luni, 23 aprilie 2012

ARHIGRAF câștigă 145.000 de lei de la Primăria Sângeorgiu de Mureș pentru proiectare tehnică


ARHIGRAF câștigă 145.000 de lei de la Primăria Sângeorgiu de Mureș pentru proiectare tehnică
Cum e an de criză, până și în Sângeorgiu de Mureș se muncește de zor pe banii lor și pe firmele altora. E și an electoral, așa că electoratul trebuie momit cu ceva…

Anunt de atribuire numarul 150717/12.04.2012


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


Primaria Sangeorgiu de Mures
Adresa: Str. Principala, Nr. 166 , Localitatea: Sangeorgiu de Mures , Cod postal: 547530 , Mures , Romania , Email: singmures@cjmures.ro , Tel.: 0265318026 , Fax: 0265318025


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA


II.1) Denumire contract ”Reabilitare, modernizare drumuri comunale” si ”Constructie cresa" in loc. Sing. de Ms, jud. MS
II.2) Obiectul contractului Proiect tehnic ?i asisten?a tehnica pentru: ”Reabilitare, modernizare drumuri comunale in loc. Singeorgiu de Mures, jud. Mures” si ”Constructie cresa in loc. Singeorgiu de Mures, jud. Mures” in cadrul proiectului integrat „Reabilitare modernizare drumuri comunale in loc. Singeorgiu de Mures, Jud. Mures”, „Cresa Singeorgiu de Mures, Jud. Mures” ?i „Achizitionarea de echipamente pentru caminul cultural precum si achizitia de costume traditionale” - proiect finantat prin FEADR Masura 322, Renovarea, Dezvoltarea Satelor, Imbunatatirea Serviciilor de Baza pentru Economia si Populatia Rurala si punerea in Valoare a Mostenirii Rurale
II.3) Tip contract Servicii
II.4) CPV 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
II.6) Invitatie de participare 306675/27.07.2011 14:23


Sectiunea III: ATRIBUIRE


III.1) Numar de oferte primite 4
Valoare estimata totala 286,961 RON
III.2) Lista contracte

151/P / 14.09.2011 145,000 RON

Castigator:
ARHIGRAF S.R.L. RO 6030957 Str. Secuilor Martiri, bl. 2B, ap.2, Targu Mures, 540134, Mures

Total (fara TVA): 145,000 RON

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu