marți, 8 august 2017

ASA a cumulat obligații fiscale de peste 250.000 de euro după data deschiderii insolvenței! Penalii pregătesc falimentul și cumpărarea altui loc de divizie, tot cu banii prostimii?!ASA a cumulat obligații fiscale de peste 250.000 de euro după data deschiderii insolvenței! Penalii pregătesc falimentul și cumpărarea altui loc de divizie, tot cu banii prostimii?!
Cu neterminații din CL care votează ilegal bani pentru ASA, vreun ales mai citește vreun act oficial înainte să voteze bani noi pentru ăștia care nu își plăteau nici măcar obligațiile la stat?! Atenție, DNA, nici prefectura nu a acceptat ilegalitățile slugilor !

ASOCIATIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TG. MURES, cod unic de înregistrare: 24417790 România, Tribunalul Specializat Mureş Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1 Tel: 0265 - 262010 Fax: 0265 - 311827 Dosar nr. 165/1371/2016 Termen la data de 15 SEPTEMBRIE 2017 Citaţie Emisă la data de 14 iulie 2017 Către, Creditor: D.G.R.F.P.Braşov-A.J.F.P.Mureş Membru Comitet - Tîrgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nr. 1-3, judeţ Mureş Creditori Vezi lista anexă
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 14088/19.07.2017 
Tribunalul Specializat Mureş În atenţia administratorului judiciar RTZ & Partners S.P.R.L.  Referitor dosar nr. 165/1371/2016 Termenul şedinţei Adunării creditorilor: 14.07.2017 Direcţia Generală Regionala a Finantelor Publice Braşov - Administratia Judeţeană a Finantelor Publice Mureş (fosta Direcţie Generală a Finantelor Publice Mureş, reorganizată conform HG nr. 520/24.07.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală), cu sediul procesual ales în Târgu-Mures, str. Gheorghe Doja nr. 1-3, jud. Mures, CUI 4317495, cont RO75TREZ13123540159XXXXX, deschis la Trezoreria Braşov, prin reprezentanţi legali, în calitate de creditoare a Asociaţiei Fotbal Club ASA 2013 Târgu-Mureş”, cu sediul în Târgu- Mureş, str. Insulei, nr. 2, jud. Mureş, CUI RO 24417790, aflată în procedura generală a insolvenţei, reglementată de Legea nr. 85/2014, în temeiul art. 143 din Legea nr. 85/2014, formulăm prezenta Cerere prin care solicităm deschiderea procedurii de faliment  a debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Târgu-Mureş”. Nr. 18785/13.07.2017  Potrivit prevederilor art. 143 din Legea nr. 85/2014: (1) Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităţii sale aduce pierderi sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar pot solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului. Cererea se judecă de urgenţă şi cu precădere.”  În cauză sunt incidente prevederile legale citate mai sus, respectiv teza a II-a, potrivit căreia debitoarea acumulează noi datorii către subscrisa creditoare, în timpul desfăşurării activităţii sale.  Acest aspect rezultă din adresa nr. 1866/1915/13.07.2017, emisă de Serviciul colectare executare silită persoane juridice din cadrul subscrisei, potrivit căreia, la data prezentei, debitoarea Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Târgu- Mureş” figurează obligaţii fiscale curente, născute după data deschiderii procedurii insolvenţei, în sumă totală de 1.395.822 lei.  Prin urmare, se poate observa că în desfăşurarea activităţii debitoarea acumulează noi datorii către subscrisa creditoare.
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 14088/19.07.2017 
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 
18
 Deşi, potrivit prevederilor art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală, debitoarea nu s-a conformat acestor prevederi, acumulând obligaţii fiscale curente în cuantumul indicat mai sus.  În consecinţă, solicităm deschiderea procedurii de faliment a debitoarei Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Târgu- Mureş”, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 143 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 223 alin. (3) din Codul de procedură civilă solicităm judecarea în lipsă. Ataşăm adresa nr. 1866/1915/13.07.2017, emisă de Administraţia judeţenă a finanţelor publice Mureş – Colectare – Serviciul colectare executare silită persoane juridice. (Anexe: file) DÉNES Irén,  Şef administraţie, Claudia POP,  Şef serviciu juridic M. Husar, Consilier juridic 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu