marți, 15 ianuarie 2019

DNA Târgu-Mureș, puțină atenție, după episodul mega-calculator de vreun milion de euro pentru gașca etnică, profesorași și firmele lor


DNA Târgu-Mureș, puțină atenție, după episodul mega-calculator de vreun milion de euro pentru gașca etnică, profesorași și firmele lor

Asociația LifeTech City, primul pol de competitivitate din România în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice, înființat in anul 2012 la iniţiativa Primăriei Municipiului Târgu Mureş, va adresează invitația de a participa la o ședință deschisă cu privire la oportunitatea constituirii primului Parc Științific si Tehnologic în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice din România.

Ședința va avea loc in data de 17 ianuarie 2019, in sala de consiliu nr. 45 aflată la etajul 1, în incinta Primăriei Municipiului Târgu Mures, începând cu ora 9.30.

Parcul Științific și Tehnologic se constituie printr-o asociere în participaţiune încheiată între o instituţie de învăţământ superior acreditată şi/sau o unitate de cercetare-dezvoltare, pe de o parte, şi regii autonome, companii naţionale, societăţi comerciale, administraţia publică locală, asociaţii patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori români sau străini, pe de altă parte, conform prevederilor din Ordonanța nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, cu modificările si completările ulterioare.

Aceasta inițiativă este realizată in baza direcțiilor strategice definite in Strategia Digital Mures, în acord cu direcțiile de dezvoltare strategică prevăzute de Strategia de Dezvoltare a  LifeTech City - Pol de Competitivitate în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice, precum si in contextul oportunității de finanțare identificate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic, obiectivul specific - Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă privind Promovarea transferului tehnologic.

Ca urmare a informațiilor comunicate de membrii Asociației LifeTech City s-au identificat la nivelul membrilor LifeTech City acțiuni de transfer tehnologic, inclusiv brevete de invenție obținute pentru produsele create în urma activităților de cercetare desfășurate. Membrii au patentat peste 7 invenții până în prezent. Experienta membrilor Asociației LifeTech City constituie un avantaj valoros pentru viitoarea structură a Parcului Științific si Tehnologic.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu