miercuri, 16 noiembrie 2011

Romabelt câştigă la Primăria PDL de Turda

Romabelt câştigă la Primăria PDL de Turda

O firmă din Mureş, condusă de numiţii Losonczi, ia o căruţă de bani la o afacere prin primărie PDL de Turda. Ce frapează este numărul firmelor înscrise la licitaţie, ceea ce nu se întâmplă la licitaţiile primăriei PDL din Târgu-Mureş, acolo unde câştigă şi firme cunoscute ca fiind înfiinţate de pedelişti, conduse de pedelişti sau puse pe alt nume de pedelişti sau, în alt caz, se câştigă pe firme ale inşilor milogi români care trăiesc doar din banul public şi mila şefului de partid şi care se asociază pentru a pune mâna pe… mălai

Anunt de atribuire numarul 117767/11.11.2011

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 127819 / 08.08.2011

Denumire contract: Reabilitarea, modernizarea si eficientizarea energetica a Colegiului National Mihai Viteazul, Turda

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL TURDA(PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA)

Adresa postala: P-TA 1 DECEMBRIE 1918, NR. 28 , Localitatea: Turda , Cod postal: 401184 , Romania , Punct(e) de contact: FLOARE BUDUSAN , Tel. 0264313160 , Email: licitatii.budusan@yahoo.com , Fax: 0264317081 , Adresa internet (URL): www.primturda.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Reabilitarea, modernizarea si eficientizarea energetica a Colegiului National Mihai Viteazul, Turda

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Colegiului National Mihai Viteazul, Turda, jud Cluj, Str,Dr.I.Ratiu 111

Codul NUTS: RO113 - Cluj

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Se vor realiza lucrari de reabilitare a cladirii Colegiului National Mihai Viteazul , inclusiv cladire cantina si sala sport

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

45300000-0 - Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)

45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

4,174,877 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

10.607

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 14898 Denumirea: executia de Lucrari pentru “Reabilitarea, modernizarea si eficientizarea energetica a Colegiului Nat

V.1) Data atribuirii contractului 10/26/2011

V.2) Numarul de oferte primite 9

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

S.C. ROMABELT IMPORT-EXPORT SRL

Adresa postala: str. Avram Iancu nr. 68/1 , Localitatea: Targu - Mures , Cod postal: 540091 , Romania , Tel. 0265215218 , Fax: 0265215218

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 5965034.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 4174877.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Organismul competent pentru procedurile de mediere

CURTEA DE APEL CLUJ

Adresa postala: Piata Stefan cel Mare nr. 1 , Localitatea: luj-Napoca , Cod postal: 400133 , Romania , Tel. 0264/504.300 , Email: curtecj@just.ro , Fax: 0264/ 504.313 , Adresa internet (URL): www.curteadeapelcluj.ro

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic Primaria Turda

Adresa postala: P-ta 1 Decembrie 1918 , nr 28, jud Cluj , Localitatea: Turda , Cod postal: 401184 , Romania , Tel. 0264-313160 , Fax: 0264-317081

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

08.11.2011 09:53

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu