joi, 21 septembrie 2017

Ședință de CL cu bani de dat pentru plimbarea pensionarului Bretfelean în Moldova și de servit pe așa-zise scheme de minimis gașca care sponsorizează concerte/festivaluri?!Ședință de CL cu bani de dat pentru plimbarea pensionarului Bretfelean în Moldova și de servit pe așa-zise scheme de minimis gașca care sponsorizează concerte/festivaluri?!
Istoria se repetă, unii pensionari  SRI au nevoie de vinul din Moldova pe care frații moldoveni îl …cenzurează la graniță și de ajutor de minimis pentru românii care sponsorizează diverse festivaluri, concerte. Doar e primăria hoției dovedite de DNA, Curtea de conturi și ANI și consilierii sunt slugile penalilor români nenorociți, pentru că au nevoie de autorizații, statui, festivaluri, clinici, pază și așa mai departe. Iar despre salubrizare e suficient să spunem că demenții au fost prinși furând banii publici pentru a-i cumpăra de vreo 60.000 de euro pubele lui Țerbea și că penalii dau Coralului prins cu mite la primarii PDL/PNL, sute de mii de euro cadou pe așa-zisa taxă de salubrizare care trebuie încasată în cont special. DNA Târgu-Mureș s-a spălat pe mâini, dosarul e la Cluj-Napoca, nici un șobolan cu mită în pușcărie la Târgu-Mureș!

C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 3.576 din 21 septembrie 2017 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 28 septembrie 2017, orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

O R D I N E    D E    Z I :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureș pe anul 2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru casă de locuit şi garaj auto", str. Ioan Vescan, fnr. Proprietari - Beneficiari: Muntean Sorin şi Muntean Carmen – Gabriela.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire casă de locuit şi împrejmuire", str. Verii, nr.19, cu regulamentul local de urbanism aferent  Iniţiator: DOBO ELLEMER.

4. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Podeni nr.13 în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş.

5. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren intravilan în suprafaţă de 81 mp din Tîrgu Mureş, str. Eden, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Nuţu Gheorghe-Cătălin şi soţia Nuţu Mirela-Lucia.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii de Consiliu Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 56/23.02.2017 referitor la  reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecționare a proiectelor de finanţare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 178/18 .05.2017 referitoare la trecerea cotelor din drumul în suprafaţă de 4572 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Tîrgu Mureş.

9. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Gheorghe Doja în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş.

10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 05.10.2017.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 octombrie –  31 decembrie 2017 pentru asociațiile/fundațiile selecționate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru categoriile de persoane asistate.

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 242/27.07.2017 referitoare la modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Tîrgu Mureş.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Municipiul Tîrgu Mureş şi Fundaţia Vijf Broden En Twee Vissen în vederea asigurării spaţiului necesar desfăşurării activităţii de învăţământ a structurii fără personalitate juridică arondată Şcolii Gimnaziale "Romulus Guga".

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic şi declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiţii "Extindere str. Tudor Vladimirescu, Tîrgu Mureş".

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 208/29.06.2017, prin care s-a modificat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiţilor şi susţinerea dezvoltării economice, prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureș.

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Administraţia Domeniului Public.

18. Proiect de hotărâre privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș, cu atribuțiile aferente în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Tîrgu Mureș, în anul școlar 2017-2018.

19. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Strumyani / Bulgaria, în perioada 19 - 23 octombrie.

20. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Kusadasi/Turcia, în perioada 23 - 31  octombrie 2017.

21. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Ilmenau / Germania, în perioada 30 septembrie - 5 octombrie 2017.

22. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Chișinău/Moldova, în perioada 13 -15  octombrie 2017.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 2.000 mp situat în Tîrgu Mureș str. Depozitelor nr. 24.

24. Proiect de hotărâre privind unele modificări la Statul de funcţii și Organigrama  Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tîrgu Mureș -  Direcția școli.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea art.102 a Hotărârii de Consiliu Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 231/27.07.2017 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Exploatare şi Întreţinere a Parcărilor şi Zonelor de Staţionare cu Plată în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu Mureş.

P R I M A R
dr. Dorin Florea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu