sâmbătă, 9 iunie 2012

Aici sunt banii dumneavoastră! Ca să știți ce ați votat în Târgu-Mureș și ce firme câștigă: Info Statistics (10)


Aici sunt banii dumneavoastră! Ca să știți ce ați votat în Târgu-Mureș și  ce firme câștigă:  Info Statistics (10)
Cum este încă campanie electorală, este necesar ca târgumureșeanul să afle și ce nu știe, nu i se spune sau i se ascunde de către angajații lui fără calificare în domeniu, dar cu carnet de partid și încredere prin vot etnic sau nu. Haideți, deci, să luăm la puricat câteva dintre firmele care au prostul obicei să câștige în mod repetat, concurând sau primind direct pomana singure - sau ca firme ale unora din PDL sau ale neamurilor lor - la primăria condusă de șeful de partid! Și ca să nu fie discuții: și banii europeni sunt bani românești, pentru că țara noastră contribuie și ea la ceea ce se adună la nivel european, contribuții din care se accesează o parte mai mare sau mică.
Vremurile când Zereș și Felix Tătaru, foarte apropiații de PDL, câștigau la primăria lui Florea publicitate au cam apus. Au apărut lupii tineri, recte televiziunile de promovat pedeliștii! Din lac, în puț, ar spune unii! Și licitații sunt și mai dese și de valoare și mai mare, iar restul presei nu are curajul să spargă buboiul monopolului băieților apropiați de pedeliști. Patronilor le e frică să nu le mărească Florea chiriile modice, primesc mai bine diplome și publicări gratuite în colecții ale rubedeniilor din primărie sau cerșesc de la pedeliști publicitatea pe care o puteau câștiga cinstit, mergând la licitații, asta, bineînțeles, dacă am trăi în… capitalism  și unii ar avea sânge în instalație.
1)    Afacere de vreo 125.000 de euro pentru publicitatea primăriei lui Florea
 Anunt de atribuire numarul 132897/09.05.2011

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

Primaria Municipiului Tirgu-Mures


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract Achizitia de servicii de publicitate media

II.2) Obiectul contractului Achizitia de servicii de publicitate media

II.3) Tip contract Servicii

II.4) CPV 79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut

II.6) Invitatie de participare 282893/11.03.2011 13:57

Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1) Numar de oferte primite 1

Valoare estimata totala 500,000 RON

III.2) Lista contracte

73 / 01.04.2011 500,000 RON

Castigator:

SC INFO STATISTICS SRL lider al asocierii dintre SC INFO STATISTICS SRL , SC SUD MEDIA PREST SRL si SC ROSKOM SRL RO 15165635 str. Gheorghe Doja nr. 231, corp C, Tirgu-Mures, 540228, MuresCiteste mai mult: Publicitate de la Primăria Târgu-Mureş pe Info Statistics! De doar 500.000 de lei, adică 1.369 de lei pe zi calendaristică pentru… publicitate !
2)    Afacerea de 537.000 de lei
Anunt de atribuire numarul 151411/27.04.2012

 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract Servicii de publicitate media prin intermediul mijloacelor de informare in masa, consultanta in publicitate si gestionare publicitara

II.2) Obiectul contractului Servicii de publicitate media prin intermediul mijloacelor de informare in masa, consultanta in publicitate si gestionare publicitara

II.3) Tip contract Servicii

II.4) CPV 79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut

II.6) Invitatie de participare 322075/15.03.2012 16:27

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite 2

Valoare estimata totala 537,000 RON

III.2) Lista contracte111 / 18.04.2012 537,000 RONCastigator:

SC INFO STATISTICS SRL (lider al asocierii dintre SC INFO STATISTICS SRL, SC SUD MEDIA PREST SRL si SC ROSKOM SRL) RO15165635 str.Gheorghe Doja nr. 231, corp C, Tirgu-Mures, 540228, MuresTotal (fara TVA): 537,000 RON

Citeste mai mult: Primăria lui Florea dă o altă afacere de 125.000 de euro pentru publicitate societăților cu televiziuni de promovare PDL! Aici sunt banii dumneavoastră și propaganda pentru…tătuc

3)    Na, că Info Statistics ia banii și singură, când se enervează. Banii publici, desigur!
Anunt de atribuire numarul 146506/21.11.2011

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

Primaria Municipiului Tirgu-Mures


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract Serv de informare si publicitate pt proiectul – Modernizare retea stradala la nivelul Mun. Tg. Mures

II.2) Obiectul contractului Serv de informare si publicitate pt proiectul – Modernizare retea stradala la nivelul Mun. Tg. Mures Transa I.

II.3) Tip contract Servicii

II.4) CPV 79342200-5 – Servicii de promovare (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut

II.6) Invitatie de participare 314478/14.09.2011 15:24

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite 8

Valoare estimata totala 95,600 RON

III.2) Lista contracte

387 / 16.11.2011 71,088 RON

Castigator:

SC INFO STATISTICS SRL RO 15165635 str.Gheorghe Doja nr.231 corp C10, Targu-Mures, 540228, Mures

Total (fara TVA): 71,088 RON

Citeste mai mult: Societatea cu televiziune de promovare a pedeliştilor câştigă a treia oară în acest an la primăria condusă de şeful PDL Mureş!
4)    Afacerea de 300.000 de euro!
Numar anunt: 17535 / 05.08.2011

Denumire contract: Servicii de publicitate media

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www. e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Servicii de publicitate media

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

13 – Servicii de publicitate

Locul principal de prestare: Municipiul Targu Mures

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de publicitate media prin intermediul mijloacelor de informare in masa

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

1,200,000 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2011/S151-251197 din 09.08.2011

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 335 Denumirea: Servicii de publicitate media

V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC INFO STATISTICS SRL (lider al asocierii dintre SC INFO STATISTICS SRL, SC SUD MEDIA PREST SRL si SC ROSKOM SRL),

Adresa postala: str.Gheorghe Doja nr. 231, corp C , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540228 , Romania , Tel. 0265-882.282 , Fax: 0265-882.282

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 1200000.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 1200000.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

06.10.2011 13:29

Citeste mai mult: Demenţă:1.000 de euro de făcut praf pe publicitatea Primăriei Târgu-Mureş la fiecare 24 de ore ?! Încă 1,2 milioane publicitate pentru propagandiştii partidului, prin darnica, până la patetic, Primărie Târgu-Mureş

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu