joi, 11 aprilie 2019

Florea îl aruncă pe prietenașul și subordonatul Poruțiu de la cașcaval și tobogane?!


Florea îl aruncă pe prietenașul și subordonatul Poruțiu de la cașcaval și tobogane?!
Msnews:
Suma pe care o va plăti Primăria Târgu Mureș pentru achiziția și montajul celor patru tobogane este puțin sub 300.000 de euro (exact: 1.412.329,64 de lei, adică cu aproape 270.000 de lei mai puțin decât estimase Primăria). Contractul, semnat în 2 aprilie 2019, prevede ca lucrarea să fie finalizată cel târziu la 2 august 2019, dar cel mai probabil se va finaliza “pe repede înainte”, pentru că șefii administrației pubșice locale vor să deschidă Weekend-ul, ca-n fiecare an, la 1 mai.Cine ia banii? Un sereleu din Oradea, Imsaurisa, controlat de Etelca Florica Moisi. Să fie primit!
Ce pomeni lua Poruțiu, pe vremea prieteniei și subordonării față de inculpatul român Florea?

Contract nr: 76 Denumirea: furnizare si montare a unui complex structurat cu tobogane cu jet de apa, pompe pentru recircularea

V.1) Data atribuirii contractului 13.03.2012

V.2) Numarul de oferte primite 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

S.C. Alfa Construct S.A (SC ALFA CONSTRUCT SA, SC 3 G SPORT – IP SRL, SC AQUAPARK SRL si SC MULTINVEST SRL)

Adresa postala: str. Depozitelor nr. 20, , Localitatea: Tg. Mures , Cod postal: 540240 , Romania , Tel. 0365-430455 , Fax: 0365-430455

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 2661290.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 2208870.00 Moneda: RON Fara TVAV.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265311827Organismul competent pentru procedurile de mediere

Serviciul juridic si contencios administrativ

Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265268330 , Fax: +40 265260813VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Adresa postala: Adresa: P-ta Victoriei nr. 3, , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265268330 , Fax: +40 265260813VI.4) Data expedierii prezentului anunt

20.04.2012 14:22

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu