joi, 18 mai 2017

Ședință de CL cu mai multe golănii vrute de banditul mare din Primăria Târgu-MureșȘedință de CL cu mai multe golănii vrute de banditul mare din Primăria Târgu-Mureș
…pornind de la centrală termică pentru Darina, cu netotul distrugând trotuarul înainte să primească votul prostimii din CL, cunoscute îndeosebi ca slugile inepte ale lui Florea, cu afaceri pe primărie sau partid. Insta Grup e alt nume magic pentru banditul din primărie, căutați dedicațiile porcului, transparența cheltuielior e o glumă, mai ales după ce bandiții din primărie au pierdut peoces în prima instanță cu consilierul POL, exact pentru cheltuirea banilor în sistem mafiot, fără să se raporteze dedicațiile pe guriști români și maghiari, îndeosebi abonați la gunoiul audio al lui Cătană TV, iar ideea de campus e binevenită porcilor subordonați în PNL, PSD și primărie, scursurile cu termopane, mansardări, reparații mobilier și alte pomeni românești ca pentru porc român fomist. Iar închirierea bazinului pentru care porcul aq cheltuit 200.000 de euro cadou pe Pușcaș cu firma special înființată, Protecting People, e bomboana de pe coliuvă. Să facă porcul liberal vreo  5 lei încasări pe zi și să justifice actul mafiot de a pune 400 de părinți să semneze pentru găinăria cu balonul, iar românii și maghiarii s-au executat, din frica mafiei românești și de primărie!

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1503 din 12 mai 2017 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 18 mai 2017, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoareaO R D I N E    D E    Z I :1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială”, str. Cdin Hagi Stoian, fn Proprietari - Beneficiari: Nicoară Daniel şi Nicoară Loredana.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu servicii de interes general, activităţi productive mici, nepoluante, locuinţe de serviciu”, str. Gh.Doja, nr.62-64 Iniţiator/proprietar/beneficiar : SC"MULTINVEST"SRL.

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal - reconformare zonă din UTR"LM"- subzona mixtă conţinând locuinţe individuale şi colective mici şi activităţi productive şi de servicii compatibile cu locuirea în UTR"L1z"- zonă locuinţe colective medii situate în ansambluri preponderent rezidenţiale, pentru construire blocuri de locuinţe", cu regulamentul local de urbanism aferent, Strada  Regele Ferdinand, fnr.Iniţiatori: SC”Maco Construct” SRL şi  Dîmbean Ovidiu.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor suprafeţe adiacente imobilului aparţinând SC LM CLAUS SRL.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 17,33 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş, către Suciu Florin şi Suciu Maria.

6. Proiect de hotărâreprivind concesionarea directă către SC Narida SRL a terenului  în suprafaţă de 515,57 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

7. Proiect de hotărâreprivind concesionarea directă către SC Insta Grup SRL a terenului  în suprafaţă de 205 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

8. Proiect de hotărâreprivind concesionarea directă către Stoica Marian şi soţia Stoica Maria Daniela a terenului  în suprafaţă de 782,94 mp aparţinând Municipiului Tîrgu-Mureş

9. Proiect de hotărâre  privind reînnoirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare ale unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate.

11. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureș în vederea deplasării la Budapesta/Ungaria, în perioada 1–3 iunie 2017.

12. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Zalaegerszeg / Ungaria, în perioada 7-11 iunie 2017

13. Proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Tîrgu Mureş” unor personalităţi ale oraşului cu ocazia Zilelor Tîrgumureşene.

14. Proiect de hotărâre  privind  revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 43 din data de 10.02.2017 cu privire la îndeplinirea prevederilor art. 22 lit. a din OMENCS nr. 5777/2016 în privinţa realizării proiectului de reţea şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul şcolar 2017-2018.

15. Proiect de hotărâre  privind modificarea Anexei II din H.C.L. 349/2013 cu referire la “Regulamentul de autorizare, organizare, atribuire în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Tîrgu Mureş” prin desfiinţarea staţiei de taxi “Palatul Culturii” şi redistribuirea locurilor permanente de aşteptare a autovehiculelor care execută transportul în regim de taxi.

16. Proiect de hotărâre  privind trecerea unui teren în suprafaţă de    37 mp din Tîrgu Mureş, str. Pomilor nr.2, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Conţiu Vasile şi soţia Conţiu Ana Emilia şi Cozoş Petru-Vlad şi soţia Cozoş Cornelia-Simona.

17. Proiect de hotărâre  privind trecerea cotelor din drumul în suprafaţă de 4572 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Demian Iosif şi soţia Demian Ana cu cota de 58/4572 (cota actuală 406/30004) şi Grama Emil-Ioan şi soţia Grama Andreia Gabriela cu cota de 52/4572 (cota actuală 364/30004).

18. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 2800 mp din Tîrgu Mureş, str. Hints Ottó, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Gaşpar Viorel şi soţia Gaşpar Elena.

19. Proiect de hotărâreprivind trecerea unor terenuri în suprafaţă totală de  2569 mp din Tîrgu Mureş, str. Hints Ottó, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Tako Eniko.

20. Proiect de hotărâreprivind trecerea  cotelor din drumul în suprafaţă de 4572 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

21. Proiect de hotărâreprivind monitorizarea câinilor existenți în zonele defavorizate ale Municipiului, cum ar fi str. Păşunii (Valea Rece), str. Fânaţelor (Besa), străzile  Dealului, Băneasa, Barajului.

22. Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliu local nr. 216/2014 privind reglementarea situaţiei amplasamentelor situate pe domeniul public/privat al municipiului Tîrgu Mureş în vederea desfăşurării de activităţi economice.

23. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor locații pentru artă stradală în municipiul Tîrgu Mureș.

24.  Proiect de hotărâre privind accesul liber şi gratuit în curţile şi pe terenurile de sport aparţinând şcolilor primare, gimnaziale şi liceale.

25. Proiect de hotărâre privind transparenţa cheltuirii bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş.

26. Proiect de hotărâre privind inscripționarea bilingvă (română și maghiară) în unitățile de învățământ din municipiul Tîrgu Mureș.

27. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru analizarea oportunităţii construirii unui campus şcolar modern la Tîrgu Mureş

28. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al municipiului Tîrgu Mureş.

29. Proiect de hotărâre  de  modificare a anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local nr. 10 din data de 28 iulie 2016 privind aprobarea preţului maxim de pornire la licitaţie, a exploatării şi transportul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2016, din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş.

30. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantității masei lemnoase care urmează a fi recoltată în anul 2017 din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureș și modul de valorificare a acestuia.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior (APV 6912) ce urmează a fi recoltată în anul 2017, din fondul forestier proprietate a Municipiul Tîrgu Mureș.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2017, precum şi lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş.

33. Proiect de hotărâreprivind aprobarea preţului maxim/de referinţă/ de pornire a  licitaţiei în vederea exploatării şi transportul masei lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2017, din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş.

34. Proiect de hotărâre privind închirierea a ½ din Bazinului Olimpic, din Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”, Clubului C.S. TORPI MS.

35. Proiect de hotărâreprivind  revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 134 din 06.04.2017 cu privire la asocierea între Municipiul Tîrgu Mureş şi SC Administraţie şi Turism SRL.

36. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Tîrgu Mureş şi SC Administraţie şi Turism SRL.

37. Proiect de hotărâreprivind aprobarea unor  rectificări  în Registrul de carte funciară a situaţiei unor imobile-terenuri, proprietate publică, concesionate către SC Administrator Imobile şi Pieţe SRL.

P R I M A R
dr. Dorin Florea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu