luni, 14 noiembrie 2011

Criza e pentru proşti: Contrascom şi Aspharom primesc, prin mila Primăriei Târgu-Mureş, construcţii străzi de peste 24 de milioane de lei (aproape 6

Criza e pentru proşti: Contrascom şi Aspharom primesc, prin mila Primăriei Târgu-Mureş, construcţii străzi de peste 24 de milioane de lei (aproape 6 milioane de euro!)

Belvedere se dovedeşte belle afacere la Târgu-Mureş în mandatul lui Florea, nu doar pentru că aici construieşte un abonat, atins, se pare de criză. Primăria pe care o conduce D.F. ajunge să facă afaceri de multe milioane de euro cu Constrascomul lui Benţa, fie de reabilitări termie, fie de reparaţii în Cetate, fie lucrări străzi pentru că nu poţi lăsa dezvoltatorul imobiliar fără străzi, nu-i aşa? Ce criză, băieţii de deştepţi fac ce trebuie făcut în an de criză, preelectoral şi de stabilit cine poate sponsoriza partidul. DNA, verifici, dacă te-ai apucat să faci ordine în mafia portocalie din alte oraşe, şi afacerile prin Primăria Târgu-Mureş şi aşa-numiţii sponsori la FCM dintre abonaţii la banul public pe firme care le-au aparţinut sau le mai aparţin pedeliştilor?

Anunt de atribuire numarul 117287/03.11.2011

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Farcasan Rodica , Tel. 0265-268330 , Email: rfarcasan@tirgumures.ro , Fax: 0265-260571 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Strazi in cartierul Belvedere Tg.Mures

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: cartierul Belvedere Tg.Mures

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

LUCRARI DE CONSTRUCTIE DRUMURI

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45233226-9 – Lucrari de constructii de drumuri de acces (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

24,499,616 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

* Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 70986 Denumirea: lucrari strazi in cartierul Belvedere Tg.Mures

V.1) Data atribuirii contractului 10/26/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC CONTRANSCOM BENTA SA lider in asocierea cu SC ASPHAROM SRL

Adresa postala: STR. MURESULUI NR.1 , Localitatea: NAZNA , Cod postal: 547526 , Romania , Tel. 0265-320548 , Fax: 0265-320549

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 24499616.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 24499616.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul juridic si contencios administrativ

Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

28.10.2011 14:09

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu