luni, 22 februarie 2016

Liliana Vințeler câștigă prin sentință definitivă procesul cu Cuvântul liberLiliana Vințeler câștigă prin sentință definitivă procesul cu Cuvântul liber
Al treilea jurnalist Cuvântul liber care câștigă proces pe CCM unic pe ramură, al 6-ale proces câștigat pe CCM, cauzele Deac, Bota și Vințeler!

22.02.2016
Ora estimata: 8:30
Complet: C4LMA
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge ca nefondat apelul declarat de SC Cuvântul Liber S.R.L. (cu sediul) împotriva Sentinţei civile nr. 1016 din 17.09.2015 pronunţate de Tribunalul Mureş în dosar nr. 313/102/2015. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 22 februarie 2016.
Document: Hotarâre  112/2016  22.02.2016


 Nr. unic (nr. format vechi) :      313/102/2015
Data inregistrarii    11.02.2015
Data ultimei modificari:   17.09.2015
Sectie:          Secţia Civilă
Materie:       Litigii de muncă
Obiect:         drepturi băneşti
Stadiu procesual:   Fond
Părţi
Nume Calitate parte
VINTELER LILIANA    Reclamant
SC CUVANTUL LIBER SRL   Pârât
PATRONATUL PRESEI DIN ROMÂNIA-ROMEDIA   Chemat în garanţie
Şedinţe
17.09.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: CFma6
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia nulităţii cererii de chemare în judecată. Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta Vinţeler Liliana (cu CNP şi cu dom. ales) în contradictoriu cu pârâta S.C. Cuvântul Liber S.R.L. (cu datele de identificare). Obligă pârâta la plata în favoarea reclamantei a drepturilor băneşti de natură salarială reprezentând diferenţa dintre drepturile băneşti cuvenite ( calculate în funcţie salariul de bază minim brut de 1750 lei lunar, la care de adaugă sporul de fidelitate de 25% şi sporul de vechime de 15%) şi drepturile băneşti efectiv încasate, pentru perioada 12.02.2012 – 28.02.2013. La diferenţele de drepturi băneşti mai sus menţionate se va adăuga dobânda legală penalizatoare, calculată de la data de 11.02.2015 şi până la data plăţii integrale a debitului. Obligă pârâta la virarea contribuţiilor de asigurări sociale aferente drepturilor băneşti mai sus arătate. Respinge restul pretenţiilor reclamantei, ca neîntemeiate. Obligă pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 800 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă reconvenţională S.C. Cuvântul Liber S.R.L. (cu datele de identificare) în contradictoriu cu reclamanta- pârâtă reconvenţională Vinţeler Liliana (cu CNP şi cu dom. ales). Respinge cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta S.C. Cuvântul Liber S.R.L. (cu datele de identificare) în contradictoriu cu chematul în garanţie Patronatul Presei din România – Romedia (cu datele de identificare). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Mureş. Pronunţată azi, 17 septembrie 2015, prin punerea soluţie la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Document: Hotarâre  1016/2015  17.09.2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu