vineri, 12 aprilie 2019

Pomană de la Florea pentru madam Privo, după scutirea de impozite, pe motiv de ajutoare de stat. Aproape 400.000 de euro pentru restaurantul...primăriei inculpaților români din Târgu-Mureș!


Pomană de la Florea pentru madam Privo, după scutirea de impozite, pe motiv de ajutoare de stat. Aproape 400.000 de euro pentru restaurantul...primăriei inculpaților români din Târgu-Mureș!
Să nu fim răi, pomana e mai mică decât doua baloane pentru Pușcașul abonat și pe Asociația Protecting People - scoasă taman când trebuie la înființare - și costă de două ori cât un patinoar Remo și asociații loco care cunosc românii din Primăria Târgu-Mureș! Sau costă doar de 12 lei cât au decontat pe ușă girafă (celebra afacere de 100.000 de lei de la Zoo). DNA Târgu-Mureș, ceva deranj la inculpații români și la băieți și fetele, românii și maghiarii, din Consiliu local cu afaceri pe primărie sau nu (publicități, paze, clinici, expoziții, festivaluri, știți mecanismul)?!
Privo, sponsor Iglesias: Cei care s-au unit şi au făcut posibilă venirea lui Julio Iglesias la Târgu-Mureş sunt: SC Azomureş SA, Hotel Privo, Perla Harghitei, Sabion, Dedeman, Aliat, Ambient, SC Geiger Transilvania SRL, SC Contrascom Benţa SA, SC Insta Grup SRL, SC Astor Com SRL, SC Energoplus SRL, SC Redatronic Serv SRL, SC Coral Impex SRL, SC Transaldea SRL, SC Laborator La Angela SRL, SC Intra Serv SRL, SC Dafcochim SRL, SC Salubriserv SRL, SNGN Romgaz SA, SC Appia Management SRL, SC Conimur SRL, SC Silvana SRL, SC Compania Aquaserv SA, SC  Bea Construct SRL, SC Gedeon Richter SA, Foraj Sonde SA, SC Aspharom SRL.

Pentru necunoscători:
Nume firma PRIVO IN SRL
Cod Unic de Inregistrare
17580450
Nr. Inmatriculare   J26/870/2005
Data infiintarii       2005
Adresa: 540354, Târgu Mureş, str. Gh. Doja 27
Aministrator: Plopeanu Adina Gabriela
Numar de telefon: 0265-215021
Cuvinte cheie: HOTELURI,
Construct Mapcom SRL Târgu-Mureş
A avut un an excelent, reuşind să îşi majoreze cifra de afaceri de la 5,52 milioane lei în 2011 la 8,92 milioane lei în 2012, profitul de la 70.339 lei în 2011 la 74.009 lei în 2012 şi numărul de salariaţi, de la 0 în 2011 la 46 în 2012. Societatea funcţionează din 1991 şi are doi asociaţi, Adina Gabriela Plopeanu şi Doru Alin Plopeanu, administratori împreunăcu Paulina Morariu. Zidezi zicere.
H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aproba mentinerea scutirii de la plata a impozitului pe cladiri, pentru anul 2016, pentru investitia realizata de catre SC PRIVO IN SRL, constand in “Constructie hotel PRIVO” - str. Gh.Doja nr. 27, in limita sumei de 72.651,21 euro , suma cu care se atinge plafonul maxim de 200.000 euro acordat pe perioada de trei ani.

Art. 2. Beneficiarul facilitatilor fiscale va respecta obligatiile ce ii revin conform Schemei de ajutor de minimis aprobata .

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Directia economica- Serviciul stabilire, incasare impozite si taxe persoane juridice.

Viză juridică
SECRETARUL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ
jrs. Andrei Muresan

Nr. 24.392 din 22.04.2016
Viceprimar
jrs. Peti Andrei

EXPUNERE DE MOTIVE
privind mentinerea pe anul 2016 a ajutorului de minimis acordat pentru SC PRIVO IN SRL Tg.Mures
in baza Hotararii Consiliului Local Municipal nr. 143/29.05.2015

In baza HCLM Tg.Mures nr. 143/29.05.2014, pentru SC PRIVO IN SRL Tirgu Mures s-a aprobat acordarea ajutorului de minimis pe o perioada de trei ani, in limita sumei de 200.000 euro.
Ajutorul de minimis consta in scutirea de la plata impozitului pentru cladirea si terenul aferent, pentru investitia realizata constand in “Constructie hotel PRIVO” - str. Gh. Doja nr. 27, conform Autorizatiei de construire nr. 452/2013.
Societatea a beneficiat de scutiri , pe ultimii doi ani, conform schemei de minimis astfel:
Pe anul 2014 in cuantum de 47.101,55 euro – conform HCL 143/2014
Pe anul 2015 in cuantum de 80.247,24 euro – conform HCL 82/2015
Total facilitati acordate 127.348,79 euro
Ramas de acordat in anul 2016: 72.651,21 euro.

In baza art. 10 din HCLM Tg.Mures nr. 59/25.03.2014, mentinerea acordarii facilitatilor fiscale este conditionata de prezentarea pana la data de 01 martie a fiecarui an a unor documente aferente anului precedent.
SC PRIVO IN SRL Tirgu Mures a depus in data de 23.02.2016 dosarul inregistrat cu nr. 11.535 in vederea mentinerii scutirii, cuprinzand toate documentele prevazute la art. 10 din HCL nr. 59/2014, si anume:
Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferenta lunii ianuarie 2016, impreuna cu anexele pentru fiecare angajat, impreuna cu declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului societatii, conform caruia, din cele 52 de persoane angajate, 48 sunt cu contract de munca pe perioada nedeterminata iar 4 cu contract de munca pe perioada determinata- toate cele 52 pe persoane deservind obiectivul “Hotel Privo”
Balanta contabila la luna decembrie 2015,
Raportul de evaluare din care rezulta ca valoarea investitiei reevaluata, este mai mare decat valoarea initiala din procesul verbal de receptie
Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata fata de bugetul local, de unde rezulta ca societatea este la zi cu plata impozitelor si a taxelor locale
Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul de stat, de unde rezulta ca societatea este la zi cu plata impozitelor si a taxelor
Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii, potrivit careia societatea nu a beneficiat de ajutor de stat pe alte scheme regionale de alti furnizori de stat, pentru aceleasi costuri eligibile ale investitiei initiale pentru care a solicitat ajutor se stat in temeiul prezentei scheme
Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii, potrivit careia societatea nu a mai beneficiat de ajutor de minimis pentru aceleasi costuri eligibile in anul fiscal 2016 si nici in ultimii doi ani fiscali, din surse ale statului, sau ale autoritatilor locale sau surse comunitare.
Valoarea impozabila aferenta investitiei la data acordarii ajutorului de minimis a fost de 19.680.975, 37 lei.
La data de 31.12.2015, societatea a efectuat evaluarea cladirii pentru impozitare, pentru a se incadra in prevederile art. 460 alin. (6) din legea 227/2015, privind codul fiscal, deoarece a expirat perioada de trei ani de la data receptionarii cladirii,
In baza raportului de reevaluare, s-a stabilit valoarea impozabila a cladirii, aceasta fiind de 24.718.036 lei.
Deoarece societatea a primit ajutor de minimis pentru un procent de 81,02% din totalul valorii cladirii, am procedat la determinarea valorii impozabile care revine investitie, aceasta fiind in cuantum de 20.026.553 lei, valoare care sta la baza stabilirii/scutirii impozitului pe cladiri pe anul 2016.
Se constata ca, in urma reevaluarii, valoarea aferenta investitiei a crescut, astfel ca se incadreaza in prevederile art. 15 alin. (1) din HCL 59/2014, conform careia, in urma reevaluarii, valoarea investitiei nu putea sa fie mai mica decat valoarea receptionata.

Avand in vedere faptul ca, in urma analizei documentelor prezentate societatea se incadreaza pentru mentinerea scutirii pe anul 2016,

Supunem spre analiza Consiliului Local solicitarea depusa de SC PRIVO IN SRL, in vederea mentinerii facilitatii fiscale pe anul 2016.

Facilitatile fiscale care se acorda pe anul 2016 sunt in cuantum de 72.651,21 euro, respectiv 325.397 lei (calculat la cursul BNR din data de 21.04.2016) constand in impozit cladiri, suma cu care se atinge plafonul maxim de 200.000 euro echivalent in lei.

Dosarul cuprinzand documentele justificative depuse in vederea mentinerii facilitatii pe anul 2016, se regaseste la Serviciul stabilire,incasare impozite si taxe persoane juridice, de unde poate fi solicitat spre consultare de catre comisiile de specialitate.

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Naznean AnaMuresnews.ro zicere:
Contractul pentru proiectarea și execuția “Terasei-restaurant cu belvedere în zona amfiteatrului de la Platoul Cornești, cu proiectele aferente” a fost semnat deja, în 2 aprilie 2019, numai că încă nu vi s-a comunicat acest fapt, ca și cum nu v-ar interesa deloc pe ce vă cheltuie aleșii banii.Și e vorba de ceva bani, ziceam, 1.820.700 de lei (echivalentul a 382.500 de euro) – inițial, cheltuiala era estimată la 1.822.440 de lei, dar câștigătorul licitației (o asociere de firme pe care, ne scuzați, o deconspirăm imediat) a zis să-și facă un pustiu de bine și să economisească din bugetul urbei fantastica sumă de 365 de euro. S-au mulțumit cu mai puțin :).Pentru ce se cheltuie suma asta de 382.500 de euro? Pentru edificarea unei mici cârciumi cu vreo șapte mese (28 de locuri în interior) și cu o terasă descoperită (cu 74 de locuri, adică încă vreo 18 mese).Cine încasează baniiCine încasează banii? Asocierea de sereleuri Construct Mapcom & Korondi Árcsó, ceea ce-nseamnă că-s destoinice. Să-i cunoaștem pe executanți și, evident, încasatori (ai banilor).Construct Mapcom (cu sediul pe strada Insulei din Târgu Mureș) reprezintă o mică parte din posesiunile familiei Plopeanu. Firma e administrată de Alin Doru Plopeanu și o are ca asociat (cu 50%) pe soția sa, Adina Gabriela Plopeanu (administrator al futuristului hotel Privo și fiica milionarului Emil Morariu, fost acționar al fabricii de bere Bere Mureș, firmă vândută în 2008 către Heineken cu 150 milioane euro).Sereleul Korondi Árcsó este înregistrat în Harghita și este administrat de Balázs Francisc, fiind implicat, printre altele, și în contractul de anul trecut (rupt în mai multe loturi) privind achiziția și montarea/amenajarea a 10 locuri de joacă din munciipiul Târgu Mureș.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu