sâmbătă, 26 august 2017

Atenție, DNA, Poliția Târgu-Mureș primește pe așa-zise reparații mașini din banii târgumureșenilor cam 9 la sută din tot bugetul folosit legal de poliția județului pentru bunuri și servicii și are 30 la sută din banii pentru sindicalismul slujbașilor lui Bretfelean!Atenție, DNA, Poliția Târgu-Mureș primește pe așa-zise reparații mașini din banii târgumureșenilor cam 9 la sută  din tot bugetul folosit legal de poliția județului pentru bunuri și servicii și are 30 la sută din banii pentru sindicalismul slujbașilor lui Bretfelean!
Cum bănuim că banditul și pupilul din primărie au sperat la protecție cu banii respectivi, ia verifică DNA Târgu-Mureș cei 25.900 lei din bugetul târgumureșean pentru așa-zise reparații mașini (revizii. distribuții, direcții) ! Suma e una enormă, raportat la suma cheltuită de toată poliția județului pentru bunuri și servicii: 25.900 lei versus 300.000 de lei. Și cu un drum caută cadouri pe poliția locală cea prestatoare de lipire autocolante în campania nebunului și cu recompense în tabere de pictură, excursii folclorice și la frații moldoveni cu vin bun, pe AS sindicală a poliției locale și a primăriei și pe AS sindicală a poliției locale, 90.000 de lei, ambele. Sau pe înțelesul prostimii cu chipiu, sindicaliștii lipitori de autocolante au primit de la Florea 90.000 de lei moca, peste 25 la sută din toată suma cheltuită de poliția poliție a județului pentru bunuri și servicii!
Ardealnews zicere:
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a cheltuit în acest an peste 300.000 de lei pe bunuri și servicii, iar o parte a mers pentru asigurarea unor condiții mai bune pentru polițiștii de pe sate.

„Avem lucrări la postul de poliție Daneș, Bălăușeri, Gurghiu, Sânpetru de Câmpie și Bichiș. În acest moment sunt finalizate lucrările la Daneș și Bălăușeri, am și efectuat plățile pentru aceste lucrări, este în fază finală și lucrarea de la postul de poliție Gurghiu. S-au început lucrările la postul de poliție Sânpetru de Câmpie, urmând ca, în perioada următoare, să înceapă lucrările și la Bichiș,” a declarat pentru RTM seful IPJ Mures, comisar şef Dumitru Bîltag.

Cele mai mari cheltuieli din acest an au fost de aproape 5,7 milioane de lei, bani care s-au utilizat pentru personal.R O M Â N I A                                                                                    PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ                                                                       (nu produce efecte juridice) *                              
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ                    PRIMAR
                                                                                                            dr.Dorin Florea
H O T Ă R Â R E A nr. _______
din ___________ 2017
privind aprobarea încheieri unui protocol de colaborare pentru
  PROIECTUL DE INTERES PUBLIC  
„OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANTA COMUNITATII”
Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
          Având în vedere  Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mures nr. 34859 din 22.06.2017, privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare pentru aplicarea   PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC  
„OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII”
În temeiul Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice modificările şi completările ulterioare , a art. 36 alin. 2 lit. şi alin. 7 si a art. 45  alin.1, art. 115 alin. 1, lit. b  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
H o t a r a s t e :
          Art. 1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Judeţean Mureş pentru aplicarea   PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII
         
          Art. 2.  Protocolul de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Judeţean Mureş  pentru aplicarea   PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII se constituie anexă a prezentei hotărâri.
Art. 3.  Se împuterniceşte  Primarul municipiului Tîrgu Mures – dr. Dorin Florea să semneze  protocolul de colaborare  cu Inspectoratul de Poliţie al  judeţului Mureş.
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R
Art. 4.  Se aprobă alocarea sumei de 25.950,00 lei din bugetul local al Municipiul Tîrgu Mureş reprezentând reparaţii (revizii tehnice, distribuţii, direcţii) ale autovehiculelor care sunt alocate subunităţii Municipiul Tîrgu-Mureş.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivului Municipiului Tîrgu Mures   prin  Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane – Serviciul Logistică şi  prin Direcţia Economică.
Art.6. În conformitate cu prevederile art.19 alin.1, lit. e, din Legea nr.340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art.3 alin. 1 din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate
  Viza de legalitate                                                
Secretarul municipiului Tîrgu Mures
  Szoferfi Vasile 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu