duminică, 4 decembrie 2011

Şmecherii banilor publici vor comasarea alegerilor, pentru a face... economie, după ce au făcut praf 3 ani banii în folosul firmelor lor


Şmecherii banilor publici vor comasarea alegerilor, pentru a face... economie, după ce au făcut praf 3 ani banii în folosul firmelor lor

Şmecherii banului public vor să facă economie. După ce 3 ani, în România, s-au cheltuit enorm pentru pişcoturi, patinoare, stadioane, coşuri de gunoi, asfaltări, reparaţii şcoli, transport terestru al primăriilor, publicitate inutilă, izolări termice şi s-au distrus societăţile de termoficare, şmecheraşii de la putere vor să facă...economie. În realitate, intenţia este să se facă rost de niscaiva bani înainte de alegeri, cu destinaţie firme PDL, plus să se folosească mafia locală, recte administraţia publică de partid pe post de locomotivă la alegerile generale. Să fim serioşi, nişte indivizi care au făcut praf banii publici cu nesimţire, pe firmele PDL şi pe rubedeniile derbedeilor, nu pot veni să spună că vor să facă economie, ca şi cum, de exemplu, falimentarii de la TVR, ar veni în faţa poporului - cu cele 40 de milioane de euro pierderi - şi ar propune program de 3 ore zilnic, ca să se facă... economie!

R O M Â N I A

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

BULETIN INFORMATIV

Nr. 440 din 2 decembrie 2011

M.A.I. supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat în anul 2012, precum şi pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215∕2001

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerului Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat în anul 2012, precum şi pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215∕2001.

Având în vedere impactul negativ al costurilor alegerilor locale asupra exerciţiului financiar al bugetelor locale, prin prezentul proiect se propune ca alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale să se desfăşoare simultan cu alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, la o dată ce va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului. Astfel, alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale vor beneficia de accesul la o infrastructură electorală comună (birouri electorale, liste electorale, ştampile, logistică) cu cele parlamentare.

Cheltuielile pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor din anul 2012 se vor suporta de la bugetul de stat.

Desfăşurarea concomitentă a alegerilor generale va presupune o infrastructură electorală comună (birouri electorale, liste electorale, ştampile, logistică), iar costurile de personal ar fi înjumătăţite, de la 43 la circa 22 milioane euro, ca urmare a înfiinţării şi funcţionării unor birourilor electorale ale secţiilor de votare comune.

"În cadrul discuţiilor pe care le-am avut cu primarii s-a desprins ideea că această comasare a alegerilor în anul 2012 este oportună, deoarece se vor economisi zeci de milioane de euro. Sumele pe care le vom economisi, organizând un singur tur de scrutin, vor fi redirecţionate către zona de investiţii", a declarat ministrul Traian Igaş.

În condiţiile în care, în prezent, alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale se organizează potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar alegerile pentru Parlamentul României se organizează potrivit Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul proiect se propune şi suspendarea aplicării, până la data publicării rezultatelor alegerilor din anul 2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarelor acte normative:

- Titlul I şi anexa la titlul I din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor primelor două teze ale art. 13 alin. (1), art. 62 – 65, art. 75 alin. (1) şi a dispoziţiilor referitoare la constituirea birourilor teritoriale judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente;

- Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, prin prezentul proiect se propune şi modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, [respectiv a art. 29 alin. (1) şi art. 88 alin. (1)] astfel încât numărul membrilor fiecărui consiliu local şi fiecărui consiliu judeţean să se stabilească în funcţie de numărul locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului raportat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor la data de 1 ianuarie a anului în care se desfăşoară alegerile.

În vederea implementării dispoziţiilor prezentului proiect vor fi elaborate următoarele acte normative:

- hotărâre a Guvernului pentru stabilirea datei alegerilor din 2012, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Autorităţii Electorale Permanente;

- hotărâre a Guvernului pentru delimitarea şi numerotarea colegiilor uninominale, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Autorităţii Electorale Permanente;

- hotărâre a Guvernului pentru stabilirea bugetul necesar pregătirii, organizării şi desfăşurării alegerilor din 2012 şi cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acestora;

- hotărâre a Guvernului pentru aprobarea, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, a următoarelor documente

a) calendarul operaţiunilor electorale;

b) măsurile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor;

c) modelele buletinelor de vot;

d) modelele listelor electorale;

e) modelul listei susţinătorilor;

f) modelul listei membrilor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

g) modelul ştampilelor electorale;

h) modelul listei candidaţilor pentru consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

i) modelele propunerilor de candidatură pentru Camera Deputaţilor, Senat, primari şi preşedinţi ai consiliilor judeţene;

j) modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii;

k) modelul declaraţiei de renunţare la candidatură;

l) modelele certificatelor doveditoare al alegerii;

m) modelul timbrului autocolant.

- hotărâre a Guvernului pentru aprobarea, la propunerea Institutului Naţional de Statistică şi a Autorităţii Electorale Permanente, a modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării;

- hotărâri şi instrucţiuni ale Autorităţii Electorale Permanente.

La elaborarea prezentului proiect de lege au participat reprezentanţi ai direcţiilor/structurilor cu atribuţii în domeniul electoral din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, împreună cu reprezentanţi ai Autorităţii Electorale Permanente, ai Ministerului Justiţiei, ai Institutului Naţional de Statistică şi ai Ministerului Afacerilor Externe.

Elemente de background

În prezent, alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale se desfăşoară potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar alegerile pentru Parlamentul României în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 63 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor şi Senatul României sunt alese pentru un mandat de 4 ani, iar în conformitate cu prevederile art. 70 alin. (1) din Constituţie, deputaţii şi senatorii intră în exerciţiul mandatului la data întrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub condiţia validării şi depunerii jurământului.

Legea fundamentală prevede, de asemenea, la art. 63 alin. (3), că Parlamentul nou ales se întruneşte la convocarea Preşedintelui României în cel mult 20 de zile de la alegeri.

Conform art. 121 alin. (1) şi art. 122 alin. (2) autorităţile administraţiei publice locale (consilieri locali, primari, consilieri judeţeni, preşedintele consiliului judeţean) sunt aleşi în condiţiile legii.

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte durata mandatului aleşilor locali la 4 ani, cu precizarea că mandatul aleşilor locali se exercită până la data depunerii jurământului de către noii aleşi locali, fără a fi indicat un termen precis pentru depunerea jurământului în raport cu expirarea termenului de 4 ani.

În anul 2008, costul total al organizării alegerilor locale şi parlamentare a fost de circa 80 de milioane de euro, cea mai mare pondere în structura costurilor având-o cheltuielile de personal, cu 54%.

În condiţiile economice actuale, majoritatea autorităţilor administraţiei publice locale este afectată de constrângeri bugetare, care pot periclita organizarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din cursul anului 2012.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

*

* *

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail adresele de e-mail: catalina.oana@mai.gov.ro şi cristian.petraru@mai.gov.ro, până la data de 12.12.2011.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu