sâmbătă, 17 decembrie 2011

8 firme umflă împreună 12 milioane de euro de la Primăria Târgu-Mureş! Desigur, unele firme sunt abonate la banul public prin primărie! Criză cu adevă

8 firme umflă împreună 12 milioane de euro de la Primăria Târgu-Mureş! Desigur, unele firme sunt abonate la banul public prin primărie! Criză cu adevărat sau doar disperare înainte de alegeri?

Licitatiapublica.ro dă lovitura cu o mega-afacere la primăria lui Florea, cu 8 firme înţelese la o ofertă unică! Decorat recent de preşedinte, Florea arată de ce e important pentru partid prin nivelul licitaţiilor inventate în an de criză şi pe firme dintre care unele abonate la bani public, nu doar la Târgu-Mureş, ci şi la alte oraşe PDL. Cum nu numai inşii din partidul propriu câştigă la primăria lui Flore pe firmele deţinute/puse apoi pe alt nume, se poate verifica şi ce alţi inşi de pe lângă partid şi televiziuni de partid primesc bani ca înainte de alegeri prin licitaţia aceasta. DNA, verifici valoarea reală a licitaţiei, cum se face asocierea şi celelalte licitaţii anterioare care îi vizează pe fericiţii câştigători de astăzi, tot pe banii târgumureşenilor care votează etnic şi permit astfel de asocieri în numele românismului?

Anunt de atribuire numarul 119074/08.12.2011

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 120554 / 05.05.2011

Denumire contract: Executie si proiectare si servicii de finantare lucrari strazi, lucr. constructii civile, lucr. retele de apa si canalizare, lucrari retele de iluminat si canalizatie

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Executie si proiectare si servicii de finantare lucrari strazi, lucr. constructii civile, lucr. retele de apa si canalizare, lucrari retele de iluminat si canalizatie

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de executare: Municipiul Tirgu Mures

Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Executie si proiectare si servicii de finantare lucrari strazi, lucr. constructii civile, lucr. retele de apa si canalizare, lucrari retele de iluminat si canalizatie

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)

31527200-8 - Iluminat exterior (Rev.2)

45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)

45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

12,390,743 EUR

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Criterii Pondere

1. Pretul ofertei 90 %

Descriere:

2. Durata totala a creditului furnizor 10 %

Descriere:

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2011/S88-143023 din 06.05.2011

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 370 Denumirea: Executie si proiectare si servicii de finantare lucrari strazi, lucr.retele de apa si canalizati,

V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC ASTOR COM SRL(lider al asocierii dintreSC ASPHAROM SRL, SC ASPHADRUM SRL, SC LAS PROM SRL, SC INSTA GRUP SRL, SC ENERGOPLUS SRL, SC MEDIA MARKETING SRL si SC UNGPRO SRL ,SC GEIGER TRANSILVANIA SRL

Adresa postala: str. Depozitelor, nr. 4 , Localitatea: Tg. Mures , Cod postal: 540198 , Romania , Tel. 0265-267823 , Fax: 0265-306971

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 51196820.00 Moneda: EUR Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 12390743.00 Moneda: EUR Fara TVA

Valoarea: 52,482,232 Moneda: RON

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Datorita complexitatii CAIETULUI DE SARCINI, acesta se va ridica de la sediul institutiei, camera 85, zilnic intre orele 8-12 iar marti si joi si intre orele 14-16.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul juridic si contencios administrativ

Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

05.12.2011 14:47

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu