miercuri, 11 februarie 2015

Dacă tot sunt verificate afacerile soft și hard banditești ale PDL, verifică DNA Mureș fără Curcă dedicațiile etnicului din primăria Târgu-Mureș pe Redatronic?! Sute de mii de euro pe Redatronic, DNA, verifici ce a clocit jegul etnic din primărie?Dacă tot sunt verificate afacerile soft și hard banditești ale PDL, verifică DNA Mureș fără  Curcă  dedicațiile etnicului din primăria Târgu-Mureș pe Redatronic?! Sute de mii de euro pe Redatronic, DNA, verifici ce a clocit jegul etnic din primărie?

Afacere pe abonata Redatronic. Desigur, prin grija afaceriștilor din Primăria Târgu-Mureș, numiții impropriu...edili! 70.000 de euro pe reparații copiatoare și pentru...consumabile!


Afacere pe abonata Redatronic. Desigur, prin grija afaceriștilor din Primăria Târgu-Mureș, numiții impropriu...edili! 70.000 de euro pe reparații copiatoare și pentru...consumabile!
Nu e an făcă niscaiva afaceri pe Redatronic, firmă abonată la primăria lui Florea. Până când verifică cineva ce afacere e asta și care e valoarea reală, șmecherașii din primărie decontează peste 70.000 de euro pe reparații copiatoare și consumabile! Urmează pentru bandiții din primărie afacerea reparații calculatoare de vreo 80.000 de euro și pentru reparații televizoare și telecomenzi, ca și în anii trecuți sau alea sunt afaceri doar de an electoral?

Anunt de atribuire numarul 163848/10.01.2013


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: +40 0265268330 , Fax: +04 0365801856


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA


II.1) Denumire contract Servicii de intretinere, reparatii a copiatoarelor si asigurarea cu materiale consumabile
II.2) Obiectul contractului Servicii de intretinere, reparatii a copiatoarelor si asigurarea cu materiale consumabile
II.3) Tip contract Servicii
II.4) CPV 50313100-3 - Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
II.6) Invitatie de participare 337744/19.10.2012 09:58


Sectiunea III: ATRIBUIRE


III.1) Numar de oferte primite 2
Valoare estimata totala 241,935 RON
III.2) Lista contracte

267 / 27.11.2012 241,935 RON

Castigator:
S.C. REDATRONIC SERV S.R.L., RO4948402 str. Liviu Rebreanu, nr. 11, Targu-Mures, 540015, Mures

Total (fara TVA): 241,935 RON
Alte afaceri ale șmecheraților din primărie pe Redatronic:
1)    Afacerea de 200.000 de euro
Anunt de atribuire numarul 126930/27.07.2012

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 134984 / 25.04.2012
Denumire contract: Servicii de intretinere si revizii tehnice a retelelor si echipamentelor de calculatoare si furnizare de materiale consumabile si piese de schimb din cadrul unitatilor de invatamant din Municipiul Targu-Mures

Tip legislatie: OG 34


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: DAN IOANA , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere si revizii tehnice a retelelor si echipamentelor de calculatoare si furnizare de materiale consumabile si piese de schimb din cadrul unitatilor de invatamant din Municipiul Targu-Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 – Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul unitatilor de invatamant din Municipiul Targu-Mures
Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere si revizii tehnice a retelelor si echipamentelor de calculatoare si furnizare de materiale consumabile si piese de schimb din cadrul unitatilor de invatamant din Municipiul Targu-Mures
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50300000-8 – Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)
30125000-1 – Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)
30125100-2 – Cartuse de toner (Rev.2)
30125110-5 – Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
50312000-5 – Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
945,034 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2012/S83-136411 din 28.04.2012SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 244 Denumirea: Servicii de intretinere si revizii tehnice a retelelor si echipamentelor de calculatoare si furnizar
V.1) Data atribuirii contractului 09.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. REDATRONIC SERV S.R.L. (lider al asocierii dintre SC REDATRONIC SERV S.R.L. si SC INDECO SOFT SRL)
Adresa postala: str. Liviu Rebreanu, nr. 11 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540015 , Romania , Tel. +40265-261282 , Fax: +40365-407942


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 945034.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii vor depune proiect contract semnat si stampilat. – Plata se va efectua in termen de 180 de zile de la data emiterii facturilor. Plata se va face pe baza creditelor de angajament in limita creditelor bugetare aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Targu-Mures, pentru anul 2012. Facturile pentru abonamentul de intretinere lunara vor fi obligatoriu insotite de Procesul Verbal prin care se atesta efectuarea intretinerii pe baza unui borderou semnat de utilizatorii echipamentelor. Facturile pentru consumabile si piese de schimb vor fi insotite de devizele de reparati si de procesele verbale de predare primire semnate de catre beneficiar. – In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim/total, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut/total oferta. -Durata contractului : 12 luni de la incheierea contractului. -Garantia pentru subansamblurile inlocuite va fi de 12 luni, dar nu mai mica decat garantia acordata de producator. -Garantia pentru produsele furnizate va fi cea acordata de producator. -Livrarea consumabilelor si a pieselor de schimb se va face in termen de maxim 24 de ore de la comanda beneficiarului. -Constatarea defectiunilor se va face in maxim 2 ore de la sesizarea incidentului de catre beneficiar -Prestatorul va restabili functionarea echipamentelor defecte intr-un interval de maxim 24 de ore de la sesizarea incidentului de catre beneficiar. -In cazul unei notificari in legatura cu modul de functionare a echipamentelor reparate, prestatorul se va prezenta in termen de maxim 2 ore la sediul beneficiarului pentru a constata defectiunea si o va remedia pe loc, fara costuri suplimentare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265-268330 , Fax: +40 265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2012 08:58
2) afacerea de 30.000 de euro
Anunt de atribuire numarul 85304/11.06.2010

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 97021 / 31.03.2010
Denumire contract: “Materiale consumabile si piese de schimb pentru echipamentele de calcul din cadrul unitatilor de invatamant si revizia si intretinerea acestora”

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

primaria Municipiului Tirgu-mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: targu mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
“Materiale consumabile si piese de schimb pentru echipamentele de calcul din cadrul unitatilor de invatamant si revizia si intretinerea acestora”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Tirgu mures si sediul institutiilor de invatamant.
Codul NUTS: RO125 – mures
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
“Materiale consumabile si piese de schimb pentru echipamentele de calcul din cadrul unitatilor de invatamant si revizia si intretinerea acestora”
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

30125100-2 – cartuse de toner (Rev.2)
30125000-1 – Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)
30125110-5 – Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
50321000-1 – Servicii de reparare a computerelor personale (Rev.2)
50322000-8 – Servicii de intretinere a computerelor personale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

1,240,629 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da

Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S65-097282 din 02.04.2010

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 139 Denumirea: Furnizare consumabile si piese de schimb calculatoare scoli
V.1) Data atribuirii contractului 6/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC REDATRONIC SERV SRL
Adresa postala: str.Liviu Rebreanu, nr.11 , Localitatea: Tirgu mures , Cod postal: 540015 , Romania , Tel. 0265-264885
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1260504.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1240629.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel Tirgu-mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei, nr.3 , Localitatea: Tirgu mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268.330 , Fax: 0265- 260.813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2010 09:24

Citeste mai mult: „Redatronic” concurează singură şi câştigă 1,24 milioane de lei

Afacere de 200.000 de euro prin grija Primăriei Târgu-Mureș, pe Redatronic și Indeco Serv.  Redatronic- abonată la primăria lui Florea cel puțin din 2007 încoace! Motivul afacerii: întreținere și revizii tehnice a rețelelor și echipamentelor de calculatoare și furnizare de materiale consumabile și piese de schimb din cadrul unităților de învățământ
Școala e o vacă de muls pentru firmele care trăiesc din mila PDL. Dovada și la Târgu-Mureș, acolo unde la școli și grădinițe s-au pus până și coșuri de gunoi și bănci din Italia (căutați firma și inșii care au lucrat acolo!), s-au pus termopanele lui Poruțiu, s-au inventat transporturi pe Siletina pentru mers la școală și bazin, s-a dat mită electorală, în două rânduri câte 100.000 de euro din banii publici, sub forma tichete cadou în campanie electorală, unele dedicate hipermarketului Real, contrar legii concurenței! Mai adăugați afacerile cu instalații de gătit, de încălzire, pentru că bandiții din primărie și consiliul local au distrus sistemul centralizat de încălzire. Acum primăria are chef să facă cadou 200.000 de euro abonatei Redatronic și unei firme Indeco Serv. Doar e an de criză și electoral, iar bandiții din primărie au făcut până și afaceri cu autocolante și plicuri de propagandă pentru pedeliști din banii publici, au fost de acord cu închirierea scaunelor lui Țerbea (2000 de bucăți, la 4 euro și jumătate, calculați afacerea pe zi a insului din camarila lui Florea!), ce nu le fată mintea ăstora, pe firme de sponsori de partid , membri de partid sau abonați de partid? Mai rămâne să facă parcări pe bloc, marca Senin (800 de euro per loc de parcare), publicitate pentru… viermii de mătase, pentru că acolo unde cheltuiești sute de mii de euro din bani publici pe o așa-zisă publicitate a primăriei și primarului poți milita și pentru libertate în spațiul cosmic, tichete cadou pentru mineri, bicicliști și pentru amatorii de salam!

Anunt de atribuire numarul 126930/27.07.2012

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 134984 / 25.04.2012
Denumire contract: Servicii de intretinere si revizii tehnice a retelelor si echipamentelor de calculatoare si furnizare de materiale consumabile si piese de schimb din cadrul unitatilor de invatamant din Municipiul Targu-Mures

Tip legislatie: OG 34


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: DAN IOANA , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere si revizii tehnice a retelelor si echipamentelor de calculatoare si furnizare de materiale consumabile si piese de schimb din cadrul unitatilor de invatamant din Municipiul Targu-Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 – Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul unitatilor de invatamant din Municipiul Targu-Mures
Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere si revizii tehnice a retelelor si echipamentelor de calculatoare si furnizare de materiale consumabile si piese de schimb din cadrul unitatilor de invatamant din Municipiul Targu-Mures
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50300000-8 – Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)
30125000-1 – Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)
30125100-2 – Cartuse de toner (Rev.2)
30125110-5 – Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
50312000-5 – Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
945,034 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2012/S83-136411 din 28.04.2012SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 244 Denumirea: Servicii de intretinere si revizii tehnice a retelelor si echipamentelor de calculatoare si furnizar
V.1) Data atribuirii contractului 09.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. REDATRONIC SERV S.R.L. (lider al asocierii dintre SC REDATRONIC SERV S.R.L. si SC INDECO SOFT SRL)
Adresa postala: str. Liviu Rebreanu, nr. 11 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540015 , Romania , Tel. +40265-261282 , Fax: +40365-407942


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 945034.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii vor depune proiect contract semnat si stampilat. – Plata se va efectua in termen de 180 de zile de la data emiterii facturilor. Plata se va face pe baza creditelor de angajament in limita creditelor bugetare aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Targu-Mures, pentru anul 2012. Facturile pentru abonamentul de intretinere lunara vor fi obligatoriu insotite de Procesul Verbal prin care se atesta efectuarea intretinerii pe baza unui borderou semnat de utilizatorii echipamentelor. Facturile pentru consumabile si piese de schimb vor fi insotite de devizele de reparati si de procesele verbale de predare primire semnate de catre beneficiar. – In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim/total, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut/total oferta. -Durata contractului : 12 luni de la incheierea contractului. -Garantia pentru subansamblurile inlocuite va fi de 12 luni, dar nu mai mica decat garantia acordata de producator. -Garantia pentru produsele furnizate va fi cea acordata de producator. -Livrarea consumabilelor si a pieselor de schimb se va face in termen de maxim 24 de ore de la comanda beneficiarului. -Constatarea defectiunilor se va face in maxim 2 ore de la sesizarea incidentului de catre beneficiar -Prestatorul va restabili functionarea echipamentelor defecte intr-un interval de maxim 24 de ore de la sesizarea incidentului de catre beneficiar. -In cazul unei notificari in legatura cu modul de functionare a echipamentelor reparate, prestatorul se va prezenta in termen de maxim 2 ore la sediul beneficiarului pentru a constata defectiunea si o va remedia pe loc, fara costuri suplimentare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265-268330 , Fax: +40 265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2012 08:58

Citeste mai mult: Afacere de 200.000 de euro prin grija Primăriei Târgu-Mureș, pe Redatronic și Indeco Serv. Redatronic- abonată la primăria lui Florea cel puțin din 2007 încoace! Motivul afacerii: întreținere și revizii tehnice a rețelelor și echipamentelor de calculatoare și furnizare de materiale consumabile și piese de schimb din cadrul unităților de învățământ


Licitatie Publica - Furnizare de echipamente, aplicatii informatice si licente precum si formarea profesionala a pers. necesare pentru implementarea sistemului informatic in cadrul proiectului ?Tirgu ? Mures Oras Digital European?

Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
945.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC. INDECO SOFT S.R.L (lider al asocierii dintre SC INDECO SOFT SRL, SC SOBIS SOLUTIONS SRL si SC REDATRONIC SERV SRL in subcontractare cu SC SIVECO ROMANIA SRL)
Anunt de atribuire numarul 135590/22.09.2012
Informatii anunt de participare asociat 128864
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: IERNUTAN OANA, Tel. +40 0265268330, Email: licitatie@tirgumures.ro, Fax: +04 0365801856, Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de echipamente, aplicatii informatice si licente precum si formarea profesionala a pers.necesare pentru implementarea sistemului informatic in cadrul proiectului ?Tirgu ? Mures Oras Digital European?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Targu MURES
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de echipamente, aplicatii informatice si licente precum si formarea profesionala a pers.necesare pentru implementarea sistemului informatic in cadrul proiectului ?Tirgu ? Mures Oras Digital European?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
80000000-4-Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)
80533100-0-Servicii de formare in informatica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
945, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S95-157201din19.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 294 Denumirea: furnizare de echipamente, aplicatii informatice si licente precum si formarea profesionala a persona
V.1) Data atribuirii contractului 12.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. INDECO SOFT S.R.L (lider al asocierii dintre SC INDECO SOFT SRL, SC SOBIS SOLUTIONS SRL si SC REDATRONIC SERV SRL in subcontractare cu SC SIVECO ROMANIA SRL)
Adresa postala: str.Magnoliei nr. 10, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430094, Romania, Tel. +40 262 227849, Fax: +40 262 227849
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 945000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 945000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 11
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): 98% Finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, 2%finantat din Bugetul Local al Municipiului Targu Mures
VI.2) Alte informatii
Caietul de Sarcini esteatasat prezentului anunt de participare. Ofertantii vor depune proiect de contract semnat si stampilat.Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contrctanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret.Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au si preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1, Localitatea: Tirgu-Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel. +40 265-262010, Email: tr-mures-comercial@just.ro, Fax: +40 265-311827
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1, Localitatea: Tirgu-Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel. +40 265-262010, Email: tr-mures-comercial@just.ro, Fax: +40 265-311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3, Localitatea: Targu Mure, Cod postal: 540026, Romania, Tel. +40 265268330, Fax: +40 265260813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu