luni, 16 ianuarie 2012

După ce cretinii pe bani publici au distrus Energomur, Primăria Târgu-Mureş cumpără centrală termică de la…Energomur

După ce cretinii pe bani publici au distrus Energomur, Primăria Târgu-Mureş cumpără centrală termică de la…Energomur
După ce şmecheraşii banului public din Primăria Târgu-Mureş şi consiliul local, cu acceptul tacit al  Energomur şi EON - instituţii cu inşi din regii şi societăţi cu capital de stat - au distrus Energomur, prin aşa-zisa noua termie, prilej ca diverşi nemâncaţi să vândă mii de centrale termice de apartament, ca nişte faliţi să pună mâna pe centralele termice de cartier, prilej ca unii să le dărâme, pe bani publici şi să se ia nişte credite de milioane de euro pe oraşul învârtelilor cu banul public, Primăria Târgu-Mureş face afaceri cu…Energomur. Societatea care a fost vizată de afacerile găştii de partid fără ca târgumureşenii să iasă în stradă, pe principiul că atâta vreme cât nu fură ungurii e… bine, are o afacere de 105.000 de lei cu autoritate contractantă primăria. DNA, poate te sesizezi şi verifice cine şi cum a făcut afaceri pe spatele târgumureşeanului şi cine şi cum primeşte alte afaceri anexe, cum ar fi reabilitarea termică la apartamente şi şcoli, spaţiile Energomur şi licitaţiile pentru şcolile şi grădiniţele lăsate de bandiţi fără agent termic, pentru a se mai vinde nişte centrale prin diverse firme…cunoscătoare ! Nu de alta, dar vin alegerile şi târgumureşenii trebuie să ştie unde le sunt banii şi ce băieţi deştepţi s-au învârtit şi cât au cotizat ei la partid după asta şi este important de ştiut şi dacă prin afacerile cu bunurile ale unor societăţi distruse cu motiv şi grabă nu se spală bani.
Anunt de atribuire numarul 120536/12.01.2012

Tip legislatie: OG 34


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Damian Alina , Tel. +40 265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +40 365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea unei centrale termice prefabricate cu toate echipamentele si utilajele necesare pentru Grup Scolar Gheorghe Marinescu din Targu Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Grup Scolar Gheorghe Marinescu din Targu Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea unei centrale termice prefabricate cu toate echipamentele si utilajele necesare pentru Grup Scolar Gheorghe Marinescu din Targu Mures
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39715210-2 - Echipament de incalzire centrala (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
105,000 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
* Achizitie de produse in conditii deosebit de avantajoase de la administratorii judiciari sau lichidatorii unui faliment, ai unui concordat judiciar sau ai unei proceduri similare

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 415 Denumirea: Achizitionarea unei centrale termice prefabricate cu toate echipamentele si utilajele necesare pentS
V.1) Data atribuirii contractului 22.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ENERGOMUR SA prin lichidator RVA MURES INSOLVANCY SPECIALISTS SPRL
Adresa postala: str General Gh Avramescu nr4 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540065 , Romania , Tel. 0265-269700


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 134000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 105000.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265-268330 , Fax: +40 265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.01.2012 11:30

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu