vineri, 6 ianuarie 2012

LAS PROM primește o afacere de aproape un milion de lei de la Primăria Reghin, pentru diverse amenajări într-un bloc!

LAS PROM primește o afacere de aproape un milion de lei de la Primăria Reghin, pentru diverse amenajări într-un bloc!
O firmă binecunoscută pentru afacerile cu Primăria Târgu-Mureș câștigă, nu prima oară, la Reghin! De data aceasta doar 973.000 de lei, adică contravaloarea a 4-5 apartamente din acel bloc care trebuie amenajat, conform anunțului de pe licitatiapublica.ro. Și dacă ați uitat, Lasprom e celebra firmă care montează centrale luate pe creditul de milioane de euro de mereu atenta la firmele private și nu la buget primărie Târgu-Mureș, afacere posibilă după ce unii băieți deștepți cu carnet de partid au distrus Energomur și centralele termice de cartier și au mințit în celebrele întâlniri din cartiere (cum ar fi Unirii), pentru ca tot fraierul să accepte noua… termie din an de criză.
nunt de atribuire numarul 119834/27.12.2011
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 128150 / 11.08.2011
Denumire contract: Amenajari interioare, instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii de incalzire si instalatii de ventilatie la Blocul cu 120 ap din B-dul Unirii nr.57
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN
Adresa postala: REGHIN,P-TA PETRU MAIOR NR.41 , Localitatea: Reghin , Cod postal: 545300 , Romania , Punct(e) de contact: CAMELIA HARSAN-DIACONU , Tel. 0265511112 , Email: cameliaharsan@primariareghin.ro , Fax: 0265512542 , Adresa internet (URL): www.primariareghin.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Amenajari interioare, instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii de incalzire si instalatii de ventilatie la Blocul cu 120 ap din B-dul Unirii nr.57
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Reghin, Blocul cu 120 de apart. din B-dul Unirii nr.57
Codul NUTS: RO125 – Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de amenajari interioare, instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii de incalzire si instalatii de ventilatie la Blocul cu 120 ap din B-dul Unirii nr.57
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262700-8 – Lucrari de modificare a cladirilor (Rev.2)
45300000-0 – Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
45421141-4 – Lucrari de compartimentare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
973,799.82 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 80 %
Descriere:
2. durata de executie a lucrarilor 20 %
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 69 Denumirea: Amenaj. interioare, inst.electrice, inst.sanitare, inst.ventilatie la parterul blocului cu 120 ap
V.1) Data atribuirii contractului 25.10.2011
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LAS PROM S.R.L.
Adresa postala: STR. CUZA VODA,NR. 35,AP.1 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540027 , Romania , Tel. 0265/264436 , Email: aurel.lazar@lasprom.ro , Fax: 0265/311884 , Adresa internet (URL): www.lasprom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1152390.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 973799.82 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Credit+bugetul local. Autoritatea contractanta poate opta pentru aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt, in situatia in care pe parcursul executiei lucrarilor apar ca necesare lucrari suplimentare, respectand prev art. 122 lit “i” din OUG 34/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 0213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic din cadrul Primariei Mun. Reghin
Adresa postala: P-ta Petru Maior nr.41 , Localitatea: Reghin , Cod postal: 545300 , Romania , Tel. 0265511112 , Email: office@primariareghin.ro , Fax: 0265512542 , Adresa internet (URL): www.primariareghin.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2011 09:18

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu