luni, 9 iulie 2018

DNA Târgu-Mureș, mai bine de un an de la bani de la inculpații din primărie și roboțeii lor din CL, pentru...reparații mașini poliție, fotbal poliție locală, tabere de pictură, sport pe sindicat și alte nenorociri cu miros de nevoie de protecție

DNA Târgu-Mureș, mai bine de un an de la bani de la inculpații din primărie și roboțeii lor din CL, pentru...reparații mașini poliție, fotbal poliție locală, tabere de pictură, sport pe sindicat și alte nenorociri cu miros de nevoie de protecție
În caz că nu ai realizat, bani publici din bugetul târgumureșenilor pentru prietenarii în uniforme plus poliție care sare imediat în papuci la orice prostie/cerere a inculpaților români și a găștii aferente! Plus excursii folclorice sau după ...adevăr, plus bani combustibil plus amenințări când e cazul să pui la punct pompierii care nu se conformează intereselor găștii liberale. Să numărăm. 45.000 de lei plus 45.000 plus 20.000 plus plus egal love polițienesc pentru inculpați și pentru angajații din primărie și CL. DNA -ul cel fără Curcă și Sandu nu zice nimic?!

<< H O T Ă R Â R E A nr. _______
din ___________ 2017
privind aprobarea încheieri unui protocol de colaborare pentru
PROIECTUL DE INTERES PUBLIC
„OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANTA COMUNITATII”
Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mures nr. 34859 din 22.06.2017, privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC
„OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII”
În temeiul Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice modificările şi completările ulterioare , a art. 36 alin. 2 lit. şi alin. 7 si a art. 45 alin.1, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
H o t a r a s t e :
Art. 1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Judeţean Mureş pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII
Art. 2. Protocolul de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Judeţean Mureş pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII se constituie anexă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Tîrgu Mures – dr. Dorin Florea să semneze protocolul de colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului Mureş.
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R
Art. 4. Se aprobă alocarea sumei de 25.950,00 lei din bugetul local al Municipiul Tîrgu Mureş reprezentând reparaţii (revizii tehnice, distribuţii, direcţii) ale autovehiculelor care sunt alocate subunităţii Municipiul Tîrgu-Mureş.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu