joi, 15 decembrie 2011

Afacere preelectorală pentru băieţii deştepţi în Cetatea târgumureşeană

Afacere preelectorală pentru băieţii deştepţi în Cetatea târgumureşeană

Cum şmecheraşii din primărie şi consiliul local au stat ca nesimţiţii fără să facă aproape nimic în Cetatea medievală Târgu-Mureş, în an de criză şi preelectoral inşii se apucă de lucru, pe firme dintre care unele abonate şi ale camarilei. Doar pentru ceea ce urmează se vor cheltui 169.000 de lei, dar, în total, Cetatea va costa milioane de euro, pe firmele nemâncaţilor iubitori de bani publici. Să trăiască bine, iar cetăţeanul a(e)rian să continue să voteze etnic, după cum le cântă foştii tovarăşi şi băieţii cu ochii ca cerul, pentru a avea rezultatul cu care e obişnuit!

invitatia numarul 318273

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Cod de identificare fiscala: 4322823

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

Telefon: 0265-268330

Fax: 0365-801856

Detaliu invitatie

Denumire invitatie: Serv. de asist. tehnica din partea dirigintilor de santier pt proiectul "Reamenajare Cetate"

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

CPV: 71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)

Tip contract: Servicii

Obiectul contractului: Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier pt proiectul "Reamenajare Cetate"

Stare procedura: In Desfasurare

Data publicarii: 09.12.2011 09:47

Data limita de depunere a ofertelor: 22.12.2011 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Tirgu Mures, P-ta Victoriei nr. 3, cam 13 (registratura)

Data si ora deschiderii ofertelor: 22.12.2011 11:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Municipiul Tirgu Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45

Limba de redactare a ofertei: Romana

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da

Tip de finantare: Fonduri europene Fond european: Programul Operational Regionale

Tip Autoritate: Sectorial: Nu

Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

Valoare estimata: 169,984 RON

Criterii de calificare: Decl.priv.eligib.; Decl. priv. falim.; Decl. priv. neincadrarea in prev. art. 69^1 din OUG nr. 34/2006; Cert. de particip. la licit. cu oferta independ.; Cert. constat. de la Bug. de Stat; Cert. constat. de la Bug. Local; Cert. constat. de la ORC; Cifra medie de afaceri globala anuala cu o val. egala cu 160.000 lei; Lista princip. contr. de prestari serv. din ultimii 3 ani; Exp. sim.-prestarea in ultimii 3 ani a unor serv. sim.; Lista priv. person. propus: patru diriginti de santier, Recom. din partea unor beneficiari;

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Docum. de atrib. este atasata invitatiei de participare.

Gar. de particip. este in cuantum de 3.000 lei.

Gar. de buna executie este in cuantum de 10% din val. contr. fara T.V.A.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu