joi, 22 decembrie 2011

Prima săptămână de Cinema City şi câţiva ani de sfori trase la Cinema Arta de politrucii de la putere

Prima săptămână de Cinema City şi câţiva ani de sfori trase la Cinema Arta de politrucii de la putere

Avem, iată, prima săptămână de film la Cinema City, primul multiplex din Târgu-Mureş! Contrar intereselor unor băieţi deştepţi, acesta este şi primul din Târgu-Mureş. După ce borfaşii de partid au ochit cinema Arta, cinema al unei regii, deci, tocmai bun de pus mâna, s-au inventat licitaţii pentru alţi băieţi deştepţi care trebuiau ca să muncească în an de criză şi preelectoral. Şi ne-am trezit cu un cinematograf al statului care este dat unor politruci, adică băieţilor veseli din primărie şi consiliul local, ca apoi să vină, fiindcă e criză, alţi băieţi veseli, care să reamenajeze spaţiul şi să îl doteze! Dacă aţi uitat, licitaţia a avut textul de mai jos, a costat în jur de 500.000 de euro şi a avut un cunoscut ca fiind din partid la o firmă câştigătoare. Ceea ce este normal într-un oraş în care unii mai slabi de înger/mândrie nu înţeleg că răul cel mai mare e doar cel etnic, un oraş controlat financiar şi politic şi cu inşi care şi-au făcut veacul pe la diverse ministere în… uniformă.

Anunt de atribuire numarul 116222/13.10.2011

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 123183 / 09.06.2011

Denumire contract: Reparatii, recompartimentari si dotari in vederea refunctionalizarii Cinematografului Arta din Mun. Tirgu Mures

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Reparatii, recompartimentari si dotari in vederea refunctionalizarii Cinematografului Arta din Mun. Tirgu Mures

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Municipiul Tirgu Mures, Cinematograful Arta, P-ta Trandafirilor

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrari de renovare, recompartimentari si reparatii in vederea refunctionalizarii salii de spectacole a Cinematografului Arta din Tirgu Mures si dotarea acestuia cu doua sisteme digitale cinema 2D/3D dp 12 m si un sistem digital 2D/3D DP 14 m.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45453100-8 – Lucrari de renovare (Rev.2)

32321100-0 – Aparatura video si cinematografica (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

1,977,032 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Criterii Pondere

1. Pretul ofertei 75 %

Descriere:

2. Propunerea tehnica 25 %

Descriere:

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2011/S112-184638 din 11.06.2011

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 262 Denumirea: Reparatii,recompartimentari si dotari in vederea refunctionalizarii cinematografului Arta

V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC COMSIS SERVICE SRL lider al asocierii dintre SC ENERGOPLUS SRL,SC COMSIS SERVICE SRL si SC AVITECH CO SRL

Adresa postala: Calea Turzii, nr.295 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400562 , Romania , Tel. 0264-598777 , Fax: 0264-598777

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 1979612.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 1977032.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Adresa postala: Adresa: P-ta Victoriei nr. 3, , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330, , Fax: 0265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

07.10.2011 14:17

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu