marți, 3 ianuarie 2012

Conimur umflă 127.000 de lei prin mila Primăriei Târgu-Mureș pentru Lucrări de reabilitare și modernizare corp cantină la Grup Școlar Constantin Brâncuși

Conimur umflă 127.000 de lei prin mila Primăriei Târgu-Mureș pentru Lucrări de reabilitare și modernizare corp cantină la Grup Școlar Constantin Brâncuși
Cel puțin la Târgu-Mureș, școlile, grădinițele și creșele reprezintă o vacă grasă de muls în ani de criză și prelectorali, dovadă și grija părintească cu care cei din primăria Târgu-Mureș cheltuiesc banii publici. Fie pe firme ale pedeliștilor, fie pe firme ale altor abonați la banul publici, cheltuielile respective sunt binevenite atunci când e criză și unii nu au de lucru și astfel apar lucrările la fațade, reabilitările termice (deși iarna sunt și vacanțe și programul școlar durează puțin se reabilitează ca pentru o nouă glaciațiune!), reparațiile la măsuțe și scaune pentru preșcolari, pișcotizarea a mii de metri de teren, mai ales la școlile care sunt centre de  buget, adică toate afacerile pământului și în scârba cadrelor didactice, care, prin  reprezentanți ai aceluiași partid, au rămas fără tichetele cadou pomană în anii electorali, fără sporuri, cu salarii tăiate, dar cu obligativitatea pupării în dos a conducătorului iubit, contra pungilor cu dulciuri pregătite de alți afectați ai crizei și dependenți de banul public dat de politruc. În cele ce urmează afacerea paratrăznet și instalații electrice la G.Ș. Constantin Brâncuși.
Anunt de atribuire numarul 119895/27.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reabilitare si modernizare corp cantina la Grup Scolar Constantin Brancusi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Municipiul Targu-Mures
Codul NUTS: RO125 – Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare de reabilitare si modernizare corp cantina la Grup Scolar Constantin Brancusi
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 – Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45312311-0 – Instalare de paratrasnete (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
127,842 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
* Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 407 Denumirea: Lucrari de reabilitare si modernizare corp cantina la Grup Scolar Constantin Brancusi
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONIMUR SRL
Adresa postala: Str. Depozitelor, nr.47-49 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540240 , Romania , Tel. 0265-253571 , Fax: 0265-253571
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 127842.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 127842.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265-260813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2011 15:38

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu