joi, 9 august 2012

Gașca din Primăria Târgu-Mureș vrea peste 500.000 de euro pentru refacere carosabil și trotuar în urma spargerilor de urgență! Cine are interesul de partid să ne facă…trotuarul? Aici sunt banii dumneavoastră și firmele de partid!

Gașca din Primăria Târgu-Mureș vrea peste 500.000 de euro pentru refacere carosabil și trotuar în urma spargerilor de urgență! Cine are interesul de partid să ne facă…trotuarul? Aici sunt banii dumneavoastră și firmele de partid!
Vremurile când bandiții din PDL și din administrație arătau cu degetul Aquaservul condus de un maghiar au apus, acum băieții de partid și-au pus omul la butoane, deci e de bine să se spargă trotuare sau străzi, atunci când ai afacerile unor abonați la primărie. Desigur, prostul de târgumureșean plătește și probabil că reparațiile le vor face,probabil, abonații la primăria lui Florea: Valpet, Astor, Energoplus, Citadin… P.S. Vremea când Florea arăta cu degetul pe Daraban pentru salariile exorbitante au apus și ele, pentru că indivizii subordonați lui Florea iau peste exorbitant, conform declarațiilor de avere ale indivizilor și orice șmecher de la birou de presă sau nu câștigă aproape cât ăla cu…exorbitantul, care era inginer, manager, nu politruc pupincurist și funcționar public care face campanie pentru Florea și folosește banii publici pentru campania nesimțiților portocalii, pe autocolante, plicuri cu  pliante, postări pe siteul primăriei care e groapa de gunoi a propagandei pentru pedelist!
invitatia numarul 332531

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar invitatie: 332531 / 27.07.2012
Denumire contract: Lucrari de “Refacere a carosabilului, trotuarelor, zonelor verzi in urma spargerilor de urgenta”
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Cod fiscal: 4322823, Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Telefon: +40 0265268330, Fax: +04 0365801856
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
cam.12, Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Romania, cod postal: 540026, telefon:+40 0265268330, fax:+04 0365801856, persoana de contact:NICOLETA ALINA DAMIAN
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
cam.45, Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Romania,
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Lucrari de “Refacere a carosabilului, trotuarelor, zonelor verzi in urma spargerilor de urgenta”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Lucrari de “Refacere a carosabilului, trotuarelor, zonelor verzi in urma spargerilor de urgenta”
II.1.6) CPV: 45233142-6 – Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 2,528,375 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantie de participare DA Garantia de participare in cuantum de 50.000 lei Modul de constituire a garantiei de participare – prin virament bancar in contul nr.RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Perioada de valabilitate a garantiei de participare – 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.
Garantie de buna executie GBE lucrari 10 %din val.contr.fara TVA.Mod.de const.a GBE a contr.de lucr.:prin instr.de gar.emis in cond. leg. de o soc. banc.,de o soc. de asig.prin dep.la cas.a unor sume in num sau prin ret.succ.din plata fact. part.Ret succ.se vor ef.in.cont desch.conform prev. H.G. 1045/2011.Gar.sa fie irev.Instr.de gar.sa prev daca plata gar.se va exec.cond.,resp.dupa const.culp.pers.garant.in conf.cu contr. gar. sau necond., resp. la prima cerere a benef., pe baza decl. cu priv. la culpa pers.gar.GBE se va restitui astfel:70% din valoarea gar., in ter.de 14 zile de la data inch. PV de rec. la term.lucr.,daca aut. ctr. nu a rid.pana la acea data pret. asupra ei, iar risc. pt. vicii asc. este min.restul de 30% din val. gar.,la exp.per.de gar. a lucr. exec., pe baza PV de rec. fin.In cazul in care of.dov. ca este IMM va benef. de o red. de 50% din val.GBE conf. Legii nr. 346/2004. In cazul in care of. este dep. de catre o asoc.fiecare memb. al asoc.tb.sa faca dovada incadr.in categoria IMM.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu