miercuri, 21 decembrie 2011

Bugetul Târgu-Mureşului văduvit din nou de băieţi deştepţi care lucrează înainte de alegeri: 520.000 de lei estimare pentru etapa III furnizare şi mon

Bugetul Târgu-Mureşului văduvit din nou de băieţi deştepţi care lucrează înainte de alegeri: 520.000 de lei estimare pentru etapa III furnizare şi montare corpuri de iluminat pentru locul de îngropat banii a.k.a. Piaţa Teatrului

Nesimţiţii care nu au făcut nimic 2,3,4 mandate sau o jumătate de mandat, interval depinzând dacă insul a fost inventat şi omenit de şmecherul de partid sau doar ales etnic, s-au găsit să facă toate licitaţiile pământului înainte de alegeri. Desigur, vom vedea la anul osanalele celor care votează doar etnic şi nu văd puturoşenia de 2,3,4 mandate şi hărnicia impusă de criza de la firme private şi ameninţarea apropierii alegerilor şi a strângerii de contribuţii la partid. Pentru ceea ce urmează bugetul local va deveni mai sărac cu 120.000 de euro, iar nişte firme abonate sau nu, de partid sau nu şi cotizante sau nu vor avea ceva de lucru.

invitatia numarul 318602

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Cod de identificare fiscala: 4322823

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

Telefon: 0265-268330

Fax: 0365-801856

Detaliu invitatie

Denumire invitatie: Furnizare si montare de sisteme de iluminat Piata Teatrului – etapa III

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

CPV: 31527260-6 – Sisteme de iluminat (Rev.2)

Tip contract: Furnizare

Obiectul contractului: Furnizare si montare de sisteme de iluminat Piata Teatrului – etapa III

Stare procedura: In Desfasurare

Data publicarii: 15.12.2011 11:23

Data limita de depunere a ofertelor: 04.01.2012 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Tirgu Mures, P-ta Victoriei nr. 3, cam 13 (registratura)

Data si ora deschiderii ofertelor: 04.01.2012 11:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Municipiul Tirgu Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45

Limba de redactare a ofertei: Romana

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

Tip Autoritate: Sectorial: Nu

Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

Valoare estimata: 520,378 RON

Criterii de calificare: Decl. priv.eligib.; Decl. priv. neicadrarea in prev. art. 181 din OUG nr. 34/2006; Decl. priv. neincadrarea in prev. art. 69^1 din OUG nr. 34/2006; Cert. de particip. la licit. cu of. independ.; Cert. constat. de la Bug. de Stat; Cert. constat. de la Bug. Local; Cert. constat. de la ORC; Cifra medie de afaceri anuala aferenta ultimilor 3 ani, cu o val. mai mare sau egala cu 1.000.000 lei; Lista princip. contr. de furniz. din ultimii 3 ani; Exp. sim.-indeplinirea in ultimii 3 ani a unor contr. de furniz./montare de prod. sim. in val. de min. 520.000 lei; Recom. din partea unor beneficiari; Decl. priv. efectivele medii anuale ale person. tehnic de specialitate; Certif. ISO 9001 sau echiv.; Autoriz. pt. livrarea prod. si certif. de calit. si/sau agremente tehnice, omologari, standadizari; Certif. ISO 14001 sau echiv.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Docum. de atrib. este atasata invitatiei de participare.

Gar. de particip. este in cuantum de 10.000 lei.

Gar. de buna executie este in cuantum de 10% din val. contr. fara T.V.A.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu