joi, 9 august 2012

Afacere de 200.000 de euro prin grija Primăriei Târgu-Mureș, pe Redatronic și Indeco Serv. Redatronic- abonată la primăria lui Florea cel puțin din 2007 încoace! Motivul afacerii: întreținere și revizii tehnice a rețelelor și echipamentelor de calculatoare și furnizare de materiale consumabile și piese de schimb din cadrul unităților de învățământ

Afacere de 200.000 de euro prin grija Primăriei Târgu-Mureș, pe Redatronic și Indeco Serv.  Redatronic- abonată la primăria lui Florea cel puțin din 2007 încoace! Motivul afacerii: întreținere și revizii tehnice a rețelelor și echipamentelor de calculatoare și furnizare de materiale consumabile și piese de schimb din cadrul unităților de învățământ
Școala e o vacă de muls pentru firmele care trăiesc din mila PDL. Dovada și la Târgu-Mureș, acolo unde la școli și grădinițe s-au pus până și coșuri de gunoi și bănci din Italia (căutați firma și inșii care au lucrat acolo!), s-au pus termopanele lui Poruțiu, s-au inventat transporturi pe Siletina pentru mers la școală și bazin, s-a dat mită electorală, în două rânduri câte 100.000 de euro din banii publici, sub forma tichete cadou în campanie electorală, unele dedicate hipermarketului Real, contrar legii concurenței! Mai adăugați afacerile cu instalații de gătit, de încălzire, pentru că bandiții din primărie și consiliul local au distrus sistemul centralizat de încălzire. Acum primăria are chef să facă cadou 200.000 de euro abonatei Redatronic și unei firme Indeco Serv. Doar e an de criză și electoral, iar bandiții din primărie au făcut până și afaceri cu autocolante și plicuri de propagandă pentru pedeliști din banii publici, au fost de acord cu închirierea scaunelor lui Țerbea (2000 de bucăți, la 4 euro și jumătate, calculați afacerea pe zi a insului din camarila lui Florea!), ce nu le fată mintea ăstora, pe firme de sponsori de partid , membri de partid sau abonați de partid? Mai rămâne să facă parcări pe bloc, marca Senin (800 de euro per loc de parcare), publicitate pentru… viermii de mătase, pentru că acolo unde cheltuiești sute de mii de euro din bani publici pe o așa-zisă publicitate a primăriei și primarului poți milita și pentru libertate în spațiul cosmic, tichete cadou pentru mineri, bicicliști și pentru amatorii de salam!

Anunt de atribuire numarul 126930/27.07.2012

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 134984 / 25.04.2012
Denumire contract: Servicii de intretinere si revizii tehnice a retelelor si echipamentelor de calculatoare si furnizare de materiale consumabile si piese de schimb din cadrul unitatilor de invatamant din Municipiul Targu-Mures

Tip legislatie: OG 34


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: DAN IOANA , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere si revizii tehnice a retelelor si echipamentelor de calculatoare si furnizare de materiale consumabile si piese de schimb din cadrul unitatilor de invatamant din Municipiul Targu-Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 – Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul unitatilor de invatamant din Municipiul Targu-Mures
Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere si revizii tehnice a retelelor si echipamentelor de calculatoare si furnizare de materiale consumabile si piese de schimb din cadrul unitatilor de invatamant din Municipiul Targu-Mures
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50300000-8 – Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)
30125000-1 – Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)
30125100-2 – Cartuse de toner (Rev.2)
30125110-5 – Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
50312000-5 – Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
945,034 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2012/S83-136411 din 28.04.2012SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 244 Denumirea: Servicii de intretinere si revizii tehnice a retelelor si echipamentelor de calculatoare si furnizar
V.1) Data atribuirii contractului 09.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. REDATRONIC SERV S.R.L. (lider al asocierii dintre SC REDATRONIC SERV S.R.L. si SC INDECO SOFT SRL)
Adresa postala: str. Liviu Rebreanu, nr. 11 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540015 , Romania , Tel. +40265-261282 , Fax: +40365-407942


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 945034.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii vor depune proiect contract semnat si stampilat. – Plata se va efectua in termen de 180 de zile de la data emiterii facturilor. Plata se va face pe baza creditelor de angajament in limita creditelor bugetare aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Targu-Mures, pentru anul 2012. Facturile pentru abonamentul de intretinere lunara vor fi obligatoriu insotite de Procesul Verbal prin care se atesta efectuarea intretinerii pe baza unui borderou semnat de utilizatorii echipamentelor. Facturile pentru consumabile si piese de schimb vor fi insotite de devizele de reparati si de procesele verbale de predare primire semnate de catre beneficiar. – In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim/total, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut/total oferta. -Durata contractului : 12 luni de la incheierea contractului. -Garantia pentru subansamblurile inlocuite va fi de 12 luni, dar nu mai mica decat garantia acordata de producator. -Garantia pentru produsele furnizate va fi cea acordata de producator. -Livrarea consumabilelor si a pieselor de schimb se va face in termen de maxim 24 de ore de la comanda beneficiarului. -Constatarea defectiunilor se va face in maxim 2 ore de la sesizarea incidentului de catre beneficiar -Prestatorul va restabili functionarea echipamentelor defecte intr-un interval de maxim 24 de ore de la sesizarea incidentului de catre beneficiar. -In cazul unei notificari in legatura cu modul de functionare a echipamentelor reparate, prestatorul se va prezenta in termen de maxim 2 ore la sediul beneficiarului pentru a constata defectiunea si o va remedia pe loc, fara costuri suplimentare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265-268330 , Fax: +40 265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2012 08:58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu