sâmbătă, 9 iunie 2012

Aici sunt banii dumneavoastră! Ca să știți ce ați votat în Târgu-Mureș și ce firme câștigă: Media Marketing SRL(8)


Aici sunt banii dumneavoastră! Ca să știți ce ați votat în Târgu-Mureș și  ce firme câștigă: Media Marketing SRL(8)
Cum este încă campanie electorală este necesar ca târgumureșeanul să afle și ce nu știe, nu i se spune sau i se ascunde de către angajații lui fără calificare în domeniu, dar cu carnet de partid și încredere prin vot etnic sau nu. Haideți, deci, să luăm la puricat câteva dintre firmele care au prostul obicei să câștige în mod repetat, concurând sau primind direct pomana singure - sau ca firme ale unora din PDL sau ale neamurilor lor - la primăria condusă de șeful de partid! Și ca să nu fie discuții: și banii europeni sunt bani românești, pentru că țara noastră contribuie și ea la ceea ce se adună la nivel european, contribuții din care se accesează o parte mai mare sau mică.
1.    Media Marketing SRL
SC MEDIA MARKETING SRL – firmă cu Marius Cătană și nevasta – şi SC UNGPRO SRL iau 239.500 lei prin afacere cu Primăria Târgu-Mureş

Licitatiapublica.ro dă cine va pune mâna pe 239.500 lei, afacere tot în an de criză şi prelectoral prin Primăria Târgu-Mureş.  Câştigătoare sunt SC MEDIA MARKETING SRL(Marius Cătană) şi SC UNGPRO SRL, iar afacerea este Servicii de întocmire S.F./DALI pentru 22 de străzi cuprinse în Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii.

Anunt de atribuire numarul 137921/19.07.2011

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: 0265-268330 , Fax: 0365-801856

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract Serv de intocmire S.F./DALI pt 22 de strazi cuprinse in Programul National de Dezv a Infrastructurii

II.2) Obiectul contractului Serv de intocmire S.F./DALI pt 22 de strazi cuprinse in Programul National de Dezv a Infrastructurii

II.3) Tip contract Servicii

II.4) CPV 71241000-9 – Studii de fezabilitate , servicii de consultanta, analize (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

II.6) Invitatie de participare 294859/19.05.2011 13:49

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite 2

Valoare estimata totala 371,340 RON

III.2) Lista contracte171 / 10.06.2011 239,500 RONCastigator:

SC MEDIA MARKETING SRL lider al asocierii dintre SC MEDIA MARKETING SRL si SC UNGPRO SRL RO13261261 str Zarnesti nr.1, Tirgu Mures, 540495, Mures

Total (fara TVA ): 239,500 RON

Ca fapt divers, Media Marketing apare ca actionar STII TV, postul de casă al celor de la PDL , deci nu avem surprize despre cine câştigă la Primăria Târgu-Mureş!
2) Anunt de atribuire numarul 148887/09.02.2012


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.:             +40 0265268330       , Fax: +04 0365801856


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA


II.1) Denumire contract Servicii de consultanta pentru proiectul "Modernizare retea stradala"
II.2) Obiectul contractului Servicii de consultanta pentru proiectul"Modernizare retea stradala"
II.3) Tip contract Servicii
II.4) CPV 79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut
II.6) Invitatie de participare 317126/03.11.2011 09:22


Sectiunea III: ATRIBUIRE


III.1) Numar de oferte primite 4
Valoare estimata totala 267,160 RON
III.2) Lista contracte

25 / 31.01.2012 179,000 RON

Castigator:
SC MEDIA MARKETING RO 13261261 Str.Zarnesti, nr.1,, Targu-Mures, 540495, Mures

Total (fara TVA): 179,000 RON
3) Anunt de atribuire numarul 121280/04.02.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 129780 / 08.09.2011

Denumire contract: Servicii de asistenta tehnica pt implementarea proiectului – Modernizare retea stradala in Mun. Tg. Mures – transa I

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Alina Damian , Tel.             +40 265-268330       , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +40 365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www. e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Servicii de asistenta tehnica pt implementarea proiectului – Modernizare retea stradala in Mun. Tg. Mures – transa I

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

12 – Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica ; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica

Locul principal de prestare: Municipiul Tg. Mures

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Asistenta tehnica pentru proiectul: ,, Modernizare retea stradala in Municipiul Tg.Mures -transa I,, cuprins in Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a Municipiului Tg.Mures. Contractul va cuprinde: -asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor -dirigentie de santier pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71356200-0 – Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

71247000-1 – Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

234,000 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2011/S174-285903 din 10.09.2011

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 13 Denumirea: asistenta tehnica pentru implementarea proiectului “Modernizare retea stradala in Municipiul Targu-M

V.1) Data atribuirii contractului 19.01.2012

V.2) Numarul de oferte primite 3

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

S.C. MEDIA MARKETING S.R.L. (lider al asocierii dintre S.C. MEDIA MARKETING S.R.L. si S.C. STARCOM EXIM S.R.L.)

Adresa postala: str. Zarnesti, nr. 1 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540495 , Romania , Tel.             +40 265-250480       , Fax: +40 265-250480

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 769497.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 234000.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu