sâmbătă, 12 noiembrie 2011

SC PLANWERK SRL, din Cluj-Napoca, primeşte 62.000 de lei prin Primăria Târgu-Mureş

SC PLANWERK SRL, din Cluj-Napoca, primeşte 62.000 de lei prin Primăria Târgu-Mureş

Cum e obiceiul la pedelişti, firma care câştigă la o primărie PDL musai să câştige şi la alte primării PDL, exemple fiind cu nemiluita, pornind de la salubrizarea lui Prigoană (Ploieşti, Luduş ş.a.m.d.) şi terminând cu SC Planwerk, o obişnuită a primăriei Cluj-Napoca, cea atât de încercată de DNA după escrocheriile primarului portocaliu lăsat de Boc să…conducă. Aşadar, servicii de consultanţă şi arhitectură de 62.000 de lei pentru Piaţa teatrului care a fost lăsată în paragină de nesimţiţii din primărie, pentru a se da sute de mii de euro în an preelectoral pe firme fără concurenţă, dintre care unele abonate la banul public sau ale camarilei. Doar aici, în 2 ani, s-au cheltuit peste 200.000 de euro pentru patinoar în aer liber, peste 100.000 de euro pentru corpuri de iluminat, cam 125.000 de euro pentru mobilier, ca să nu mai spunem de afacerile cu spart beton, pus asfalt şi pişcoturi, tras canale şi cabluri, ceea ce face, probabil, ca cele Piaţa Teatrului din Târgu-Mureş să fie locul în care s-au cheltuit cei mai mulţi bani, raportat la suprafaţa vizată.

Anunt de atribuire numarul 117278/02.11.2011

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Farcasan Rodica , Tel. 0265-268330 , Email: rfarcasan@tirgumures.ro , Fax: 0265-260571 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Actualizarea proiectului Modernizare Piata Teatrului, Tg.Mures

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica

Locul principal de prestare: piata Teatrului Tg.Mures

Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

actualizare proiectului Modernizare Piata Teatrului

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

62,201 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

* Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 66703 Denumirea: Actualizarea proiectului Modernizare Piata Teatrului

V.1) Data atribuirii contractului 9/14/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC PLANWERK SRL

Adresa postala: str. George Clemenceau nr.3 , Localitatea: CLUJ NAPOCA , Cod postal: 400021 , Romania , Tel. 0264-439488 , Fax: 0264-439472

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 62904.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 62201.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-262010

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-262010

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul juridic si contencios administrativ

Adresa postala: P-ta Victoriei nr. , , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265-268330

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

28.10.2011 13:29

« Aceasta licitatie a fost vizualizata de 1 ori »

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu