miercuri, 6 iunie 2012

Aici sunt banii dumneavoastră! Ca să știți ce ați votat în Târgu-Mureș și ce firme câștigă:Siletina lui Maior (7)


Aici sunt banii dumneavoastră! Ca să știți ce ați votat în Târgu-Mureș și  ce firme câștigă:Siletina lui Maior (7)
Cum este încă campanie electorală este necesar ca târgumureșeanul să afle și ce nu știe, nu i se spune sau i se ascunde de către angajații lui fără calificare în domeniu, dar cu carnet de partid și încredere prin vot etnic sau nu. Haideți, deci, să luăm la puricat câteva dintre firmele care au prostul obicei să câștige în mod repetat, concurând sau primind direct pomana singure - sau ca firme ale unora din PDL sau ale neamurilor lor - la primăria condusă de șeful de partid!
Siletina lui Maior, cu care acesta a intrat în primărie - și pe care a și făcut prima declarație de avere și interese - beneficiază de sute de mii de euro prin grija șefului lui de partid. Desigur, nu merge nimeni la licitații și Maior trebuie să se sacrifice și să semneze pentru Siletina afacerile pe care le nășește Florea. Doar 5 afaceri, așa cum sunt prezentate pe licitatiapublica, care i-au adus subordonatului lui Florea câteva milioane de lei și spre un milion de euro! Așteptăm ca DNA să verifice afacerile făcute de instituția șefului de partid pe firmă înființată și condusă de rubedeniile insului din partid, să aflăm ce transportă șmecherașii în contul primăriei: să fie rromii la vot, enoriașii la afacerile popilor, să fie pedeliștii care merg la București, pe lângă mega-afacerile nesimțite gen Studcard în vacanță, elevii la bazine și alte găinării care bagă alte sute de mii de euro în buzunarele pedelistului. Plus că gangsterii banului public fac și reclamă electorală pro PDL pe autobuze și microbuze susținute din bani publici. Curat murdar! Cum era și când Maior era candidat PRM și își umplea autobuzele și microbuzele cu afișe pentru partidul în care, însă, nu avea să facă mulți purici, el fugind cu mandatul de consilier la afacerile cu Florea și apoi, după sabotarea viceprimarului ales legal, a fugit și în funcția de vice, că tot trebuia să își semneze afacerile prin mila lui Florea.
1. Afacerea de 537.000, transporturile terestru ocazional de pasageri!
Anunt de atribuire numarul 152434/21.05.2012

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: +40 0265268330 , Fax: +04 0365801856

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract Servicii de transport terestru ocazional de pasageri

II.2) Obiectul contractului Servicii de transport terestru ocazional de pasageri

II.3) Tip contract Servicii

II.4) CPV 60112000-6 – Servicii de transport rutier public (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut

II.6) Invitatie de participare 321636/12.03.2012 12:11

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite 1

Valoare estimata totala 537,000 RON

III.2) Lista contracte116 / 19.04.2012 537,000 RONCastigator:

S.C. SILETINA IMPEX S.R.L. RO2532276 B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 92/4, Targu-Mures, 540447, Mures
2) afacerea de 378.000 de lei, tot pentru transport prin primărie!
Anunt de atribuire numarul 77154/28.01.2010

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 90042 / 04.11.2009
Denumire contract: Servicii de transport terestru ocazional de persoane

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

primaria Municipiului Tirgu-mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: targu mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Orosan Claudia , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www. e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport terestru ocazional de persoane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
2 – Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: intern si international
Codul NUTS: RO125 – mures
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere autobuze, microbuse si autocare pentru transport ocazional de pasageri
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

60112000-6 – Servicii de transport rutier public (Rev.2)
60172000-4 – Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

378,151 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da

Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S213-307828 din 05.11.2009

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 4 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str.Bega nr.2 , Localitatea: Tg.mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448 , Fax: 0265-268448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 840336.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 378151.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

3)Afacerea 306.000 de lei!
Contract nr: 392 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 21.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str.Bega nr.2, , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448 , Fax: 0265-268448


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 306451.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 306451.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2011 10:47
4)Afacerea de 500.000 de lei
Anunt de atribuire numarul 105254/06.04.2011

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 112898 / 15.12.2010
Denumire contract: Servicii de transport terestru ocazional de persoaneSectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Lazar Oana , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport terestru ocazional de persoane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Municipiul Tirgu-Mures, la cerere, transport intern si international
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport terestru ocazional de persoane
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60112000-6 - Servicii de transport rutier public (Rev.2)
60172000-4 - Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
500,000 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S245-374554 din 17.12.2010SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 40 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 2/16/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str. Bega nr. 2 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 806451.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262.010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311.827

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262.010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311.827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.03.2011 12:26
5) afacerea de 105.000 lei
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 370 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane
V.1) Data atribuirii contractului 10/13/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC SILETINA IMPEX SRL
Adresa postala: str.Bega, nr.2 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 105042.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
NuSECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Numar anunt departicipare al procedurii initiale - 47091/20.03.2008 Numar anunt de atribuire al procedurii initiale - 31.936/21.05.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel Tirgu-Mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2010 09:54
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu