marți, 6 septembrie 2016

În atenția DNA Târgu-Mureș o posibilă hoție cu dedicație a etnicului pentru abonatul RedatronicÎn atenția DNA Târgu-Mureș o posibilă hoție cu dedicație a etnicului pentru abonatul Redatronic
Redatronic suge din greu cu Florea în primărie și până când DNA caută nivelul reparațiilor de calculatoare în școli și toate asocierile de sute de mii de euro, urmate de sponsorizarea…Primăriei la gunoiul de concert Iglesias cu contribuția/obolul/mita/pomana firmelor abonate și cu etnicii români necesari, ia caută afacerea instalație de traducere și vezi, tu, DNA Târgu-Mureș care ai bandiții din primărie prinși până și cu hoții pe PFA de sectant nenorocit, cum e cu garanția penalului din primărie. 
Abonamentele dedicate pentru Redatronic:

Afacere pe abonata Redatronic. Desigur, prin grija afaceriștilor din Primăria Târgu-Mureș, numiții impropriu...edili! 70.000 de euro pe reparații copiatoare și pentru...consumabile!Afacere pe abonata Redatronic. Desigur, prin grija afaceriștilor din Primăria Târgu-Mureș, numiții impropriu...edili! 70.000 de euro pe reparații copiatoare și pentru...consumabile!
Nu e an făcă niscaiva afaceri pe Redatronic, firmă abonată la primăria lui Florea. Până când verifică cineva ce afacere e asta și care e valoarea reală, șmecherașii din primărie decontează peste 70.000 de euro pe reparații copiatoare și consumabile! Urmează pentru bandiții din primărie afacerea reparații calculatoare de vreo 80.000 de euro și pentru reparații televizoare și telecomenzi, ca și în anii trecuți sau alea sunt afaceri doar de an electoral?
Anunt de atribuire numarul 163848/10.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: +40 0265268330 , Fax: +04 0365801856
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II.1) Denumire contract Servicii de intretinere, reparatii a copiatoarelor si asigurarea cu materiale consumabile
II.2) Obiectul contractului Servicii de intretinere, reparatii a copiatoarelor si asigurarea cu materiale consumabile
II.3) Tip contract Servicii
II.4) CPV 50313100-3 - Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
II.6) Invitatie de participare 337744/19.10.2012 09:58
Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1) Numar de oferte primite 2
Valoare estimata totala 241,935 RON
III.2) Lista contracte
267 / 27.11.2012 241,935 RON
Castigator:
S.C. REDATRONIC SERV S.R.L., RO4948402 str. Liviu Rebreanu, nr. 11, Targu-Mures, 540015, Mures
Total (fara TVA): 241,935 RON
Alte afaceri ale șmecheraților din primărie pe Redatronic:
1)    Afacerea de 200.000 de euro
Anunt de atribuire numarul 126930/27.07.2012
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 134984 / 25.04.2012
Denumire contract: Servicii de intretinere si revizii tehnice a retelelor si echipamentelor de calculatoare si furnizare de materiale consumabile si piese de schimb din cadrul unitatilor de invatamant din Municipiul Targu-Mures
Tip legislatie: OG 34
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: DAN IOANA , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere si revizii tehnice a retelelor si echipamentelor de calculatoare si furnizare de materiale consumabile si piese de schimb din cadrul unitatilor de invatamant din Municipiul Targu-Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 – Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul unitatilor de invatamant din Municipiul Targu-Mures
Codul NUTS: RO125 – Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere si revizii tehnice a retelelor si echipamentelor de calculatoare si furnizare de materiale consumabile si piese de schimb din cadrul unitatilor de invatamant din Municipiul Targu-Mures
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50300000-8 – Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)
30125000-1 – Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)
30125100-2 – Cartuse de toner (Rev.2)
30125110-5 – Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
50312000-5 – Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
945,034 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2012/S83-136411 din 28.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 244 Denumirea: Servicii de intretinere si revizii tehnice a retelelor si echipamentelor de calculatoare si furnizar
V.1) Data atribuirii contractului 09.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. REDATRONIC SERV S.R.L. (lider al asocierii dintre SC REDATRONIC SERV S.R.L. si SC INDECO SOFT SRL)
Adresa postala: str. Liviu Rebreanu, nr. 11 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540015 , Romania , Tel. +40265-261282 , Fax: +40365-407942
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 945034.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii vor depune proiect contract semnat si stampilat. – Plata se va efectua in termen de 180 de zile de la data emiterii facturilor. Plata se va face pe baza creditelor de angajament in limita creditelor bugetare aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Targu-Mures, pentru anul 2012. Facturile pentru abonamentul de intretinere lunara vor fi obligatoriu insotite de Procesul Verbal prin care se atesta efectuarea intretinerii pe baza unui borderou semnat de utilizatorii echipamentelor. Facturile pentru consumabile si piese de schimb vor fi insotite de devizele de reparati si de procesele verbale de predare primire semnate de catre beneficiar. – In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim/total, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut/total oferta. -Durata contractului : 12 luni de la incheierea contractului. -Garantia pentru subansamblurile inlocuite va fi de 12 luni, dar nu mai mica decat garantia acordata de producator. -Garantia pentru produsele furnizate va fi cea acordata de producator. -Livrarea consumabilelor si a pieselor de schimb se va face in termen de maxim 24 de ore de la comanda beneficiarului. -Constatarea defectiunilor se va face in maxim 2 ore de la sesizarea incidentului de catre beneficiar -Prestatorul va restabili functionarea echipamentelor defecte intr-un interval de maxim 24 de ore de la sesizarea incidentului de catre beneficiar. -In cazul unei notificari in legatura cu modul de functionare a echipamentelor reparate, prestatorul se va prezenta in termen de maxim 2 ore la sediul beneficiarului pentru a constata defectiunea si o va remedia pe loc, fara costuri suplimentare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265-268330 , Fax: +40 265-260813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2012 08:58
2) afacerea de 30.000 de euro
Anunt de atribuire numarul 85304/11.06.2010
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 97021 / 31.03.2010
Denumire contract: “Materiale consumabile si piese de schimb pentru echipamentele de calcul din cadrul unitatilor de invatamant si revizia si intretinerea acestora”
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
primaria Municipiului Tirgu-mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: targu mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
“Materiale consumabile si piese de schimb pentru echipamentele de calcul din cadrul unitatilor de invatamant si revizia si intretinerea acestora”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Tirgu mures si sediul institutiilor de invatamant.
Codul NUTS: RO125 – mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
“Materiale consumabile si piese de schimb pentru echipamentele de calcul din cadrul unitatilor de invatamant si revizia si intretinerea acestora”
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125100-2 – cartuse de toner (Rev.2)
30125000-1 – Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)
30125110-5 – Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
50321000-1 – Servicii de reparare a computerelor personale (Rev.2)
50322000-8 – Servicii de intretinere a computerelor personale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1,240,629 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S65-097282 din 02.04.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 139 Denumirea: Furnizare consumabile si piese de schimb calculatoare scoli
V.1) Data atribuirii contractului 6/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC REDATRONIC SERV SRL
Adresa postala: str.Liviu Rebreanu, nr.11 , Localitatea: Tirgu mures , Cod postal: 540015 , Romania , Tel. 0265-264885
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1260504.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1240629.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Tirgu-mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei, nr.3 , Localitatea: Tirgu mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268.330 , Fax: 0265- 260.813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2010 09:24
Citeste mai mult: „Redatronic” concurează singură şi câştigă 1,24 milioane de lei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu