joi, 10 august 2017

Pentru prostălăii din Primăria Târgu-Mureș care beau în mijlocul străzii și cred că poliția locală e prepuțul lorPentru prostălăii din Primăria Târgu-Mureș care beau în mijlocul străzii și cred că poliția locală e prepuțul lor
Doar pentru ei. Ca să nu fie conflict de interese pentru veseliții din mijlocul străzii care e blocată de poliția locală cu două mașini de poliție. 

Și când nu există conflict de interese ale sectanților lui Bachus amici cu sereiștii din poliția locală există bani dați poliției poliție, pe motiv de reparații mașini, numai 7000 de euro cu speranța de protecție. 

Sumă dată protecție după afacerea cu 700 de litri de combustibil cu care penalul etnic a șantajat pompierii din ISU Mureș pentru autorizație cotețul –discoteca primăriei.
http://www.zi-de-zi.ro/2016/01/29/primarul-suparat-pe-pompieri-ce-spune-colonelul-oltean/R O M Â N I A                                                                                    PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ                                                                       (nu produce efecte juridice) *                              
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ                    PRIMAR
                                                                                                            dr.Dorin Florea

H O T Ă R Â R E A nr. _______
din ___________ 2017

privind aprobarea încheieri unui protocol de colaborare pentru
  PROIECTUL DE INTERES PUBLIC  
„OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANTA COMUNITATII”

Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

          Având în vedere  Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mures nr. 34859 din 22.06.2017, privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare pentru aplicarea   PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC  
„OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII”

În temeiul Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice modificările şi completările ulterioare , a art. 36 alin. 2 lit. şi alin. 7 si a art. 45  alin.1, art. 115 alin. 1, lit. b  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t a r a s t e :

          Art. 1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Judeţean Mureş pentru aplicarea   PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII
         
          Art. 2.  Protocolul de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Judeţean Mureş  pentru aplicarea   PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII se constituie anexă a prezentei hotărâri.

Art. 3.  Se împuterniceşte  Primarul municipiului Tîrgu Mures – dr. Dorin Florea să semneze  protocolul de colaborare  cu Inspectoratul de Poliţie al  judeţului Mureş.
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 RArt. 4.  Se aprobă alocarea sumei de 25.950,00 lei din bugetul local al Municipiul Tîrgu Mureş reprezentând reparaţii (revizii tehnice, distribuţii, direcţii) ale autovehiculelor care sunt alocate subunităţii Municipiul Tîrgu-Mureş.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivului Municipiului Tîrgu Mures   prin  Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane – Serviciul Logistică şi  prin Direcţia Economică.
Art.6. În conformitate cu prevederile art.19 alin.1, lit. e, din Legea nr.340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art.3 alin. 1 din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate

  Viza de legalitate                                                
Secretarul municipiului Tîrgu Mures
  Szoferfi Vasile
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu