vineri, 25 ianuarie 2019

DNA găsește alte infracțiuni la Primăria inculpaților români din Târgu-Mureș. Biflora maghiarului i-a umplut de rahat pe români?!Ia ghiciți, ce român a avut nevoie de votul UDMR?


DNA găsește alte infracțiuni la Primăria inculpaților români din Târgu-Mureș. Biflora maghiarului  i-a umplut de rahat pe români?! Ia ghiciți, ce român a avut nevoie de votul UDMR?
Unii sunt trimiși deja în judecată, urmează și alți români adevărați sau maghiari slugi. Oraș controlat etnic, potlogării etnice pe măsura interesului românesc, iar SRI Mureș face ce știe el mai bine!
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Tîrgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

MOCA TEODORU, la data faptelor director al Administrației Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi din cadrul municipiului Tg. Mureș, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în forma participației improprii
- fals intelectual (3 fapte din care două în formă continuată),

TEBAN ANCA FLORENTINA, la data faptei director adjunct al Administrației Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi din cadrul municipiului Tg. Mureș, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în forma participației improprii.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2013, în contextul achiziționării de material dendrofloricol necesar amenajării peisagistice și diversificării compoziției arhitecturale peisagere a zonei verzi a municipiului Tîrgu Mureș, cei doi inculpați, în calitățile menționate mai sus, cu intenție au determinat conducerea Primăriei să semneze o comandă ce privea achiziția de la o societate comercială a 60.950 plante anuale în valoare de 156.542,50 lei (sumă ce depășea pragul de 30.000 euro, impus de legiuitor până la care se puteau face achiziții directe).
Deoarece, facturile emise de furnizor nu ar fi putut parcurge etapele necesare realizării plății, întrucât valoarea acestora impuneau încheierea unui contract de achiziție publică, s-a procedat la încheierea unuia în baza unei proceduri de cerere de oferte, organizată formal, singurul ofertant fiind societatea administrată de Szabo Jozsef.
Astfel, în vara anului 2013, între Primăria municipiul Tîrgu Mureș și societatea respectivă a fost încheiat un contract de furnizare al cărui obiect includea și cantitățile de material dendrofloricol ce făcuseră obiectul cumpărării directe pe bază de comandă și care deja era plantat încă din luna mai 2013.
În același context, inculpatul Moca Teodoru a dispus întocmirea și a semnat mai multe documente de recepție a materialelor în condițiile în care acestea au fost livrate anterior, în perioada 29 martie -28 mai 2013.
Prin cumpărarea directă a materialului dendrofloricol cu încălcarea prevederilor legale, a fost vătămat interesul autorității contractante, Municipiul Tîrgu Mureș, de a se asigura utilizarea eficientă a fondurilor publice prin organizarea unei proceduri de atribuire care să asigure transparența procesului de achiziție și concurența între operatorii economici, prin aceasta asigurându-se implicit și un folos necuvenit societății administrate de Szabo Jozsef, respectiv furnizarea unor produse în mod direct și preferențial.

Primăria municipiului Tîrgu Mureș a comunicat că își rezervă dreptul de a se constitui parte civilă până la începerea cercetării judecătorești.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Mureș.

Anterior, în aceeași cauză, procurorii anticorupție au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu inculpații Covrig Ana Maria, Kovacs Jolan Emese, Gherman Gheorghe și Szabo Jozsef.

Subiect prins de mine  atunci:
Șmecherașii care vor să dea mâine 2,7 milioane de euro pe sportul pedelist se pricep și la făcut praf banii pe flori. Să nu fie doar florile răului! Afaceri marca Târgu-Mureș!


Șmecherașii care vor să dea mâine 2,7 milioane de euro pe sportul pedelist se pricep și la făcut praf banii pe flori. Să nu fie doar florile răului! Afaceri  marca Târgu-Mureș!
Găinarii din Primăria Târgu-Mureș au de făcut praf vreo 80.000 de euro pe material dendrofloricol. Desigur, unii borfași cărora le surâde închiderea serelor orașului vor fi mega-interesați de cumpărarea de material de la dedicați și de la alți proști PDL. 80.000 de euro sunt totuși un fleac pe lângă afacerea dedicată de bandiții din PDL Mureș pe familionul lui Maior, pardon, pe club, cu 1,8 milioane de euro de întreținut echipa gășcarului de partid, inventată de porcii lui Florea în campania electorală a gunoiului PDL! Din banii celor care au votat sau nu hoții de români!
Detaliu pentru invitatia numarul 348987
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar invitatie: 348987 / 20.06.2013
Denumire contract: Achizitie material dendrofloricol
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Cod fiscal: 4322823, Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Telefon: +40 0265268330, Fax: +04 0365801856
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Romania, cod postal: 540026, telefon:+40 0265268330, fax:+04 0365801856, persoana de contact:OROSAN CLAUDIA
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Ofertele se vor deschide la sediul Primariei Targu Mures situat in Piata Victoriei, nr.3, cam.45.
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Achizitie material dendrofloricol
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Achizitie material dendrofloricol
II.1.6) CPV: 03451000-6 - Plante (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 360,120 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare In cuantum de 7000 lei prin depunere la casierie sau prin virament bancar in contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Echivalenta pentru o GPL depusa in valuta se va face la cursul BNR din data limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor. Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.


III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmitaconform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, acandidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune,aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conformFormularului 17 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, acandidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a,c^1 si d, din OUG nr. 34/2006, conformFormularului F17.1. din Sectiunea Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie, conform Formularului F17, trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"). - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare.Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catreofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul").Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea cepriveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Primarul Municipiului Targu-Mures - Dorin Florea, Viceprimarul Municipiului Targu-Mures (Ionela Ciotlaus), Secretarul Municipiului Targu-Mures - Cioban Maria, Membrii Consiliului Local ai Municipiului Targu-Mures (Benedek Istvan, Gombos Geza Csaba, Peti Andrei, Karacsony Erdei Etel, Bakos Levente Attila, Torzsok Sandor Laszlo, Kikeli Pal Istvan, Soos Zoltan, Jozsa Tibor, Haller Bela, Maior Sergiu Claudiu, Roman Ioana Dana, Matei Dumitru, Puiac Ion Claudiu, Farcas Ioan, Gujan Herman Cosmin Lucian, Briscaru Gheorghita Ionel, Ciotlaus Ionela Claudia (viceprimar), Pui Sebastian Alexandru, Sabau Pop Aurelian Olimpiu, Loghin Lucian Mircea, Sampalean Dan Stefan), Directorul Economic al Municipiului Targu-Mures - Kiss Imola, Director Adminstratia Serelor-Moca Teodoru, Sef Serviciu Concesionari, Inchirieri, Vanzari si Respectarea Disciplinei Contractuale - Damian Alina, membrii comisiei de licitatie Orosan Claudia, Teban Anca, Ianos Aurica,Tamasi Tunde, Iernutan Oana, Fagaras Dorin, Covrig Ana Maria. - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 22 din Sectiunea III Formulare. Sa indeplineasca conditiileprevazute in ordinul 314/12.10.2010 privind regulile de concurenta. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de fiecare dintre asociati. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"). - Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, si catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, care sa reflecte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele. Se accepta si datorii esalonate, conform legii. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul". Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fiprezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", la care se va alatura traducerea autorizata silegalizata a acestora in limba romana. Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala. In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuiedepuse de fiecare dintre asociati in parte. Pentru persoanele juridice romane : - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in acest certificat trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte. Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine - documentele care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare de cel putin 600.000 lei. (Formularului 5 din Sectiunea III Formulare) . Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: - Lista principalelor contracte de livrare din ultimii 3 ani. Se solicita declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare,Experienta similara - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima efectuarea in ultimi 3 ani (pana la data limita de depunere a ofertelor) a maxim doua contracte de furnizare produse similare cu valoare cumulata de cel putin 300.000 lei, la care se adaugaTVA. Se ia in calcul valoarea cumulata a produselor care fac obiectul contractelor prezentate drept experienta similara. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de dateSECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 08.07.2013 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 09.07.2013 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 09.09.2013

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii: 20.06.2013 11:37
Ziarul de Mures?
Primăria municipiului Târgu-Mureș va achiziționa material dendrofloricol în valoare de 358.338 lei, fără TVA, de la firma Biflora SRL Miercurea Nirajului. Potrivit portalului licitatiapublica.ro, valoarea estimată a licitației a fost de 360.120 lei, iar la licitație a participat o singură ofertă. Conform site-ului listafirme.ro, Biflora SRL Miercurea Nirajului s-a înființat în anul 2004, are ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al florilor și al plantelor și este administrată de Szabo Jozsef. Societatea a derulat afaceri de 3,47 milioane lei în 2012, an în care a obținut profit de 211.285 lei și a avut 4 angajați.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu