miercuri, 21 decembrie 2011

Ca în an de criză, primăria lui Florea mai are de aruncat nişte bani pe firme care se vor dovedi, ca de obicei, abonate. Astăzi – specialiştii în repa

Ca în an de criză, primăria lui Florea mai are de aruncat nişte bani pe firme care se vor dovedi, ca de obicei, abonate. Astăzi – specialiştii în reparaţii mobilier pentru preşcolari vor 200.000 de lei

Ca în an de criză şi preleectoral (dacă nu înţelegeţi urmăriţi cine câştigă şi mai ales din ce partid portocaliu, în oraşul cu alegeri etnice zis şi Târgu-Mureş, la licitaţii cu un participant – un câştigător cu preţul cel mai mic sau cu 8 firme abonate la duhul sfânt al banului public – dar cu o ofertă aranjată anterior), primăriei lui Florea i s-a făcut de dat banii pe reparaţii mobilier grădiniţă. Suntem siguri că la grădiniţe sunt adevărate animale care distrug măsuţele şi scăunelele şi pe care noi ne încăpăţânăm să le numim…copii şi care fac, desigur, pagube de zeci de mii de euro. Ruşine să le fie, puteau …distruge mai mult!

invitatia numarul 318550

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Cod de identificare fiscala: 4322823

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

Telefon: 0265-268330

Fax: 0365-801856

Detaliu invitatie

Denumire invitatie: Servicii de reconditionare mobilier si furnizare mobilier

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

CPV: 50850000-8 – Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)

Tip contract: Servicii

Obiectul contractului: Servicii de reconditionare de mobilier la unitatile de invatamant prescolar si furnizare de mobilier pentru gradinita PP19 din Municipiul Targu-Mures

Stare procedura: In Desfasurare

Data publicarii: 14.12.2011 10:52

Data limita de depunere a ofertelor: 29.12.2011 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Tirgu Mures, P-ta Victoriei nr. 3, cam 13 (registratura)

Data si ora deschiderii ofertelor: 29.12.2011 11:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Municipiul Tirgu Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45

Limba de redactare a ofertei: Romana

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

Tip Autoritate: Sectorial: Nu

Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

Valoare estimata: 200,116 RON

Criterii de calificare:Decl. priv.eligib.; Decl. priv. inexist. starii de falim.; Decl. priv. neincadrarea in prev. art. 69^1 din OUG nr. 34/2006; Cert. de particip. la licit. cu oferta independ.; Cert. constat. de la Bug. de Stat; Cert. constat. de la Bug. Local; Cert. constat. de la ORC; Autoriz. de funct. ca unitate protejata in baza legii nr. 448/2006; Ordin priv.elib. autoriz.de funct.ca unit. protejata; Hot. jud. de infiintare ca organiz. non profit; extras actualizat din registrul asoc. si fund. sau certif. emis de jud./trib.; Doc. statutare, acte adit. si hot. jud. de modific.; Cifra medie de afaceri anuala cu o val. mai mare sau egala cu 400.000 lei; Lista princip. contr. de prestari serv. din ultimii 3 ani; Exp. sim.-indepl. in ultimii 3 ani a unor contr. de prest. serv.sim. in val. egala sau mai mare de 200.000 lei; Decl. priv. efectiv. medii anuale; Info. referit. la studiile, preg. profes. si calif. person. de conducere; Decl. priv. forta de munca; Proiect de contr.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Docum. de atrib. este atasata invitatiei de participare.

Gar. de particip. este in cuantum de 4.000 lei.

Gar. de buna executie este in cuantum de 10% din val. contr. fara T.V.A.

Ca dovadă că şmecherilor le merge mintea, iată licitaţia anterioară, de acum vreo 3 luni:

invitatia numarul 313716

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Cod de identificare fiscala: 4322823

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

Telefon: 0265-268330

Fax: 0365-801856

Detaliu invitatie

Denumire invitatie: Serv de reconditionare de mobilier la unele institutii de invatamant si furniz mobilier pt gradinia

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

CPV: 50850000-8 – Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)

Tip contract: Servicii

Obiectul contractului: Serv de reconditionare de mobilier la unele institutii de invatamant si furnizare de mobilier pt gradinia PP 19 din Mun. Tg. Mures

Stare procedura: In Desfasurare

Data publicarii: 08.09.2011 13:53

Data limita de depunere a ofertelor: 23.09.2011 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: -Municipiul Tirgu Mures, P-ta Victoriei nr. 3, cam 13 (registratura).

Data si ora deschiderii ofertelor: 23.09.2011 11:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: -Municipiul Tirgu Mures, P-ta Victoriei nr. 3, cam 45.

Limba de redactare a ofertei: Romana

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

Tip Autoritate: Sectorial: Nu

Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

Valoare estimata: 200,116 RON

Criterii de calificare:-Declaratia privind eligibilitatea; Declaratia privind inexistenta starii de faliment; Certificate constatatoare de la Bugetul de Stat si catre Bugetul Local ; Certificat emis de O.R.C.; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.

-Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egala sau mai mare de 400.000 lei,

-Exp. similara – finalizarea in totalitate sau a unor faze specifice in ultimii 3 ani de servicii cu activitati similare cu valoare egala sau mai mare de 200.000 lei.

-Lista privind obligatiile contractuale in desfasurare

-Decl privind efectivele medii anuale ale personalului tehnic si de specialitate

-Recomandari din partea altor beneficiari

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: -Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare.

-Cuantumul gar. de participare in valoare de 4.000 lei.

-Gar.de buna executie in cuantum de 10% din val.contr.fara TVA

Citeste mai mult: 200.000 de lei pentru reparare de mobilier şi cumpărare de mobilier pentru o grădiniţă, prin mila Primăriei Târgu-Mureş

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu