joi, 5 ianuarie 2012

Firma cu care Maior a intrat în primărie câștigă la…Primăria Târgu-Mureș! Afacere portocalie, chiar în lipsa portocaliului de la conducere.

Firma cu care Maior a intrat în primărie câștigă la…Primăria Târgu-Mureș! Afacere portocalie, chiar în lipsa portocaliului de la conducere.
Pentru a nu se încurca Primăria Târgu-Mureș cu nume și amănunte, firma cu care a intrat Maior în primărie – vezi prima declarație de interese a individului – câștigă a 7-a oară, parcă, la …primărie. Copilul ținut la sânul banului publici de instituția lui Florea înainte de intrarea în primărie se poate felicita pentru că a acceptat să îi fie consilier lui Florea (plătit pe ce organigramă sau a fost din buzunarul lui Florea?) și apoi viceprimar pus cu circ ordinar etnic și fără sprijin UDMR, chiar dacă firma Siletina nu îi mai apare oficial în declarații. Cât vor plăti mai târgumureșenii pentru firma care nu mai apare oficial ca fiind a lui Maior – doar 300.000 de lei și nu știm dacă banii pe transporturile terestre ale primăriei sunt destinați transportării rromilor la alegeri, a pensionarilor, a enoriașilor, a credincioșilor altor secte și culte în numele unor… sponsorizări.    De remarcat frica altor firme de a participa la licitație, știut fiind că unii mai au nevoie de autorizații, de un loc de parcare, de liniște din partea comunitarilor și de alte asemenea amănunte care fac diferența atunci când e vorba de banul public dat pe firmele inșilor din propriul partid.
Anunt de atribuire numarul 119855/27.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Oana Iernutan , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport terestru ocazional de persoane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 – Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Municipiul Targu-Mures
Codul NUTS: RO125 – Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport terestru ocazional de persoane
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60112000-6 – Servicii de transport rutier public (Rev.2)
60172000-4 – Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
306,451 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
* Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 392 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 21.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str.Bega nr.2, , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448 , Fax: 0265-268448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 306451.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 306451.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265-260813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2011 10:47

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu