duminică, 12 august 2018

Vă mai amintiți pomana de 900.000 de euro a lui Florea pentru subordonatul Borșan? Dar de reparațiile mobilier școli și grădinițe, tot pe filiera de partid? Poate învață vreun retardat român de partid cum e cu copiii, cu locurile de joacă și contractele primăriei Târgu-Mureș pe românii întâmplător din partid, camarilă, sectă, firmă și poate și amantă… clară.


Vă mai amintiți pomana de 900.000 de euro a lui Florea pentru subordonatul Borșan? Dar de reparațiile mobilier școli și grădinițe, tot pe filiera de partid?
Poate învață vreun retardat român de partid cum e cu copiii, cu locurile de joacă și contractele primăriei Târgu-Mureș pe românii întâmplător din partid, camarilă, sectă, firmă și poate și amantă… clară.http://www.puterea.ro/eveniment/primarul_din_targu_mures_da_contracte_portocalii-29410.html
 Firma unui consilier judeţean PDL din Mureş, prosper om de afaceri pe plan local, derulează contracte pe bani grei cu Primăria din Târgu-Mureş, condusă de vicepreşedintele PDL Dorin Florea.

Consilierul judeţean Doru Borşan, vicepreşedinte al PDL Mureş, este asociat, potrivit Registrului Comerţului, dar şi ultimei sale declaraţii de avere, în firma Energoplus, alături de preşedintele FCM Târgu-Mureş, Ioan Nucu Man. Societatea a avut, în ultimii doi ani, cel puţin cinci contracte încheiate cu Primăria Târgu-Mureş, din care două numai pentru lucrări executate la sediul acestei instituţii. Valoarea totală a acestor contracte, potrivit Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), este de peste 5,5 milioane de lei (aproximativ 1,3 milioane de euro) fără TVA. Ultima lucrare efectuată de Energoplus, în asociere cu Senin Prodexp şi Lavitex Prod, a fost atribuită pe 5 august şi priveşte furnizarea şi montarea de echipamente de joacă, mobilier urban tip bănci şi alte echipamente destinate activităţilor sportive, precum şi lucrări de amenajare a unor parcuri şi spaţii de joacă din Târgu-Mureş. Toate licitaţiile organizate de primăria condusă de Dorin Florea nu au fost electronice şi au avut doar un singur ofertant – Energoplus, uneori în asociere cu alte firme.

Afacere 900.000 de euro pe parcuri pentru copii(probabil de aici furnizarea și de bănci din Italia, țară dragă lui Borșan)
Anunt de atribuire numarul 115740/08.10.2011

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 121850 / 25.05.2011

Denumire contract: Furniz si montare de echip. de joaca, mobilier urban tip banci si alte echip. destinate activitatilor sportive si lucr. de amenajare a unor parcuri si spatii de joaca din Mun Tg Mures

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Furniz si montare de echip. de joaca, mobilier urban tip banci si alte echip. destinate activitatilor sportive si lucr. de amenajare a unor parcuri si spatii de joaca din Mun Tg Mures

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Municipiul Tirgu Mures

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Furniz si montare de echip. de joaca, mobilier urban tip banci si alte echip. destinate activitatilor sportive si lucrari de amenajare a unor parcuri si spatii de joaca din Mun Tg Mures.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34928400-2 – Mobilier urban (Rev.2)

37535200-9 – Echipament pentru terenuri de joaca (Rev.2)

45212120-3 – Lucrari de constructii de parcuri tematice (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

3,943,849 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Criterii Pondere

1. Pretul ofertei 75 %

Descriere:

2. Propunere Tehnica 25 %

Descriere:

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2011/S101-165723 din 26.05.2011

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 254 Denumirea: Furnizare si montare echipamente de joaca, mobilier urbantip banci si alte echipamente destinate ace

V.1) Data atribuirii contractului 8/5/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC ENERGOPLUS SRL (lider al asocierii dintre SC ENERGOPLUS SRL,SC SENIN PRODEXP SRL SI SC LAVITEX PROD SRL)

Adresa postala: str.Budiului nr.95 , Localitatea: Tg.Mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0365-882228 , Fax: 0365-882228

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu