executorie. Cu drept de apel, care se va depune la Tribunalul Specializat Mureş în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în conformitate cu prevederile art. 396 al. 2 Cod procedură civilă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în data de 22 iulie 2016.
Tip solutie: Hotarare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu