duminică, 4 septembrie 2016

Hoții lui Florea, un nou atac la banii publici pentru abonații români, la cinematograful ArtaHoții lui Florea, un nou atac la banii publici pentru abonații români, la cinematograful Arta
Pentru banditul mare PNL și primărie, Arta e locul afacerilor etnice pe abonații bulibașei. După câțiva ani, bandiții lui Florea vor reconfigurare, adică dedicație din bani publici pe clienții lor etnici, ca de obicei, români verzi!
Ca idee despre cât vă costă cinema Arta de la banditul etnic numărul 1 al Târgu-Mureșului pentru subordonatul nenorocit Borșan:
Anunt de atribuire numarul 116222/13.10.2011

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 123183 / 09.06.2011
Denumire contract: Reparatii, recompartimentari si dotari in vederea refunctionalizarii Cinematografului Arta din Mun. Tirgu MuresSectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii, recompartimentari si dotari in vederea refunctionalizarii Cinematografului Arta din Mun. Tirgu Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Tirgu Mures, Cinematograful Arta, P-ta Trandafirilor
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de renovare, recompartimentari si reparatii in vederea refunctionalizarii salii de spectacole a Cinematografului Arta din Tirgu Mures si dotarea acestuia cu doua sisteme digitale cinema 2D/3D dp 12 m si un sistem digital 2D/3D DP 14 m.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)
32321100-0 - Aparatura video si cinematografica (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1,977,032 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 75 %
Descriere:
2. Propunerea tehnica 25 %
Descriere:


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S112-184638 din 11.06.2011SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 262 Denumirea: Reparatii,recompartimentari si dotari in vederea refunctionalizarii cinematografului Arta
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COMSIS SERVICE SRL lider al asocierii dintre SC ENERGOPLUS SRL,SC COMSIS SERVICE SRL si SC AVITECH CO SRL
Adresa postala: Calea Turzii, nr.295 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400562 , Romania , Tel. 0264-598777 , Fax: 0264-598777


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1979612.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1977032.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Adresa: P-ta Victoriei nr. 3, , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330, , Fax: 0265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2011 14:17     Cinefilii târgumureşeni vor avea parte, peste câteva zile, de o surpriză plăcută. Aceasta vine chiar din partea conducerii cinematografului „Arta", care a decis să reconfigureze spaţiul destinat vizionării filmelor artistice. „În principal, este vorba de mărirea spaţiilor  de acces, care va conduce, inevitabil, şi la sporirea gradului de confort, inclusiv accesul facil la locul ce urmează a fi ocupat de către spectator. Desigur, au fost luate în calcul şi încadrarea în normele europene ţinându-se cont de recomandările Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Iubitorii celei de-a 7-a artă se vor putea reîntoarce în sala Arta în cca 2 săptămâni, termenul prevăzut pentru reabilitare. Acestea fiind spuse, nu ne rămâne altceva de făcut decât să-i invităm pe cinefili să vizioneze producţiile artistice, într-o sală modernă, cochetă, care îmbină bunul gust cu un confort ambiental deosebit", a declarat Claudiu Maior, consilierul primarului.


II.1) Denumire contract lucrari de “Reparatii si refunctionalizare zona adiacenta, cai de acces si holuri la Cinematograful Arta”
II.2) Obiectul contractului lucrari de “Reparatii si refunctionalizare zona adiacenta, cai de acces si holuri la Cinematograful Arta”
II.3) Tip contract Lucrari
II.4) CPV 45233260-9 - Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut
II.6) Invitatie de participare 331998/19.07.2012 09:49


Sectiunea III: ATRIBUIRE


III.1) Numar de oferte primite 2
Valoare estimata totala 524,194 RON
III.2) Lista contracte

309 / 24.09.2012 512,265 RON

Castigator:
S.C. SMARTCON IDEAL S.R.L., lider al asocierii dintre S.C. SMARTCON IDEAL S.R.L., si S.C. TROVAINSTAL S.R.L., RO30036731 Strada Rozelor, nr. 1/A, Targu-Mures, 540331, Mures

Total (fara TVA): 512,265 RON

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu